Filologia rosyjska UW

Filologia rosyjska – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski kształci studentów w ramach dwudziestu jeden wydziałów. Jakie kierunku oferowane są kandydatom? Na przykład Filologia rosyjska, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Filologia rosyjska na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Lingwistyki Stosowanej. Najważniejszym założeniem jest pozyskanie szerokiej wiedzy o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka rosyjskiego. Studenci zdobywają interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Filologia rosyjska na Uniwersytecie Warszawskim to nauka rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji, a także uczestniczenia w pracy zespołowej.

Studia na kierunku Filologia rosyjska na Uniwersytecie Warszawskim nie posiadają specjalności, a w gronie realizowanych przedmiotów odnajdziemy takie zagadnienia jak: praktyczna nauka języka rosyjskiego, fonetyka praktyczna języka rosyjskiego, historia Rosji, literatura powszechna, gramatyka opisowa języka rosyjskiego, zagadnienia metodologii literaturoznawczej, historia literatury rosyjskiej, gramatyka konfrontatywna polsko- rosyjska, wielkie tematy literatury rosyjskiej, język rosyjski w biznesie. A co po studiach? Absolwenci Filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie jako tłumacze, nauczyciele, konsultanci metodyczni, edytorzy, dziennikarze.

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Filologia rosyjska, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Filip, student Filologii rosyjskiej mówi:

„Studiuję Filologię rosyjską na Uniwersytecie Warszawskim, bo Rosja to miejsce moich zainteresowań, ciekawości, a także miejsce, do którego bardzo chcę pojechać i zwiedzić wzdłuż i wszerz. Studia to pierwszy krok do realizacji marzeń.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię rosyjską na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Filologia rosyjska na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • tłumaczenia tekstów specjalistycznych,
  • literatury rosyjskiej,
  • fonetyki praktycznej,
  • twórców rosyjskiej kultury.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia rosyjska:

Absolwent kierunku Filologia rosyjska na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie jako:

  • tłumacz,
  • nauczyciel,
  • dziennikarz,
  • konsultant,
  • pracownik biurowy w firmach zagranicznych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Filologia rosyjska na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, język rosyjski.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia rosyjska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW

Komentarze (0)