Biologia - Katowice i woj. śląskie

Biologia - Katowice i woj. śląskie

Biologia - Katowice i woj. śląskie

Studia w Katowicach 

biologia

Odkryj kierunek biologia w Katowicach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Biologia studia Katowice | woj. śląskie

Studia na kierunku biologia w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Śląskim w Katowiach w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Biologia - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek biologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biologia w Katowicach?

Kierunki studiów w Katowicach takie jak biologia wzbudzają duże zainteresowanie wśród miłośników nauk przyrodniczych. Kandydatów jest wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Pamiętaj o tym, że nie wystarczy zdanie obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku biologia w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • matematyka.

 

Kandydaci powinni postawić także na przedmioty dodatkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym. Do wyboru masz biologię, chemię, fizykę, matematykę, fizykę i astronomię. Warto zweryfikować, czy kierunek nie wymaga wykonania odpowiednich badań lekarskich. Szczegółowe informacje odnoszące się do procesu rekrutacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Katowicach.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biologia w Katowicach i woj. śląskim

Czas trwania studiów na kierunku biologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOLOGIA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA I STOPNIA

BIOLOGIA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek biologia na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOLOGIA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku biologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
80
II stopnia:
50
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek biologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku biologia w Katowicach?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek biologia w Katowicach:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Katowicach i woj. śląskim

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA?

Vincent van Gogh stwierdził: „Kochajmy przyrodę, bo dzięki niej coraz lepiej rozumiemy sztukę”. Przyroda niejednokrotnie stanowi podłoże dla sztuki, ale przede wszystkim pozwala zrozumieć nas samych i to, co dzieje się w naszym otoczeniu. Świat fauny i flory jest dla Ciebie zagadką, którą pragniesz rozwiązać? Biologia to nauka, którą najbardziej lubisz zgłębiać? Marzą Ci się praca w laboratorium i ważne odkrycia naukowe?

Studia biologiczne i przyrodnicze są idealne dla pasjonatów nie tylko przyrody, ale po prostu nauk ścisłych. Nim podejmiesz decyzję, rozważ kilka ważnych kwestii. Jesteś osobą żądną wiedzy? Analityczny umysł pozwala Ci dążyć do zaskakujących rozwiązań i odkryć technicznych? Pragniesz zgłębiać świat pod mikroskopem i brać udział w ewolucji życia? Kierunek biologia w Katowicach i Gliwicach zgłębia tajniki wiedzy, która wpływa na egzystencję wszystkich organizmów.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku biologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku biologia w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Kierunek biologia w Katowicach możesz realizować na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej. Możesz mieć pewność, że uczelnie śląskie starają się zapewniać najwyższy poziom kształcenia, a także dążą do wspierania teoretycznego ujęcia zajęć wielogodzinną praktyką zawodową.

W trakcie fascynujących zajęć studenci realizują takie przedmioty jak na przykład:

 • chemiczne podstawy procesów życiowych
 • różnorodność grzybów i glonów
 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • biochemia dla biologów
 • fizjologia roślin
 • biomatematyka z elementami biostatystyki
 • podstawy biologii molekularne
 • zoologia pierwotniaków i bezkręgowce

 

Siatka zajęć przewiduje przedmioty indywidualnie opracowane dla każdej z proponowanych specjalizacji, na przykład w zakresie ekologii i ochrony przyrody.

Ile trwają studia na kierunku biologia w Katowicach?

Studia na kierunku biologia w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOLOGIA?

Studia biologiczne i przyrodnicze w Katowicach mają do zaoferowania bardzo wiele i stawiają na możliwość rozwoju absolwentów którzy pracują przede wszystkim w:

 • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych
 • jednostkach naukowo-badawczych
 • instytucjach opieki zdrowotnej
 • przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, rolniczym 
 • instytucjach, które związane są z hodowlą zwierząt
 • stacjach hodowli i ochrony roślin
 • organach administracji państwowej działającej na rzecz środowiska przyrodniczego
 • instytucjach ochrony przyrody
 • jednostkach projektowych zajmujących się gospodarowaniem zasobami przyrody
 • placówkach oświatowych

 

Wbrew pozorom edukacja w zakresie biologii nie sprowadza się jedynie do pracy w szkole. Absolwenci  zatrudniani są w działach administracji, edukacji i gospodarki. Przejmują funkcję specjalistów, konsultantów, przedstawicieli medyczno-farmaceutycznych, menadżerów projektów badawczych w koncernach farmaceutycznych i placówkach badawczo-naukowych.

Zajmują się pracą kontrolno-pomiarową w stacjach monitorowania i instytucjach kontroli jakości, na przykład wody. W placówkach administracyjnych zajmują przede wszystkim stanowiska związane z ochroną zdrowia. Mogą także spełniać się w pracy pedagogicznej.

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)