Biologia

Biologia

Biologia

21.09.2021

Biologia – Uniwersytet Śląski w Katowicach 2021

Studia na kierunku biologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biologia w UŚ KATOWICE
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • metody statystyczne w naukach przyrodniczych
 • bioetyka
 • biogeografia
 • środowiskowe bazy danych
 • chemia organiczna
 • hydrobiologia
 • biologia komórki
 • toksykologia

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach to jedna z największych uczelni w kraju. W bogatej ofercie dydaktycznej kandydaci odnajdą kierunek Biologia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy na temat poszczególnych dyscyplin biologii, zwłaszcza z zakresu budowy, funkcji i rozwoju organizmów; różnorodności i ewolucji organizmów; biologii molekularnej i podstaw biotechnologii, oraz etyki ochrony środowiska. Studenci uczą się opisywania i wyjaśniania procesów zachodzących w organizmach żywych, projektowania i prowadzenia eksperymentu badawczego, czy też obsługi aparatury badawczej i urządzeń technologicznych.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: metody statystyczne w naukach przyrodniczych, bioetyka, biogeografia, środowiskowe bazy danych, chemia organiczna, hydrobiologia, biologia komórki, toksykologia, genetyka, fizjologia zwierząt, techniki analizy tkanek. A co po studiach? Absolwenci Biologii na Uniwersytecie Śląskim znajdą zatrudnienie w jednostkach naukowo-badawczych, stacjach pomiarowych, instytucjach opieki zdrowotnej, sektorze gospodarki leśnej i rolnej, urzędach, przemyśle farmaceutycznym, służbach ochrony przyrody.

 

Opinie

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do Katowic, warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Śląski w Katowicach opinie? Aneta, studentka Biologii mówi:

„Biologia to nauka, która nikomu nie powinna być obca. Dzięki studiom na Uniwersytecie Śląskim poznajemy dokładnie to wszystko, co nas otocza, a co za tym idzie poznajemy także nas samych. To niezwykle ciekawy kierunek, interesująco prowadzony na jednej z najlepszych uczelni w kraju.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

BIOLOGIA - ważne informacje

Biologia studia Katowice

Biologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania i prowadzenia eksperymentu badawczego,
 • prowadzenia analiz materiału biologicznego,
 • opisywania i wyjaśniania procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie,
 • opracowywania specjalistycznych dokumentacji ekspertyz biologicznych i środowiskowych,
 • wykonywania nadzoru przyrodniczego,
 • przeprowadzenia monitoringu przyrodniczego,
 • obsługi zaawansowanej i nowoczesnej aparatury badawczej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biologia:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach naukowo-badawczych,
 • stacjach monitorowania,
 • instytucjach kontroli jakości,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • instytucjach opieki zdrowotnej,
 • sektorze gospodarki leśnej i rolnej,
 • instytucjach związanych z hodowlą zwierząt,
 • stacjach hodowli roślin i ochrony roślin,
 • służbach ochrony przyrody,
 • placówkach administracyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komentarze (0)