Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wrocław

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wrocław

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wrocław

Studia we Wrocławiu

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Odkryj kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Wrocławskim oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna we Wrocławiu?

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak dziennikarstwo i komunikacja społeczna są bardzo popularne. Kandydaci muszą spełnić określone wymogi kwalifikacyjne, które umożliwią im rekrutowanie na studia.

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, warto zdawać przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Przede wszystkim weź pod uwagę takie przedmioty jak: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych wybranych uczelni we Wrocławiu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Dolnośląska Szkoła Wyższa Dolnośląska Szkoła Wyższa stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 22.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Dolnośląska Szkoła Wyższa Dolnośląska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski Przedmioty:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Dolnośląska Szkoła Wyższa Dolnośląska Szkoła Wyższa Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
80
II stopnia:
70
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
90
II stopnia:
50
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Dolnośląska Szkoła Wyższa Dolnośląska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Dolnośląska Szkoła Wyższa Dolnośląska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Kierunki dziennikarstwo i informacja w mieście Wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA?

Łukasz Kadziewicz, polski siatkarz, stwierdził: „Prawdziwy dziennikarz musi mieć świadomość, że należy do środowiska opiniotwórczego, że jego teksty czytają tysiące, a nawet miliony kibiców, więc czasami delikatniej trzeba podchodzić do pewnych problemów”. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to bardzo ważny kierunek studiów, który pozwoli zadbać o pisarski warsztat, stronę opiniotwórczą i zdroworozsądkowy osąd.

Przyszli studenci będą musieli zgłębić kulturę i historię państwa, a także muszą wykazać zainteresowanie sytuacją społeczną i polityczną, która rozgrywa się na arenie krajowej i międzynarodowej. Ważne są własne zdanie, komunikatywność i predyspozycje językowe. Jeśli chcesz dążyć do prawdy i pragniesz współpracować z ludźmi, studia we Wrocławiu na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna są właśnie dla Ciebie.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Dziennikarz szuka prawdy i przedstawia społeczeństwu rzetelnie sprawdzone informacje. W dzisiejszym świecie liczą się fakty i poprawna komunikacja, która ułatwia egzystowanie ludzi. Uczelnie we Wrocławiu, które gwarantują kształcenie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, znajdziesz poniżej. Studia tego typu realizowane są przez najlepszych w swoim fachu rzeczników prasowych, dziennikarzy, negocjatorów, specjalistów do spraw komunikacji społecznej.

W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • systemy medialne w Polsce i na świecie 
 • teoria i historia mediów audiowizualnych
 • Public Relations
 • fotografia prasowa
 • wprowadzenie do kultury współczesnej
 • nauka o komunikowaniu
 • retoryka i erystyka

 

Program kształcenia dostosowywany jest do realizowanych specjalności, a zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, warsztatów, wykładów, seminariów.

Ile trwają studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna we Wrocławiu?

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA?

Absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej odnajdują się na rynku mediów tradycyjnych (prasa, radio, TV), w komunikacji profesjonalnej czy w pracy w nowych mediach. Studia dziennikarskie pozwalają odnaleźć się w dziennikarstwie audiowizualnym, prasowym, muzycznym, sportowym, radiowo-telewizyjnym, a także w fotografii reklamowej, dziennikarskiej, artystycznej.

Absolwenci zatrudniani są w:

 • serwisach i portalach internetowych 
 • biurach prasowych
 • wydawnictwach
 • działach marketingu
 • wydziałach promocji i komunikacji instytucji publicznych i samorządowych

 

Pełnią różnego rodzaju funkcje, chociażby menedżera Public Relations, specjalisty do spraw komunikacji zewnętrznej, specjalisty do spraw reklamy, redaktora, rzecznika prasowego, specjalisty do spraw kampanii wizerunkowych, doradcy do spraw stosunków międzynarodowych.

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)