Arteterapia - Katowice i woj. śląskie

Arteterapia - Katowice i woj. śląskie

Arteterapia - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

arteterapia

Odkryj kierunek arteterapia w Katowicach i woj. śląskim i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Arteterapia studia Katowice | woj. śląskie

Studia na kierunku arteterapia to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia w Katowicach na kierunku arteterapia to studia interdyscyplinarne skupiające się przekazywaniu wiedzy i kształceniu w zakresie rozwijania kompetencji oraz umiejętności społecznych, łącząc wiedzę z obszaru nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz szeroko rozumianej wiedzy o sztuce, pozwalające na zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności i wszechstronnego wykształcenia w tym obszarze. Program studiów dostarcza studentom między innymi wiedzy dotyczącej realizacji prac artystycznych, wykorzystując środki ekspresji estetycznej oraz umiejętności warsztatowe, muzykoterapii, choreoterapii czy biblioterapii i teatroterapii.

Absolwenci kierunku arteterapia w Katowicach dzięki zdobytej wiedzy oraz kompetencjom bez problemu znajdą pracę między innymi w sanatoriach, ośrodkach wsparcia rodzinnego, świetlicach socjoterapeutycznych i innych placówkach, które zajmują się prowadzeniem arteterapii.

czytaj dalej wszystko o Arteterapia - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek arteterapia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Arteterapia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie arteterapia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

Pokaż więcej

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek arteterapia w Katowicach?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku arteterapia, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Arteterapia w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ARTETERAPIA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ARTETERAPIA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA STACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku arteterapia w Katowicach?

Studia w Katowicach na kierunku arteterapia to studia o charakterze interdyscyplinarnym, rozwijające umiejętności i przekazujące wiedzę psychologiczną, psychiatryczną i pedagogiczną mając na uwadze społeczny oraz terapeutyczny wymiar arteterapii.

Program studiów pozwala studentom rozwinąć umiejętności oraz zdobyć wiedzę między innymi z zakresu różnorodnych środków artystycznego wyrazu, oraz sposobów wspierania rozwoju psychicznego człowieka. Dzięki możliwości uczestniczenia w ciekawych warsztatach, wykładach oraz zajęciach i ćwiczeniach studenci zdobędą praktyczną wiedzę, oraz pierwsze doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie trwania studiów.

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku arteterapia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Arteterapia to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje między innymi z zakresu oddziaływań arteterapeutycznych takich jak na przykład plastykoterapia, muzykoterapia czy teatroterapia, a także umiejętności związane ze stosowaniem działań twórczych nastawionych na terapie, których narzędziami są między innymi instrumenty, literatura, taniec czy sztuki wizualne.

Studenci poszerzą również wiedzę o zagadnienia związane z pedagogiką specjalną, psychologią kliniczną czy psychopatologią, co pozwala im na konstruowanie oddziaływań arteterapeutycznych w pracy z osobami chorymi lub taki, które przejawiają określone zaburzenia lub dysfunkcje.

Ile trwają studia na kierunku arteterapia w Katowicach?

Studia na kierunku arteterapia trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

Jaka praca po kierunku arteterapia w Katowicach?

Uczelnie w Katowicach kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku arteterapia, posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności z obszaru psychologii i pedagogiki mają wiele możliwości zawodowych, między innymi są przygotowani do rozpoczęcia pracy o charakterze artystyczno-terapeutycznej skierowanej w stronę osób z niepełnosprawnościami, osób z zaburzeniami różnego rodzaju czy to dotyczących funkcjonowania emocjonalnego, społecznego czy psychicznego i takich wymagających wsparcia.

Absolwenci bez problemu znajdą pracę o charakterze terapeutycznym między innymi w domach opieki społecznej, sanatoriach czy innych placówkach zajmujących się prowadzeniem arteterapii.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku arteterapia:

 • pracownik placówek resocjalizacyjnych i ośrodków wychowawczych,
 • prowadzący warsztaty w pracowniach artystycznych,
 • szpitale,
 • pracownik hospicjów i domów opieki,
 • samodzielny terapeuta,
 • pedagog szkolny,
 • nauczyciel plastyki/muzyki/sztuki,
 • sanatoria,
 • domy opieki społecznej,
 • ośrodki integracyjne,
 • ośrodki wsparcia dziennego,
 • świetlice socjoterapeutyczne. 

Gdzie studiować na kierunku grafika w Katowicach?

Grafika studia w Katowicach i woj. śląskim - uczelnie:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek arteterapia w Katowicach i woj. śląskim?

 

STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

ARTETERAPIA - ważne informacje

arteterapia studia

studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)