Antropozoologia studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Pogląd o tym, że człowiek zajmuje szczególnie uprzywilejowane miejsce w przyrodzie, powoli odkładamy do lamusa. Na świecie powstaje mnóstwo ruchów, które „oddają głos” innym stworzeniom, by dowiedzieć się więcej o relacji człowiek-reszta gatunków i poznać najnowsze odkrycia dotyczące zwierzęcych zachowań, myśli i emocji. Ten wyjątkowo współczesny kierunek, otwarty na nowe trendy intelektualne i zmiany zachodzące w świecie idei, jest idealny dla każdego, kto zastanawia się nad kondycją człowieka w odniesieniu do otaczającego go świata. Jeśli leży Ci na sercu los zwierząt i chciałbyś podeprzeć swoja pasję wiedzą naukową, masz otwartą głowę i nie boisz się szukać nowych dróg myślenia, chciałbyś mieć wpływ na ideowy kształt rzeczywistości i pracować z nowymi technologiami, studia na kierunku antropozoologia mogą być dla Ciebie.

 

Program studiów i przedmioty

Antropozoologia to kierunek interdyscyplinarny, odpowiedni dla tych, którzy lubią czerpać wiedzę z różnych dziedzin i wysnuwać z niej wnioski odkrywcze dla dyscypliny, którą się zajmują. Student antropozoologii będzie miał okazję opanować podstawy pozornie odległych tematycznie dziedzin, takich jak fizjologia, genetyka i zoologia z jednej strony oraz psychologia, antropologia i filozofia z drugiej. Przyszły antropozoolog zetknie się z prawnymi regulacjami dotyczącymi ochrony zwierząt, zgłębi temat ekologii oraz historii zwierzęcego gatunku: od wykorzystywania zwierząt do pracy po ich udomowienie. Studia na kierunku antropozoologia pozwalają dowiedzieć się wiele o behawioryzmie zwierząt dając absolwentowi do ręki praktyczne narzędzia, służące do opisu i analizy zwierzęcych zachowań.

 

Praca po studiach

Rynek pracy daje przyszłym antropozoologom szerokie możliwości. Mogą oni znaleźć zatrudnienie w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody i pracą nad polepszeniem dobrostanu zwierząt (pogotowia leśne, fundacje, schroniska). Jako absolwenci wyposażeni w solidny aparat pojęciowy i metodologiczny, mogą zdecydować się na kontynuowanie własnej działalności naukowo-badawczej. Antropozoolog może stać się również przyszłym pracownikiem mediów, kultury i edukacji nastawiony na uświadamianie społeczeństwa o kondycji zwierząt, a także ekologiem, behawiorystą zwierzęcym czy weterynarzem (po uzupełnieniu kwalifikacji).

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na antropozoologię na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, WOS, wiedza o tańcu, informatyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ANTROPOZOOLOGIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ANTROPOZOOLOGIA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując antropozoologię

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • fizjologii zwierząt
 • współczesnych nurtów intelektualnych i społecznych
 • najnowszych metodologii badawczych
 • przepisów dotyczących ochrony zwierząt i ochrony przyrody
 • ekologii
 • behawioryzmu zwierząt
 • opisywania i analizowania zachowań zwierząt
 • kulturowego podejścia do zwierząt
 • psychologicznych i etycznych podstaw relacji człowiek-zwierzę
 • genetyki

Jak wyglądają studia na kierunku antropozoologia?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek antropozoologia można realizować jedynie w trybie stacjonarnym, co w praktyce oznacza, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni.

Powyższe studia realizują treści z obszaru nauk humanistycznych, biologicznych i psychologicznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci, którzy aplikują na kierunek antropozoologia będą mieli okazję korzystać z bogatej oferty zajęć, w której znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • Zwierzęta w sztuce i kulturze wizualnej
 • Poznawcza psychologia zwierząt
 • Prymatologia
 • Zwierzęta w badaniach naukowych

W czasie studiów zdobędziesz także specjalistyczną i szczegółową wiedzę na temat relacji człowieka ze zwierzęciem od czasów najdawniejszych do współczesności. Ponadto, studenci zagłębią się w tematykę związaną z takimi dyscyplinami, jak psychologia czy różnorodne dziedziny filozofii.

 

3. Nabywane umiejętności

W programie nauczania na kierunku antropozoologia znajdzie się wiele warsztatów praktycznych, dzięki którym wykształcisz cenne umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Jako student rozwiniesz swoje kompetencje z zakresu weterynarii i dowiesz się w jaki sposób udzielać opieki medycznej zwierzętom.

Co więcej, poznasz techniki psychometryczne stosowane przy ocenie zachowania zwierzęcia. Uzyskaną wiedzę i umiejętności z powodzeniem wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk zawodowych, które zrealizujesz w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ANTROPOZOOLOGIA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku antropozoologia trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł licencjata.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ANTROPOZOOLOGIA STUDIA I STOPNIA

Jaka praca czyli, gdzie będziesz pracował po kierunku antropozoologia?

Absolwent kierunku antropozoologia znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • ekolog
 • behawiorysta zwierzęcy
 • pracownik fundacji i organizacji działających na rzecz zwierząt
 • pracownik naukowy
 • pracownik instytucji kultury i edukacji

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANTROPOZOOLOGIA

Komentarze (2)

Bardzo zainteresowana odpowiedz

No właśnie! Nurtuje mnie to samo pytanie! A mianowicie: "Czy rzeczywiście po ukończeniu tego kierunku studiów możliwe jest uzupełnienie kwalifikacji i praca w zawodzie weterynarza? Nie mogę znaleźć w Internecie żadnych informacji na ten temat".

Zainteresowana odpowiedz

Czy rzeczywiście po ukończeniu tego kierunku studiów możliwe jest uzupełnienie kwalifikacji i praca w zawodzie weterynarza? Nie mogę znaleźć w Internecie żadnych informacji na ten temat.