Psychologia

Psychologia

Psychologia

06.07.2022

Psychologia – Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w  Łodzi rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku psychologia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku psychologia w WZBINOZ ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: 6000 zł

studia niestacjonarne: 5400 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Psychologia opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać dogłębną wiedzę, dzięki której możliwe jest rozpoznawanie, analizowanie i nazywanie zjawisk psychologicznych oraz planowanie, organizowanie, realizowanie oraz ocenianie skutków różnych form pomocy psychologicznej w zakresie rozwiązywania problemów psychologicznych o charakterze jednostkowym i społecznym. W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z zagadnieniami dotyczącymi biologicznych podstaw zachowania, procesów poznawczych, emocji i motywacji, osobowości oraz różnic indywidulanych, jak również poruszają się po obszarach związanych z psychologią kliniczną, psychologią biznesu oraz psychologią społeczno- wychowawczą.

Bogaty program kształcenia nastawiony jest na pozyskanie szerokiej wiedzy, licznych umiejętności i kompetencji. Elementy te mają tworzyć podstawę do wykonywania obowiązków zawodowych w różnych miejscach, do grona których należą między innymi ośrodki psychoterapii, poradnie młodzieżowe, ale również firmy rekrutujące, firmy szkoleniowe, czy ośrodki interwencyjne.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Budowanie zespołu i współpraca w grupie
 • Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
 • Wprowadzenie do psychologii 
 • Logika
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Socjologia
 • Wprowadzenie do filozofii współczesnej
 • Techniki pracy umysłowej w uczeniu się 

 

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi to niepubliczna uczelnia, oferująca kandydatom popularne kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Psychologia, prowadzona na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Psychologia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi zakłada pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii. Studenci uczą się planowania, organizowania, realizacji i oceny skutków różnych form pomocy psychologicznej w zakresie rozwiązywania problemów psychologicznych o charakterze jednostkowym i społecznym. Psychologia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu to szerokie spojrzenie na tę dziedzinę oraz zwrócenie uwagi na poszczególne jej gałęzie.

 

Sprawdź

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi kierunki studiów

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Psychologii w Wyższej Szkole Biznesu i nauk o Zdrowiu będą mogli wykorzystać w służbie zdrowia, szpitalach ogólnych oraz psychiatrycznych, poradniach zdrowia psychicznego, szkołach i placówkach pozaszkolnych, świetlicach socjoterapeutycznych, poradniach rodzinnych, działach HR, działach kadr różnych organizacji.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia i wyborem uczelni, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru. Jakie ma Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi opinie? Milena, studentka Psychologii mówi:

„Psychologia to jedna z najważniejszych dziedzin, która wydaje się być niezbędna we współczesnym świecie. Żeby pomóc należy nie tylko posiadać dużą wiedzę, ale i konkretne umiejętności i kompetencje, które służą do tego, by jak najlepiej tę wiedzę wykorzystać. To wszystko poznaję właśnie tutaj, w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu.”

 

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

Psychologia studia Łódź 

Psychologia studia

Psychologia studia online

Psychologia studia online w Łodzi

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu:

Absolwent Psychologii w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • biologicznych podstaw zachowania,
 • dostrzegania, rozumienia i ustosunkowywania się do problemów życia człowieka,
 • metodologii badań psychologicznych,
 • identyfikowania dylematów etycznych związanych z praktyką psychologiczną,
 • wyjaśniania procesów powstawania emocji,
 • kształtowania motywacji osiągnięć,
 • psychologii różnic indywidualnych,
 • przewidywania i wyjaśniania społecznych zachowań ludzi oraz wykorzystywania wiedzy z zakresu psychologii społecznej do kształtowania społecznego środowiska człowieka,
 • formułowania problemów i pytań diagnostycznych,
 • skutecznego pomagania osobom i grupom.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia w Wyższe Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • służbie zdrowia,
 • szpitalach ogólnych oraz psychiatrycznych,
 • poradniach zdrowia psychicznego,
 • szkołach oraz placówkach pozaszkolnych,
 • świetlicach socjoterapeutycznych,
 • poradniach rodzinnych,
 • działach HR,
 • działach kadr,
 • firmach rekrutujących,
 • pogotowiu opiekuńczym,
 • domach dziecka.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Komentarze (0)