Filologia włoska UW

Filologia włoska – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie kraju. W bogatej ofercie dydaktycznej kandydaci odnajdą, między innymi, kierunek Filologia włoska, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Filologia włoska na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Neofilologii. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat kierunków rozwoju współczesnej filologii, językoznawstwa i literaturoznawstwa, zwłaszcza w zakresie studiów italianistycznych, czyli współczesnego języka włoskiego, włoskiej literatury współczesnej i dawnej.

Studia na kierunku Filologia włoska na Uniwersytecie Warszawskim dzielą się dwie specjalizacje: Językoznawczą, Kulturowo- literacką.

Specjalizacja językoznawcza zakłada pozyskanie wiedzy o trendach i kierunkach rozwoju współczesnej filologii oraz językoznawstwa. Studenci uczą się stosować metody badawcze w ramach wiodących metodologii językoznawczych, wskazywać kluczowe cechy współczesnego języka włoskiego, opisywać jego historyczną ewolucję, oraz analizować porównawczo struktury języka włoskiego, funkcje społeczne, procesy wzbogacania i odbioru współczesnego języka włoskiego.

Specjalizacja kulturowo- literacka to wiedza o głównych trendach i kierunkach rozwoju współczesnej filologii oraz teorii i historii literatury. Studenci uczą się stosować metody badawcze w ramach wiodących metodologii filologicznych oraz literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, rozwinięte metody krytyki literackiej i krytyki źródłoznawczej.

Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania na Filologii włoskiej? Na przykład: praktyczna nauka języka włoskiego, podstawy nauki o języku, historia kina włoskiego, literatura włoskiego renesansu, historia Włoch, komunikacja pisemna, kultura języka, Włochy w literaturze polskiej, przekład prawniczy, retoryka, poezja włoska XX wieku. A co po studiach? Absolwenci Filologii włoskiej na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie jako tłumacze, organizatorzy wydarzeń kulturalnych, nauczyciele, konsultanci, inicjatorzy wydarzeń edukacyjnych, edytorzy, dziennikarze.

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Rafał, student Filologii włoskiej mówi:

„Włochy zawsze były moim ulubionym krajem. Uwielbiam włoskich kompozytorów, włoską kuchnię, włoskie drużyny piłkarskie. Moim marzeniem jest wyjechać do Florencji i zostać tam jak najdłużej. Dlatego studiuję Filologię włoską na Uniwersytecie Warszawskim, aby poczynić już pierwsze, podstawowe kroki do zrealizowania swoich planów.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię włoską na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Filologia włoska na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • współczesnego życia kulturalnego, społecznego i politycznego Włoch,
 • uwarunkowań historycznych współczesnych Włoch,
 • języka włoskiego,
 • piśmiennictwa naukowego i prasowego,
 • języka administracyjnego,
 • krytyki literackiej i krytyki źródłoznawczej.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia włoska:

Absolwent kierunku Filologia włoska na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie jako:

 • tłumacz,
 • organizator wydarzeń kulturalnych,
 • nauczyciel,
 • konsultant,
 • dziennikarz,
 • inicjator wydarzeń edukacyjnych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Filologia włoska na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, oraz do wyboru: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowej, wiedza o społeczeństwie.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia włoska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Neofilologii UW

Komentarze (0)