Geologia

Geologia

Geologia

02.02.2022

Geologia – Uniwersytet Wrocławski 2022

Studia na kierunku geologia na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku geologia w UWR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ochrona i kształtowanie środowiska
 • sedymentologia
 • geologia strukturalna
 • geologia historyczna
 • mineralogia i petrologia
 • metody badania jakości wód i gruntów

 

Uniwersytet Wrocławski to dziesięć wydziałów i ponad sześćdziesiąt kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Geologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie bogatej wiedzy, będącej połączeniem zagadnień z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych. Studenci zgłębiają pojęcia geologii dynamicznej, tektoniki, geologii złóż, mineralogii i geochemii oraz zapoznają się geologią regionalną Polski i budową Ziemi. Geologia na Uniwersytecie Wrocławskim to także znajomość aparatury, sprzętu i metod wykorzystywanych w terenowych i laboratoryjnych badaniach geologicznych, a także umiejętność pracy w grupie badawczej oraz planowanie i prowadzenie prac geologicznych.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: ochrona i kształtowanie środowiska, sedymentologia, geologia strukturalna, geologia historyczna, mineralogia i petrologia, metody badania jakości wód i gruntów, analiza materiału paleontologicznego, minerały skałotwórcze, geologia regionalna Polski, atmosfera i klimat, gruntoznawstwo, hydrogeologia, geologia dynamiczna. A co po studiach? Absolwenci Geologii na Uniwersytecie Wrocławskim znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach prowadzących prace wiertnicze i dokumentacyjne, instytucjach prowadzących badania geologiczne i geofizyczne, kopalniach węgla kamiennego, rud metali i surowców skalnych, administracji państwowej i samorządowej.

 

Opinie

Na której uczelni rozpocząć studia? Kandydaci czasami nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważny jest wybór zdobywania wykształcenia. Jeśli wybór pada na Wrocław, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Jacek, student Geologii mówi:

„Uniwersytet Wrocławski to uczelnia, w której nie ma miejsca na nudę, a program zajęć przyciąga studentów jak magnes.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

GEOLOGIA - ważne informacje

Geologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Geologię na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Geologia na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania metod matematycznych w rozwiązywaniu zagadnień geologicznych,
 • kartowania geologicznego powierzchniowego i wgłębnego,
 • opisu procesów chemicznych zachodzących w przyrodzie,
 • czytania i interpretowania map geologicznych,
 • stosowania geochemicznych metod badawczych,
 • aparatury, sprzętu i metod wykorzystywanych w terenowych i laboratoryjnych badaniach geologicznych,
 • analizy warunków hydrogeologicznych oraz ich schematyzacji,
 • interpretacji i wizualizacji danych geologicznych za pomocą metod komputerowych oraz specjalistycznego oprogramowania geologicznego i graficznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Geologia:

Absolwent kierunku Geologia na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach prowadzących prace wiertnicze i dokumentacyjne,
 • instytucjach prowadzących badania geologiczne i geofizyczne,
 • działach geologicznych w kopalniach węgla kamiennego, rud metali i surowców skalnych,
 • agendach administracji państwowej lub samorządowej zajmujących się problematyką geologii, składowania odpadów i ochrony środowiska.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia. Podstawą sporządzenia listy rankingowej dla absolwentów kierunków: geologia, geologia stosowana, górnictwo i geologia, inżynieria geologiczna jest ocena na dyplomie licencjackim lub inżynierskim. Absolwenci kierunków innych niż wymienione przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom wiedzy geologicznej i zainteresowanie problematyką geologiczną. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest zgodnie z następującą skalą ocen: 2,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. Za pozytywny przebieg rozmowy uznaje się uzyskanie oceny co najmniej 3,0.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Komentarze (0)