Matematyka - Katowice i woj. śląskie

Matematyka - Katowice i woj. śląskie

Matematyka - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

matematyka

Odkryj matematykę na Śląsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Matematyka studia Katowice 2021 | woj. śląskie

Studia na kierunku matematyka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Matematyka - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek matematyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Matematyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek matematyka?

Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, jeśli chcesz studiować matematykę w Katowicach i Gliwicach. Proces rekrutacyjny ustalany jest indywidualnie przez poszczególne uczelnie, a uzależniony jest od poziomu i trybu kształcenia.

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Matematyka w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów


JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MATEMATYKA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Matematyka to kierunek o uniwersalnym charakterze kształcenia. Studenci mają szansę zdobyć wszechstronną wiedzę matematyczną, która obejmuje narzędzia matematyczne i informatyczne służące do modelowania i analizowania danych ekonomicznych oraz prognozowania zjawisk finansowych i gospodarczych.

Nauczysz się wykorzystywać metody matematyczne, które są istotne z perspektywy interpretowania i analizowania procesów gospodarczych, zwłaszcza bankowości, ubezpieczeń i przemysłu. Poznasz także nowoczesne metody informatyczne oraz zastosowania matematyki w technice i gospodarce.

Poszczególne zajęcia realizowane są w nowoczesnych i przystosowanych do tego salach wykładowych i pracowniach komputerowych, natomiast wykwalifikowane grono akademickie chętnie dzieli się swoim doświadczeniem naukowym i zawodowym w trakcie omawiania najistotniejszych problemów matematyczno-technicznych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Matematyka możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Matematykę możesz studiować w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Studia licencjackie trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Kształcenie na studiach magisterskich trwa dwa lata (cztery semestry). Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę zdobywaną na etapie licencjatu.

Stacjonarna forma kształcenia to studia dzienne, które odbywają się od poniedziałku do piątku. Na uczelniach publicznych zajęcia realizowane są bezpłatnie w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne mogą być prowadzone zaocznie, to znaczy, że zajęcia odbywają się w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, lub wieczorowo, gdzie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku nawet przez cały dzień (mimo umownej nazwy). 

Nim zdecydujesz się na studia niestacjonarne, sprawdź, w jakiej formie są one realizowane. Pamiętaj także, że studia niestacjonarne są płatne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Program kształcenia kierunku matematyka konstruowany jest w interdyscyplinarny sposób, ale realizowane przedmioty mogą różnić się w zależności od wybranej uczelni, a nawet specjalności. Studenci zdobywają różne kompetencje i wiedzę specjalistyczną, jednakże kluczowe założenia programowe odnoszą się przede wszystkim do zdobycia wszechstronnej wiedzy matematycznej.

Studenci poznają metody matematyczne stosowane w rozwiązywaniu problemów biologicznych i medycznych, metody konstrukcji i implementacji oprogramowania, które istotne jest w przypadku kierowania procesami przemysłowymi oraz modelowania i przeprowadzania symulacji komputerowej zjawisk fizycznych i procesów gospodarczych, a także sposoby zarządzania danymi i projektowania baz danych.

Rozwiniesz umiejętności przeprowadzania rozumowań matematycznych i dokonywania złożonych obliczeń. Nauczysz się budować, rozwijać i wykorzystywać modele matematyczne. Zdobędziesz także kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MATEMATYKA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Studia na kierunku Matematyka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MATEMATYKA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Miejsce pracy absolwentów matematyki uzależnione jest często od realizowanej specjalizacji. Absolwenci wykorzystują wiedzę matematyczną i informatyczną w technice i gospodarce. Są przygotowani do pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych oraz wydziałach informatycznych dowolnego rodzaju przedsiębiorstw. Pracują w charakterze brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, aktuariuszy, nauczycieli matematyki.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku matematyka:

  • szkolnictwo
  • sektor finansowy
  • przedsiębiorstwa i instytucje, które wymagają zdolności analitycznych
  • administracja skarbowa
  • administracja gospodarcza

Wszechstronne wykształcenie umożliwi Ci interdyscyplinarną współpracę z inżynierami, informatykami i biologami. Możesz zajmować się konstrukcją i implementacją oprogramowania kierującego procesami przemysłowymi, statystycznym przetwarzaniem danych, przygotowywaniem testów wdrożeniowych nowych technologii.

Popularne kierunki matematyczne i statystyczne w Katowicach i woj. śląskim

Kierunki matematyczne i statystyczne w Katowicach i woj. śląskim

Komentarze (0)