Antropozoologia UW

Antropozoologia – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski kształci studentów na dwudziestu jeden wydziałach. W szerokiej gamie kierunków możemy odnaleźć Antropozoologię, prowadzoną na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Antropozoologia na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na trzech wydziałach: Wydziale Biologii, Wydziale Psychologii oraz Wydziale „Artes Liberales”. Program nauczania skierowany jest do osób zainteresowanych złożonymi i wielowymiarowymi relacjami między ludźmi i zwierzętami w kontekście poznawczym, praktycznym i etycznym. Studenci otrzymują możliwość zdobycia wiedzy o relacjach ludzko-zwierzęcych z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych, między innymi z zakresu zoologii, zoopsychologii oraz filozofii i etyki jako dyscyplin kluczowych dla badania zwierząt jako podmiotów, a także etologii, ekologii, weterynarii, antropologii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, historii sztuki oraz elementów nauk politycznych i socjologii.

Studia na kierunku Antropozoologia na Uniwersytecie Warszawskim nie posiadają specjalności, a w programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: podstawy fizjologii zwierząt, etologia zwierząt, wykorzystanie zwierząt w dziejach cywilizacji, metody opisu i analizy zachowania, zwierzęta w literaturze, zoologia, ekologia, socjologia relacji człowiek- zwierzę, psychologia porównawcza, etyczne i prawne aspekty ochrony zwierząt, podstawy genetyki ogólnej i behawioralnej, mechanizmy działania doboru. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Antropozoologii na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w sferze edukacji, kultury, turystyki, mediów, administracji państwowej, oświaty, w placówkach ochrony przyrody, organizacjach pozarządowych, i firmach prowadzących działalność opartą na interakcji ze zwierzętami.

Wybór studiów, składający się z podjęcia decyzji odnośnie kształcenia na konkretnym kierunku i konkretnej uczelni, nierzadko sprawia kandydatom problemy. Która uczelnia zapewni dobre wykształcenie? Która szkoła wyższa spełni edukacyjne oczekiwania? Takie i tym podobne pytania stawiane są niemal bez przerwy. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Julka, studentka Antropozoologii mówi:

„Od dziecka interesowało mnie połączenie świata ludzi i zwierząt, oraz relacje jakie zachodzą między nimi. Chciałam to badać, odkrywać, poznawać, ale w moim rodzinnym mieście nie było takiej możliwości. Dlatego wybrałam Uniwersytet Warszawski i właśnie tutaj rozwijam swoje zainteresowania i spełniam marzenia.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Antropozoologię na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Antropozoologia na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • umysłów, emocji i zachowań zwierząt,
 • etycznych, prawnych oraz historycznych i kulturowych uwarunkowań wykorzystywania i ochrony zwierząt w Polsce i na świecie,
 • skutecznego rozwiązywania konfliktów interesów między ludźmi a przedstawicielami innych gatunków.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Antropozoologia:

Absolwent kierunku Antropozoologia na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

 • edukacji,
 • kulturze,
 • turystyce,
 • mediach,
 • administracji państwowej,
 • oświacie,
 • placówkach ochrony przyrody,
 • organizacjach pozarządowych,
 • firmach prowadzących działalność opartą na interakcji ze zwierzętami.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Antropozoologia na Uniwersytecie Warszawskim znajdują się: język polski, matematyka, język obcy nowożytny.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Antropozoologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Biologii UW

Komentarze (0)