Matematyka

Matematyka

Matematyka

02.02.2022

Matematyka – Uniwersytet Wrocławski 2022

Studia na kierunku matematyka na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku matematyka w UWR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku matematyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • algebra liniowa
 • bazy danych
 • analiza i topologia
 • ekonometria
 • matematyka obliczeniowa
 • wycena i analiza instrumentów finansowych

 

Uniwersytet Wrocławski to uczelnia sięgająca początków 1702 roku. W bogatej ofercie dydaktycznej, pod literą „M” kandydaci odnajdą kierunek Matematyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat matematyki i jej zastosowań. Studenci nabywają umiejętności przeprowadzania rozumowań matematycznych, dokonywania złożonych obliczeń, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie, czy też wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych. Matematyka na Uniwersytecie Wrocławskim to także nabycie umiejętności posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych.

W programie nauczania widnieją takie przedmioty jak: analiza matematyczna, algebra liniowa, bazy danych, analiza i topologia, ekonometria, matematyka obliczeniowa, wycena i analiza instrumentów finansowych, modele liniowe, analiza dużych zbiorów danych, programowanie obiektowe, analiza funkcjonalna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim będą mogli wykorzystać w firmach ubezpieczeniowych, bankach, przedsiębiorstwach, szkołach, uczelniach, firmach informatycznych.

 

Opinie

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Zatem: Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Kuba, student Matematyki mówi:

„Matematykę, jak na królową nauk przystało, trzeba studiować na najlepszych uczelniach. Dlatego studiuję na Uniwersytecie Wrocławskim.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

MATEMATYKA - ważne informacje

Matematyka studia Wrocław

Matematyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Matematykę na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania rachunku zdań i kwantyfikatorów,
 • rozwiązywania równań liniowych i ich interpretowania w terminach wektorów i odwzorowań liniowych,
 • rachunku prawdopodobieństwa i statystyki,
 • układania i analizowania algorytmów zgodnych ze specyfikacją,
 • analizy rzeczywistej i zespolonej,
 • rozpoznawania struktur topologicznych,
 • obliczania całek krzywoliniowych i powierzchniowych,
 • analizy funkcjonalnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Matematyka:

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach ubezpieczeniowych,
 • bankach,
 • funduszach inwestycyjnych,
 • instytucjach badania opinii publicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł licencjata lub równorzędną kwalifikację pierwszego stopnia. Egzamin wstępny: pisemny, obejmujący program studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka na Uniwersytecie Wrocławskim. W szczególności kandydat powinien posiadać kompetencje określone efektami uczenia się realizowanymi na podstawowych wykładach z logiki i teorii mnogości, analizy matematycznej, algebry liniowej i algebry, równań różniczkowych, rachunku prawdopodobieństwa oraz statystyki.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Komentarze (0)