Arteterapia UŚ

Arteterapia - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach to uczelnia składająca się z dwunastu wydziałów i kształcącą studentów na ponad siedemdziesięciu kierunkach. W szerokiej ofercie dydaktycznej, pod literą „A” kandydaci odnajdą kierunek Arteterapia, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Arteterapia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach realizowany jest na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem nauk humanistycznych, nauk społecznych i sztuki. Studenci zgłębiają zagadnienia związane z oddziaływaniami arteterapeutycznymi, czyli plastykoterapię, muzykoterapię, choreoterapię, biblioterapię, czy teatroterapię, a także zdobywają podstawowe kompetencje psychoterapeutyczne. Arteterapia na Uniwersytecie Śląskim to przygotowanie do prowadzenia i organizowania zajęć arteterapeutycznych z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi zarówno zdrowymi, jak i z różnymi dysfunkcjami oraz osobami niepełnosprawnymi.

Studia na kierunku Arteterapia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach nie dzielą się na specjalności, a w programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: psychologia kliniczna, pedagogika specjalna, biblioterapia dynamiczna, terapia i drama we wsparciu rozwoju, emisja głosu. A co po studiach? Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Arteterapii na Uniwersytecie Śląskim będą mogli wykorzystać w oddziałach szpitalnych, sanatoriach, ośrodkach wsparcia dziennego, domach opieki społecznej, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach integracyjnych.

Jakie ma Uniwersytet Śląski w Katowicach opinie? Basia, studentka Arteterapii mówi:

„Uniwersytet Śląski to duża i znacząca uczelnia, a dyplom jej ukończenia na pewno otwiera wiele drzwi.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Arteterapia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:

Absolwent kierunku Arteterapia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • psychopatologii,
 • pedagogiki specjalnej,
 • prowadzenia działań twórczych nacechowanych terapeutycznie.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Arteterapia:

Absolwent kierunku Arteterapia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach znajdzie zatrudnienie w:

 • szpitalach,
 • sanatoriach,
 • ośrodkach wsparcia dziennego,
 • domach opieki społecznej,
 • świetlicach socjoterapeutycznych,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • ośrodkach integracyjnych,
 • innych placówkach prowadzących arteterapię.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Arteterapia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach brane są pod uwagę takie przedmioty jak: język polski, język obcy nowożytny, a także jeden przedmiot spośród następujących: historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku Arteterapia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Katowicach

Uniwersytet Śląski kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne w Katowicach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego

Komentarze (0)