Dziennikarstwo i medioznawstwo

Dziennikarstwo i medioznawstwo

Dziennikarstwo i medioznawstwo

06.07.2022

Dziennikarstwo i medioznawstwo – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo w UW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 140
 • studia stacjonarne II stopnia: 90
 • studia niestacjonarne I stopnia: 140
 • studia niestacjonarne II stopnia: 90

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo prasowe z elementami własności intelektualnej
 • gatunki dziennikarskie
 • teoria komunikacji społecznej
 • historia polskiej prasy
 • warsztat dziennikarski
 • polskie media w XX wieku
 • historia fotografii

 

Uniwersytet Warszawski to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie kraju. W bogatej ofercie dydaktycznej kandydaci odnajdą, między innymi, kierunek Dziennikarstwo i medioznawstwo, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu dziennikarza oraz innych zawodów około-medialnych.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Jakie przedmioty realizowane są przez studentów w toku nauki? Na przykład: prawo prasowe z elementami własności intelektualnej, gatunki dziennikarskie, teoria komunikacji społecznej, historia polskiej prasy, warsztat dziennikarski, polskie media w XX wieku, historia fotografii, autoprezentacja, polski system medialny, retoryka i erystyka, język wypowiedzi medialnej, współczesne modele systemów medialnych, materiały i teksty PR. A co po studiach? Absolwenci Dziennikarstwa i medioznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie w redakcjach mediów tradycyjnych i internetowych, agencjach public relations, biurach poselskich, biurach rzecznika prasowego, reklamie, promocji, instytucjach publicznych, wydawnictwach, agencjach prasowych.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Damian, student Dziennikarstwa i medioznawstwa mówi:

„Jeśli interesuje kogoś świat mediów i wszystkiego, co się z nimi wiąże, to studia na Uniwersytecie Warszawskim będą spełnieniem marzeń i najlepszą drogą to osiągnięcia zamierzonych celów zawodowych. „

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO - ważne informacje

Dziennikarstwo i medioznawstwo studia Warszawa

Dziennikarstwo i medioznawstwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dziennikarstwo i medioznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i medioznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • współczesnych modeli systemów medialnych,
 • identyfikacji modeli komunikowania,
 • mechanizmów rządzących rynkiem mediów periodycznych,
 • języka komunikacji społecznej,
 • zasad etyki i rzetelności dziennikarskiej,
 • prawa autorskiego,
 • pozyskiwania i opracowywania informacji pod kątem wybranej formy wypowiedzi dziennikarskiej,
 • tworzenia obrazów fotograficznych spójnych w treści i formie,
 • posługiwania się graficznymi aplikacjami komputerowymi,
 • podstaw prawa,
 • historii rozwoju myśli medioznawczej,
 • tworzenia skutecznych przekazów medialnych,
 • metod i technik badawczych dedykowanych przekazom i instytucjom medialnym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Dziennikarstwo i medioznawstwo:

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i medioznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • redakcjach mediów tradycyjnych i internetowych,
 • agencjach public relations,
 • agencjach prasowych,
 • wydawnictwach,
 • biurach rzecznika prasowego,
 • biurach poselskich,
 • reklamie,
 • promocji,
 • instytucjach publicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny z dyplomu, egzaminu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej z przedstawieniem portfolio zawierającego dorobek kandydata.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Proces kwalifikacyjny na studia zaczyna się zwykle na początku czerwca. Nie inaczej wygląda to w przypadku Dziennikarstwa i medioznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Zadając sobie pytanie: „co najpierw?”, należy odpowiedzieć, że pierwszym ruchem, jaki musi wykonać kandydat na studia jest zarejestrowanie się w specjalnym systemie o nazwie Internetowa Rejestracja Kandydatów. Ile mamy czasu na taką rejestrację? Miesiąc. Kolejnymi krokami są: wnoszenie opłaty rekrutacyjnej, wprowadzanie wyników do naszego systemu i uzbrojenie się w cierpliwość.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Każdy kandydat na studia, niezależnie od wybranego kierunku, musi złożyć w formie papierowej odpowiednie dokumenty. Co ważne, nie wolno się spóźnić z ich dostarczeniem, gdyż może to zaowocować zakończeniem naszej edukacyjnej przygody. Jakie dokumenty będą od nas wymagane? Na przykład:

 • oryginał, bądź odpis świadectwa dojrzałości,
 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie i wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK,
 • podanie o wydanie legitymacji,
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady.

Co jeśli nie możemy dostarczyć naszych dokumentów osobiście? Możemy poprosić kogoś o przysługę, wystawiając specjalne i podpisane upoważnienie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Pierwszą i najważniejszą opłatą jest opłata rekrutacyjna, którą ponosimy za jeden wybrany kierunek, poziom i formę studiów. Opłaty należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż do końca dnia następującego po ostatnim dniu rejestracji na kierunek. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków. Czy to jedyna opłata? Po odnalezieniu naszego nazwiska na liście przyjętych, przyjdzie nam jeszcze zapłacić za wydanie ELS, czyli Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Dziennikarstwo i medioznawstwo to dziedziny nauk humanistycznych i chcąc studiować właśnie ten kierunek należy najmocniej przyłożyć się do nauki przedmiotów z tego obszaru. Oczywiście i tak musimy podejść i zdać przedmioty obowiązkowe, czyli język polski, matematykę i język obcy. Ale do tego zestawu musimy dobrać jeszcze jeden przedmiot dowolny.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Kierunki studiów w Warszawie stanowią olbrzymią przestrzeń kształcenia. W niej odnajdziemy Dziennikarstwo i medioznawstwo, czyli kierunek cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem kandydatów. Co się z tym wiąże, konkurencja jest niemała. Aby być spokojniejszym o swoje powodzenie rekrutacyjne, można obliczyć szanse dostania się na studia. W jaki sposób? Służy do tego specjalnie opracowany wzór.

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;

P – wynik z języka polskiego;

M – wynik z matematyki;

J – wynik z języka obcego;

X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;

a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Udział w olimpiadach i konkursach wiedzy wiąże się nie tylko z nagrodami, ale przede wszystkim ze wzmożoną nauką, która może procentować również w procesie rekrutacji na studia. Laureaci oraz finaliści takich zawodów otrzymują maksymalną liczbę punktów w zakresie przedmiotu, którego olimpiada dotyczy. Jakie konkursy brane są pod uwagę w naborze na Dziennikarstwo i medioznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim? Oto one:

 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie,
 • Olimpiada Historyczna,
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiada Wiedzy o Mediach,
 • polskie eliminacje Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek Dziennikarstwo i medioznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim dotyczą wyłącznie kierunku realizowanego na studiach stacjonarnych.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)