Antropozoologia studia - kierunek studiów

Pogląd o tym, że człowiek zajmuje szczególnie uprzywilejowane miejsce w przyrodzie, powoli odkładamy do lamusa. Na świecie powstaje mnóstwo ruchów, które „oddają głos” innym stworzeniom, by dowiedzieć się więcej o relacji człowiek-reszta gatunków i poznać najnowsze odkrycia dotyczące zwierzęcych zachowań, myśli i emocji. Ten wyjątkowo współczesny kierunek, otwarty na nowe trendy intelektualne i zmiany zachodzące w świecie idei, jest idealny dla każdego, kto zastanawia się nad kondycją człowieka w odniesieniu do otaczającego go świata. Jeśli leży Ci na sercu los zwierząt i chciałbyś podeprzeć swoja pasję wiedzą naukową, masz otwartą głowę i nie boisz się szukać nowych dróg myślenia, chciałbyś mieć wpływ na ideowy kształt rzeczywistości i pracować z nowymi technologiami, studia na kierunku antropozoologia mogą być dla Ciebie.

Antropozoologia to kierunek interdyscyplinarny, odpowiedni dla tych, którzy lubią czerpać wiedzę z różnych dziedzin i wysnuwać z niej wnioski odkrywcze dla dyscypliny, którą się zajmują. Student antropozoologii będzie miał okazję opanować podstawy pozornie odległych tematycznie dziedzin, takich jak fizjologia, genetyka i zoologia z jednej strony oraz psychologia, antropologia i filozofia z drugiej. Przyszły antropozoolog zetknie się z prawnymi regulacjami dotyczącymi ochrony zwierząt, zgłębi temat ekologii oraz historii zwierzęcego gatunku: od wykorzystywania zwierząt do pracy po ich udomowienie. Studia na kierunku antropozoologia pozwalają dowiedzieć się wiele o behawioryzmie zwierząt dając absolwentowi do ręki praktyczne narzędzia, służące do opisu i analizy zwierzęcych zachowań.

Rynek pracy daje przyszłym antropozoologom szerokie możliwości. Mogą oni znaleźć zatrudnienie w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody i pracą nad polepszeniem dobrostanu zwierząt (pogotowia leśne, fundacje, schroniska). Jako absolwenci wyposażeni w solidny aparat pojęciowy i metodologiczny, mogą zdecydować się na kontynuowanie własnej działalności naukowo-badawczej. Antropozoolog może stać się również przyszłym pracownikiem mediów, kultury i edukacji nastawiony na uświadamianie społeczeństwa o kondycji zwierząt, a także ekologiem, behawiorystą zwierzęcym czy weterynarzem (po uzupełnieniu kwalifikacji).

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując antropozoologię

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • fizjologii zwierząt
 • współczesnych nurtów intelektualnych i społecznych
 • najnowszych metodologii badawczych
 • przepisów dotyczących ochrony zwierząt i ochrony przyrody
 • ekologii
 • behawioryzmu zwierząt
 • opisywania i analizowania zachowań zwierząt
 • kulturowego podejścia do zwierząt
 • psychologicznych i etycznych podstaw relacji człowiek-zwierzę
 • genetyki

 

Jaka praca czyli, gdzie będziesz pracował po kierunku antropozoologia?

Absolwent kierunku antropozoologia znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • ekolog
 • behawiorysta zwierzęcy
 • pracownik fundacji i organizacji działających na rzecz zwierząt
 • pracownik naukowy
 • pracownik instytucji kultury i edukacji

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na antropozoologię na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, WOS, wiedza o tańcu, informatyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ANTROPOZOOLOGIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANTROPOZOOLOGIA

Komentarze (1)

Zainteresowana odpowiedz

Czy rzeczywiście po ukończeniu tego kierunku studiów możliwe jest uzupełnienie kwalifikacji i praca w zawodzie weterynarza? Nie mogę znaleźć w Internecie żadnych informacji na ten temat.