Informatyka

Informatyka

Informatyka

09.06.2022

Informatyka - Uczelnia Techniczno- Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 2022

Studia na kierunku informatyka na Uczelni Techniczno - Handlowej w Warszawie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku lub 4 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżynierskie).

Studia na kierunku informatyka w UTH WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: 8800 zł

studia niestacjonarne: 8600 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Informatyka nastawiony jest przede wszystkim na pozyskanie praktycznych umiejętności, głównie w zakresie konstruowania algorytmicznych procedur rozwiązywania danego problemu, kodowania w nowoczesnych językach programowania, projektowania i obsługi systemów baz danych, konfigurowania usług sieciowych i obsługi sieci komputerowych, a także posługiwania się współczesnymi sieciowymi systemami operacyjnymi. Studenci kierunku otrzymują możliwość rozwijania umiejętności w konkretnych przestrzeniach, dzięki czemu zaznajamiają się z analizą i projektowaniem systemów informatycznych, wdrażaniem systemów informatycznych wykorzystujących dane zgromadzone w bazach danych i hurtowniach danych, tworzeniem stron internetowych i sklepów internetowych.

Absolwenci studiów na kierunku Informatyka posiadają wiedzę i umiejętności, dzięki którym mogą swobodnie poruszać się po współczesnym rynku zatrudnienia. Mogą pracować jako programiści i projektanci baz danych, analitycy systemowi, czy administratorzy danych i sieci informatycznych.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • fizyka
 • matematyka
 • logika i teoria mnogości
 • podstawy techniki cyfrowej
 • programowanie obiektowe
 • podstawy ekonomii
 • bazy danych

 

Uczelnia Techniczno- Handlowa w Warszawie to szkoła wyższa stawiająca na nowoczesny wymiar kształcenia. Oferta dydaktyczna, skupiająca różne dziedziny, proponuje kandydatom, między innymi, kierunek Informatyka, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest zrozumienie działania współczesnych systemów komputerowych oraz pozyskanie wiedzy z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, inżynierii oprogramowania, programowania komputerów. Informatyka w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie to kształcenie specjalistów, którzy będą doskonale poruszać się w zagadnieniach ogólno-informatycznych i dla których problematyka bardziej zaawansowana, związana między innymi z teorią sygnałów i informacji, automatyką i robotyką czy programowaniem zdarzeniowym, nie będzie stanowiła barier.

Bogaty program nauczania zawiera następujące przedmioty: fizyka, matematyka, logika i teoria mnogości, podstawy techniki cyfrowej, programowanie obiektowe, podstawy ekonomii, bazy danych. A co po studiach? Absolwenci Informatyki w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie znajdą zatrudnienie w firmach zajmujących się produkcją oprogramowania, zespołach programistów, zespołach realizujących projekty portali i stron www, agencjach reklamowych i promocyjnych, firmach doradczych.

 

Opinie

Studia na kierunku Informatyka to bardzo dobra inwestycja. Ale która uczelnia zapewni najlepszy start w przyszłość? Jeśli obraliśmy Warszawę na miasto naszej edukacji, warto zapytać: Jakie ma Uczelnia Techniczno- Handlowa w Warszawie opinie? Filip, student Informatyki mówi:

„Studiuję w Uczelni Techniczno- Handlowej, aby zyskać wiedzę nowoczesną, na której będę mógł oprzeć realizację planów zawodowych. „

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

INFORMATYKA - ważne informacje

Informatyka studia Warszawa

Informatyka studia

Informatyka studia online

Informatyka studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie:

Absolwent kierunku Informatyka w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • techniki cyfrowej,
 • architektury komputerów,
 • sieci komputerowych,
 • baz danych,
 • programowania,
 • programowania aplikacji internetowych i stron internetowych,
 • tworzenia sklepów internetowych,
 • podstaw sztucznej inteligencji,
 • programowania aplikacji biznesowych,
 • programowania gier.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka:

Absolwent kierunku Informatyka w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach zajmujących się produkcją oprogramowania, sprzętu komputerowego i usługami komputerowymi,
 • zespołach programistów,
 • agencjach reklamowych i promocyjnych,
 • firmach prowadzących działalność w oparciu o nowoczesne metody przetwarzania informacji,
 • zespołach realizujących projekty portali i stron www,
 • mediach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Komentarze (0)