Matematyka

Matematyka

Matematyka

29.01.2022

Matematyka - Uniwersytet Śląski w Katowicach 2022

Studia na kierunku matematyka na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku matematyka w UŚ KATOWICE
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku matematyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • elementy matematyki dyskretnej
 • elementy algebry abstrakcyjnej
 • elementy topologii
 • statystyka finansowa
 • arytmetyka
 • równania różniczkowe

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach to uczelnia składająca się z dwunastu wydziałów i kształcącą studentów na ponad siedemdziesięciu kierunkach. W szerokiej ofercie dydaktycznej, pod literą „M” kandydaci odnajdą kierunek Matematyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat matematyki i jej zastosowań. Studenci nabywają umiejętności przeprowadzania rozumowań matematycznych, dokonywania złożonych obliczeń, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie, czy też wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych. Matematyka na Uniwersytecie Śląskim to także nabycie umiejętności posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: analiza matematyczna, elementy matematyki dyskretnej, elementy algebry abstrakcyjnej, elementy topologii, statystyka finansowa, arytmetyka, równania różniczkowe, analiza funkcjonalna, metody stochastyczne, teoria mnogości. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Matematyki na Uniwersytecie Śląskim będą mogli wykorzystać w firmach ubezpieczeniowych, bankach, przedsiębiorstwach, szkołach, uczelniach, firmach informatycznych.

 

Opinie

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Zatem: Jakie ma Uniwersytet Śląski w Katowicach opinie? Krzysiek, student Matematyki mówi:

„Matematyka to królowa nauk, więc trzeba ją studiować na dobrej uczelni. Uniwersytet Śląski. Nic dodać, nic ująć.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

MATEMATYKA - ważne informacje

Matematyka studia Katowice

Matematyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Matematykę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania rachunku zdań i kwantyfikatorów,
 • rozwiązywania równań liniowych i ich interpretowania w terminach wektorów i odwzorowań liniowych,
 • rachunku prawdopodobieństwa i statystyki,
 • układania i analizowania algorytmów zgodnych ze specyfikacją,
 • analizy rzeczywistej i zespolonej,
 • rozpoznawania struktur topologicznych,
 • obliczania całek krzywoliniowych i powierzchniowych,
 • analizy funkcjonalnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Matematyka:

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach ubezpieczeniowych,
 • bankach,
 • funduszach inwestycyjnych,
 • instytucjach badania opinii publicznej,
 • szkołach podstawowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komentarze (0)