Biotechnologia

Biotechnologia

Biotechnologia

22.03.2022

Biotechnologia – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie, magisterskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biotechnologia w UW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biologia komórki
 • chemia ogólna
 • chemia organiczna
 • informatyka
 • matematyka
 • metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
 • statystyka
 • biochemia
 • biofizyka
 • enzymologia
 • genetyka z inżynierią genetyczną
 • mikrobiologia
 • mikrobiologia przemysłowa
 • biologia molekularna
 • ewolucja

 

Uniwersytet Warszawski to najdłużej działająca szkoła wyższa w stolicy. Szeroki wachlarz kierunków zapewnia kształcenie z zakresu wielu dziedzin i zagadnień, a jednym z nich jest Biotechnologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętność zastosowania zaawansowanych technik molekularnych i biotechnologicznych. Studenci poznają zaawansowane, praktyczne procedury laboratoryjne, a także uświadamiają sobie ekonomiczne podstawy oraz implikacje etyczne i ekologiczne prowadzonych badań.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

A jakie przedmioty realizowane są w toku nauki? Na przykład: biologia komórki, chemia ogólna, chemia organiczna, informatyka, matematyka, metody biotechnologiczne w ochronie środowiska, statystyka, biochemia, biofizyka, enzymologia, genetyka z inżynierią genetyczną, mikrobiologia, mikrobiologia przemysłowa, biologia molekularna, ewolucja, ekonomia nowoczesnych technologii. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Biotechnologii na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych, zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej, laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej, zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności, firmach kosmetycznych, placówkach i instytucjach naukowych.

 

Opinie

Po zdaniu matury, rzesza młodych ludzi zastanawia się, w którym kierunku poprowadzić dalszą edukację? Którą uczelnię wybrać? Jeśli planujemy studiować w Warszawie, warto zapytać: Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Karolina, studentka Biotechnologii mówi:

„Studia na Uniwersytecie Warszawskim to coś więcej niż nauka, wykłady i sesje egzaminacyjne. To bardzo aktywny okres w życiu, który stanowi fundament późniejszego życia zawodowego.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

BIOTECHNOLOGIA - ważne informacje

Biotechnologia studia Warszawa

Biotechnologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biotechnologię na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykorzystywania narzędzi matematycznych do opisu zjawisk i procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych,
 • wykonywania pomiarów,
 • biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów,
 • projektowania i wykonywania manipulacji na materiale genetycznym,
 • bezpiecznego postepowania z materiałem biologicznym, chemikaliami i aparaturą,
 • mechanizmów infekcji bakteryjnych,
 • diagnostyki chorób genetycznych,
 • biologii nowotworów,
 • ilościowego opisu podstawowych procesów jednostkowych,
 • planowania i prowadzenia prac doświadczalnych,
 • systemów zarządzania jakością w biotechnologii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach biotechnologicznych,
 • laboratoriach diagnostycznych i analitycznych,
 • zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej,
 • zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności,
 • parkach naukowo-technologicznych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • placówkach i instytucjach naukowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Rekrutacja na studia to nie jedyna rekrutacja, z którą przyjdzie nam się zmierzyć. W przeciwieństwie do innych tego typu procesów, nie jest ona zbyt trudna. Wystarczy tylko dobrze się do niej przygotować, zdążyć wypełnić wszystkie jej punkty i już – potem pozostaje tylko czekać na wyniki. Kierunki studiów w Warszawie, mówiąc łagodnie, należą do najbardziej obleganych przez kandydatów, zatem pierwszym warunkiem jaki trzeba spełnić jest bardzo dobrze zdana matura. A potem nie przeoczyć startu procesu kwalifikacyjnego. Co ważne, rekrutacja na studia przeprowadzana jest zazwyczaj w dwóch etapach, aby osoby, którym nie udało się dostać w pierwszym etapie, miały jeszcze drugą szansę.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Chcąc podjąć studia należy złożyć różnorodne dokumenty. Na szczęście nikt nie będzie nas prosił o świadectwa ze szkoły podstawowej, ani akt urodzenia. Musimy złożyć w dziekanacie tylko kilka, niezbędnych dokumentów. Nie wolno nam o żadnym zapomnieć, aby nie narazić się na wystawienie poza kwalifikacyjny margines. O jakich dokumentach mówimy? Musimy złożyć:

- oryginał, bądź odpis naszego świadectwa dojrzałości,

- dowód wpłaty za przystąpienie do rekrutacji,

- ankietę osobową, która zawiera nasze zdjęcie i została wydrukowana z naszego konta rejestracyjnego,

- zaświadczenie, że jesteśmy laureatami bądź finalistami różnych konkursów i olimpiad.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Nawet jeśli ubiegamy się o przyjęcie na uczelnię publiczną i na studia stacjonarne, to i tak musimy liczyć się z jakimś wydatkiem. Spokojnie, nie są to duże pieniądze, a ponadto będziemy musieli sięgnąć do kieszeni tylko dwukrotnie. Najpierw przystępując do rekrutacji, a potem po przeczytaniu naszego nazwiska na liście przyjętych. Za co jest ta druga opłata? Za wyrobienie legitymacji ELS, czyli Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Biotechnologia to kierunek, który łączy w sobie takie dziedziny jak chemia, czy biologia, zatem na pewno najlepiej przyłożyć się do nauki tych właśnie przedmiotów. Ale czasami może to nie wystarczyć, zwłaszcza że programy studiów ulegają zmianie, ulegają poszerzeniu, aby przestrzeń rozwijanych umiejętności była większa i bardziej dostosowana do współczesnego charakteru rynku pracy. Czego możemy być pewni? Niezależnie od zdawanych przedmiotów, w trakcie studiów przyda nam się umiejętność liczenia i wyciągania wniosków.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Można zbierać punkty w konkursach, zabawach i różnego rodzaju grach, ale chyba najlepiej zbierać te, dzięki którym rosną nasze szansę na przyjęcie na studia. Fakt, ale w jaki sposób oszacować te szanse? Dostępne są wzory, w jaki sposób obliczyć swoją punktacje, ale żeby móc to zrobić, to najpierw trzeba wiedzieć z jakim wynikiem zdało się egzamin dojrzałości.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Olimpiady i konkursy przeznaczone są nie tylko dla sportowców, ale i dla kandydatów na studia. Dlaczego? Każdy udział w takim wydarzeniu ma znaczenie, a jeśli uda nam się zajść wysoko, to ułatwiamy sobie drogę na wymarzony kierunek studiów. Jakie konkursy brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym na Biotechnologię na Uniwersytecie Warszawskim? Oto one:

 • Olimpiada Astronomiczna,
 • Olimpiada Biologiczna,
 • Olimpiada Chemiczna,
 • Olimpiada Fizyczna,
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej,
 • Olimpiada Geograficzna,
 • Olimpiada Informatyczna,
 • Olimpiada Matematyczna,
 • polskie eliminacje Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)