Architektura wnętrz

Architektura wnętrz

Architektura wnętrz

23.01.2022

Architektura wnętrz – Uczelnia Techniczno - Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 2022

Studia na kierunku architektura wnętrz na Uczelni Techniczno - Handlowej w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata lub 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku architektura wnętrz w UTH WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Architektura wnętrz opracowany jest w taki sposób, aby otrzymać jak najlepsze przygotowanie do podjęcia działalności twórczej w zakresie realizacji wnętrz. Studenci poznają specjalistyczne oprogramowanie wykorzystywane podczas projektowania wnętrz oraz ich wizualizacji, zdobywają wiedzę z zakresu architektury, budownictwa, wizualizacji, jak również rozwijają umiejętności potrzebne do współpracy w ramach wielobranżowych zespołów projektowych. W harmonogramie nie brakuje zajęć poświęconych historii wzornictwa i architektury wnętrz, budownictwu ogólnemu, malarstwu, geometrii wykreślnej, czy oprogramowaniu inżynierskiemu.

Absolwenci studiów na kierunku Architektura wnętrz wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami, które mogą wykorzystać na przykład w biurach projektowych, planistycznych, inżynieryjnych i architektonicznych zajmujących się projektowaniem wnętrz. To jednak nie wszystkie możliwości, bowiem z pozyskanym wykształceniem odnajdą się również w innych branżach, niekoniecznie związanych z architekturą.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku architektura wnętrz znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geometria wykreślna
 • oprogramowanie inżynierskie AutoCAD
 • pracownia rysunku i malarstwa
 • budownictwo ogólne
 • pracownia historii sztuki
 • szkic architektoniczny
 • historia wzornictwa i architektury wnętrz
 • prawo budowlane

 

Uczelnia Techniczno- Handlowa w Warszawie to niepubliczna szkoła wyższa, oferująca kandydatom najpopularniejsze kierunki kształcenia. Wśród nich odnaleźć można Architekturę wnętrz, prowadzoną na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka. Studenci przygotowują się do zespołowej i indywidualnej pracy projektowej w zakresie architektury wnętrz oraz do organizowania działalności projektowej. Architektura wnętrz w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie to także umiejętności komunikowania się i aktywnego uczestniczenia w pracy zespołowej.

Jakie przedmioty obowiązują w programie nauczania? Na przykład: geometria wykreślna, oprogramowanie inżynierskie AutoCAD, pracownia rysunku i malarstwa, budownictwo ogólne, pracownia historii sztuki, szkic architektoniczny, historia wzornictwa i architektury wnętrz, prawo budowlane, oświetlenie i iluminacja, psychofizjologia widzenia. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Architektury wnętrz w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie będą mogli wykorzystać w firmach architektonicznych zajmujących się projektowaniem wnętrz, teatrach, planach zdjęciowych, galeriach sztuki, muzeach.

 

Opinie

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Uczelnia Techniczno- Handlowa w Warszawie opinie? Agnieszka, studentka Architektury wnętrz mówi:

„Uczelnia Techniczno- Handlowa w Warszawie to takie miejsce, w którym swobodnie możesz tworzyć, realizować swoje pomysły, dyskutować o własnych projektach. To wspaniała uczelnia, stawiająca na pomysłowych i ambitnych, młodych ludzi.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

ARCHITEKTURA WNĘTRZ - ważne informacje

Architektura wnętrz studia Warszawa

Architektura wnętrz studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę wnętrz w Uczelni Techniczno- Handlowej:

Absolwent kierunku Architektura wnętrz w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • kreacji i dokonywania syntezy rysunkowej,
 • interpretowania zjawisk plastycznych,
 • aranżacji przestrzeni i formy,
 • stosowania metod geometrycznego kształtowania przestrzeni i form niezbędnych w procesie projektowania architektury i mebli,
 • przygotowywania dokumentacji realizacyjnej,
 • posługiwania się światłem,
 • analizy i wyboru problemów w zadaniu projektowym,
 • wykonywania projektu wystaw zgodnego z założeniem ideowym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura wnętrz:

Absolwent kierunku Architektura wnętrz w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach architektonicznych zajmujących się projektowaniem wnętrz,
 • teatrach,
 • planach zdjęciowych,
 • galeriach sztuki,
 • muzeach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Komentarze (0)