Filologia nowogrecka UW

Filologia nowogrecka – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie kraju. W bogatej ofercie dydaktycznej kandydaci odnajdą, między innymi, kierunek Filologia nowogrecka, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Filologia nowogrecka na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale „Artes Liberales”. Nadrzędnym celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat współczesnego języka nowogreckiego. Studenci poznają fazy rozwoju najstarszego żywego języka Europy z podkreśleniem cech świadczących zarówno o zróżnicowaniu, jak i ciągłości jego historii. Zdobywają podstawową wiedzę o dziejach, literaturze i kulturze Grecji od epoki starożytnej po współczesną, a także zyskują świadomość roli dziedzictwa starożytnej Grecji w literaturze i kulturze nowożytnej i współczesnej Europy oraz jej recepcji w kulturze polskiej.

Studia na kierunku Filologia nowogrecka na Uniwersytecie Warszawskim nie posiadają specjalności, a w programie nauczania możemy odnaleźć następujące przedmioty: praktyczna nauka języka nowogreckiego, gramatyka opisowa języka nowogreckiego, wprowadzenie do historii i literatury Grecji nowożytnej, analiza i interpretacja dzieł literatury greckiej w przekładach polskich, gramatyka kontrastywna, historia języka greckiego, wstęp do językoznawstwa, wprowadzenie do kultury Grecji antycznej, wprowadzenie do historii i kultury Bizancjum, arcydzieła literatury kreteńskiej okresu renesansu, nowożytna recepcja Bizancjum. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filologii nowogreckiej będą mogli wykorzystać w roli tłumacza, organizatora i propagatora kultury greckiego obszaru językowego.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Edyta, studentka Filologii nowogreckiej mówi:

„Grecja to moje ulubione miejsce na Ziemi, dlatego wybór Filologii nowogreckiej był, po prostu, dla mnie obowiązkowy; inny kierunek studiów nie wchodził w grę. A dlaczego studiuję na Uniwersytecie Warszawskim? Bo właśnie tutaj znalazłam możliwość rozwijania swoich zainteresowań.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię nowogrecką na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Filologia nowogrecka na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • literatury greckiego obszaru językowego,
  • kultury greckiego obszaru językowego,
  • analizy i interpretacji dzieł literatury greckiej w polskich przekładach.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia nowogrecka:

Absolwent kierunku Filologia nowogrecka na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

  • dyplomacji,
  • edukacji,
  • turystyce i handlu,
  • bankowości.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Filologia nowogrecka na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, oraz do wyboru: filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, geografia, biologia, fizyka i astronomia, fizyka, chemia.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia nowogrecka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Artes Liberales UW

Komentarze (0)