Praca socjalna

Praca socjalna

Uniwersytet Wrocławski - kierunki studiów

Praca socjalna – Uniwersytet Wrocławski 2021

Studia na kierunku praca socjalna na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku praca socjalna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • demografia społeczna
 • socjologia problemów społecznych
 • metody i techniki pracy socjalnej
 • wprowadzenie do pomocy społecznej
 • problemy społeczności lokalnej
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej

 

Uniwersytet Wrocławski to jeden z najważniejszych punktów na edukacyjnej mapie naszego kraju. Bogata oferta dydaktyczna przyciąga wielu kandydatów, którzy mogą wybrać, między innymi, kierunek Praca socjalna, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności, niezbędnych do realizacji zadań związanych z diagnozą sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia i wykluczenia jednostek, grup i społeczności lokalnych. Studenci uczą się stosowania metod, technik i środków pomocy społecznej, inicjowania nowych form pomocy oraz oceny podjętych działań. Ponadto, nabywają umiejętności wykorzystywania potencjału i rozbudzania aktywności jednostek, grup i społeczności.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: demografia społeczna, socjologia problemów społecznych, metody i techniki pracy socjalnej, wprowadzenie do pomocy społecznej, problemy społeczności lokalnej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, socjologia rodziny współczesnej, rynek pracy i bezrobocie, diagnozowanie społeczne i planowanie strategiczne, socjoterapia, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Pracy socjalnej na Uniwersytecie Wrocławskim będą mogli wykorzystać w ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, domach dziecka, placówkach służby zdrowia, placówkach penitencjarnych, czy też prywatnych firmach świadczących usługi społeczne.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Hubert, student Pracy socjalnej mówi:

„Studiuję niełatwy kierunek. Ale tym bardziej z większą ambicją i zaangażowaniem do niego podchodzę. Uczą się wspaniali ludzie, doświadczeni praktycy, dzięki którym nawet najcięższe zadanie wydaje się do wykonania. Właśnie tak jest na Uniwersytecie Wrocławskim. Otaczają cię fajni, pozytywni ludzie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pracę socjalną na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów i zjawisk psychicznych kierujących zachowaniem ludzi,
 • zapobiegania konfliktom,
 • działań instytucji i organizacji zmierzających do przeciwdziałania skutkom nierówności społecznych,
 • przygotowywania projektów służących rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych,
 • analizy zaburzeń rozwojowych z punktu widzenia związków etiologii z symptomatologią,
 • organizowania pracy zespołowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Praca socjalna:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • domach pomocy społecznej,
 • domach dziecka,
 • placówkach służby zdrowia,
 • placówkach penitencjarnych,
 • prywatnych firmach świadczących usługi społeczne,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęciu kandydata zadecyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie oceny na dyplomie studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Praca socjalna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne we Wrocławiu

UWr kierunki

Jakie są kierunki psycholgiczne i społeczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Społecznych UWr

Komentarze (1)

Tamara odpowiedz

A może - zarządzanie jednostkami pomocy społecznej?? Ktoś poleci co jest lepsze? Czy lepiej rozpocząć licencjat czy może do edukować się na podyplomówce?