Archeologia UW

Archeologia – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski kształci studentów w ramach dwudziestu jeden wydziałów. Jakie kierunku oferowane są kandydatom? Na przykład Archeologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Archeologia na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Historycznym. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy o społecznościach pradziejowych, starożytnych, średniowiecznych lub nowożytnych, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu archeologii. Studenci poznają metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie archeologii, metody i techniki dokumentacji źródeł archeologicznych, a także zasady propagowania dziedzictwa kulturowego.

Studia na kierunku Archeologia na Uniwersytecie Warszawskim nie posiadają specjalności, a w programie nauczania widnieją takie przedmioty jak: metodyka badań wykopaliskowych, nauki o człowieku, zarys archeologii pradziejowej, zarys archeologii śródziemnomorskiej, ćwiczenia powierzchniowe, fotografia i rysunek zabytków, techniki zdobywania i przetwarzania informacji, muzealnictwo, konserwatorstwo, popularyzacja archeologii, etnografia, nauka o środowisku. A co po studiach? Absolwenci Archeologii na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie w placówkach naukowych, muzealnych i konserwatorskich.

Wybraliśmy kierunek studiów- Archeologię. Ale gdzie zdobywać wykształcenie? Jeśli planujemy studiować w Krakowie, to warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Bartosz, student Archeologii mówi:

„Nie ma wątpliwości co do tego, że Uniwersytet Warszawski to jedna z najlepszych polskich uczelni, której dyplom ukończenia otwiera wiele drzwi i jest biletem wstępu do ciekawej kariery zawodowej.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Archeologię na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Archeologia na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • archeologii poszczególnych epok i okresów,
 • zagadnień zróżnicowania kulturowego,
 • porównywania cech kultur i przemian kulturowych od epoki kamienia po czasy nowożytne w obrębie poszczególnych regionów,
 • metodyki badań archeologicznych,
 • rozpoznawania charakterystycznych cech źródeł archeologicznych pochodzących z różnych okresów i kultur,
 • konserwacji i dokumentacji zabytków archeologicznych,
 • metod interpretacji źródeł archeologicznych.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Archeologia:

Absolwent kierunku Archeologia na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

 • ekspedycjach archeologicznych,
 • służbach konserwatorskich,
 • muzealnych pracowniach laboratoryjno-inwentaryzacyjnych i dokumentacyjnych,
 • samorządowych placówkach kultury.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Archeologia na Uniwersytecie Warszawskim znajdują się: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, oraz do wyboru: wiedza o społeczeństwie, historia, historia sztuki, geografia, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, filozofia.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia historyczne wybrać

Studia na kierunku Archeologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia historyczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki historyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Historycznym UW

Komentarze (0)