Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

02.02.2022

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – Uniwersytet Wrocławski 2022

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w UWR
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • systemy medialne w Polsce i na świecie
 • publiczność mediów
 • retoryka i erystyka
 • gatunki dziennikarskie
 • kultura języka
 • nauka o komunikowaniu
 • organizacja i zarządzanie mediami
 • etyka dziennikarska

 

Uniwersytet Wrocławski to jedna z największych polskich uczelni. W szerokiej gamie oferowanych kierunków kształcenia kandydaci odnajdą Dziennikarstwo i komunikację społeczną, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu dziennikarza oraz innych zawodów około-medialnych, związanych z szeroko rozumianą dziedziną komunikacji społecznej, między innymi public relations, rzecznictwem oraz reklamą.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: systemy medialne w Polsce i na świecie, publiczność mediów, retoryka i erystyka, gatunki dziennikarskie, kultura języka, nauka o komunikowaniu, organizacja i zarządzanie mediami, etyka dziennikarska, reportaż, techniki narracji, realizacja dźwięku, animacja, język telewizji. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim będą mogli wykorzystać w stacjach telewizyjnych, rozgłośniach radiowych, agencjach informacyjnych, portalach internetowych, agencjach Public Relations, agencjach marketingowych, działach promocji.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Grzesiek, student Dziennikarstwa i komunikacji społecznej mówi:

„Świat mediów i dziennikarstwa należy poznawać dzięki tym, którzy znają go od podszewki. Właśnie tacy ludzie uczą na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczeni praktycy, dzięki którym każdy z nas może się świetnie przygotować do rozpoczęcia kariery zawodowej.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - ważne informacje

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia Wrocław

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dziennikarstwo i komunikację społeczną:

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • etyki dziennikarskiej,
 • organizacji i zarządzania mediami,
 • twórczego pisania,
 • warsztatu dziennikarskiego,
 • języka komunikacji społecznej,
 • budowania osobowości radiowej i telewizyjnej,
 • zarządzania zespołem,
 • przygotowywania rozbudowanych materiałów reportażowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • stacjach telewizyjnych,
 • rozgłośniach radiowych,
 • portalach internetowych,
 • agencjach Public Relations,
 • firmach specjalizujących się w produkcji materiałów audiowizualnych,
 • agencjach kreatywnych,
 • agencjach reklamowych,
 • działach promocji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych za: obowiązkowo przedkładany projekt pracy badawczej (0–10 punktów); oceny z dyplomu licencjackiego/magisterskiego (1–5 punktów – liczba punktów odpowiada ocenie na dyplomie, kandydaci z oceną na dyplomie powyżej 5,0 uzyskują 5 punktów).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Rekrutacja na Dziennikarstwo i komunikację społeczną startuje w maju, lecz aby poznać dokładną datę jej rozpoczęcia należy trzymać rękę na pulsie i co jakiś czas sprawdzać aktualności z życia uczelnia. Gdy postępowanie kwalifikacyjne zostanie już oficjalnie otwarte, nie pozostanie nam nic innego jak tylko zabrać się za wypełnianie rekrutacyjnych poleceń, przybliżających nas do celu, jakim jest przyjęcie na studia. Od czego należy zacząć? Każdy kandydat zobowiązany jest do założenia indywidualnego konta w systemie IRK, czyli Internetowej Rejestracji Kandydatów. Aby profil był kompletny należy wprowadzić niezbędne dane osobowe, wpisać uzyskane wyniki maturalne oraz dołączyć fotografię. Za pomocą systemu nie tylko wykonujemy kwalifikacyjne zadania, lecz także odbieramy wiadomości na temat procesu rekrutacyjnego, licząc na to, że na końcu otrzymamy tę najważniejszą, o przyjęciu w poczet studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Do złożenia dokumentów rekrutacyjnych zobligowane są osoby, które otrzymały stosowną informację, a dokładniej rzecz ujmując o zakwalifikowaniu do przyjęcia i możliwości składania dokumentów. Co ważne, w radości z powodu otrzymania tej informacji nie można zapomnieć o terminowym dostarczeniu dokumentów. Jeśli się spóźnimy możemy zostać wykreśleni z listy ubiegających się o indeks. Jakie dokumenty należy złożyć? Do dokumentów rekrutacyjnych należą między innymi:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu,
 • podanie o przyjęcie na studia, wydrukowane z systemu IRK,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu finalisty, bądź laureata olimpiad i konkursów wiedzy.

Dokumenty rekrutacyjne możemy złożyć osobiście, choć nie ma takiego obowiązku. Może to zrobić ktoś w naszym imieniu, lecz musi posiadać specjalne upoważnienie. Innym rozwiązaniem jest dostarczenie dokumentów pocztą, bądź kurierem.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej to jedno z pierwszych zadań, jakie należy wypełnić ubiegając się o przyjęcie na studia. Uiszczając tę opłatę oficjalnie przystępujemy do postępowania kwalifikacyjnego. Jak łatwo zrozumieć, brak tej opłaty dyskwalifikuje nas z wyścigu po indeks. Wszystkie informacje dotyczące opłaty, takie jak kwota i numer konta bankowego podane są w jednej z zakładek naszego profilu w Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Mawia się, że dziennikarze powinni znać się na wszystkim i posiadać szeroką wiedzę na różne tematy. Coś w tym musi być, dlatego też lista przedmiotów kwalifikacyjnych na Dziennikarstwo i komunikację społeczną jest całkiem szeroka. Znajdują się na niej następujące przedmioty: historia, historia sztuki, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, chemia, fizyka, filozofia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Dobrze wiemy, że oczekiwanie na wyniki procesu rekrutacyjnego może być stresujące i rodzić w głowie wiele pytań. Aby spokojnie przebrnąć przez ten czas wystarczy zajrzeć na stronę internetową uczelni. Tam dostępny jest specjalny wzór, dzięki któremu możemy obliczyć swoje rekrutacyjne szanse na sukces. Wystarczy tylko postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

W procesie rekrutacji na Dziennikarstwo i komunikację społeczną brane pod uwagę są następujące olimpiady i konkursy:

 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiada Wiedzy o Mediach,
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

Komentarze (0)