Geografia UW

Geografia – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to najdłużej działająca szkoła wyższa w stolicy. Szeroki wachlarz kierunków zapewnia kształcenie z zakresu wielu dziedzin i zagadnień, a jednym z nich jest Geografia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Geografia na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy umożliwiającej wyjaśnianie procesów i zjawisk fizycznych oraz społecznych występujących w środowisku geograficznym, a także wiedzy dotyczącej rozkładu przestrzennego form działalności gospodarczej człowieka oraz jego wpływu na środowisko geograficzne. Studenci nabywają umiejętności posługiwania się metodami służącymi do opracowywania i interpretacji materiałów źródłowych, w tym systemami informacji geograficznej. Geografia na Uniwersytecie Warszawskim to kompetencje w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska geograficznego.

Studia na kierunku Geografia na Uniwersytecie Warszawskim dzielą się na następujące specjalności: Geografia fizyczna stosowana, Geografia społeczno- ekonomiczna stosowana, Geoinformatyka (na pierwszym stopniu), Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja, Geoekologia i geomorfologia, Geografia społeczno-ekonomiczna, Geografia świata, Hydrologia i klimatologia (na drugim stopniu). W programie nauczania widnieją takie przedmioty jak: geografia społeczna, koncepcje i problemy badawcze geografii, meteorologia i klimatologia, kartografia, geografia usług, geografia regionalna, teledetekcja środowiska, zastosowania matematyki i statystyki w geografii, współczesne procesy urbanizacji, biogeografia, rozwój regionalny i polityka regionalna, geostatystyka. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Geografii na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w urzędach administracji państwowej i samorządowej, wydawnictwach kartograficznych, firmach konsultingowych i doradczych, jednostkach wykonujących opracowania eksperckie i planistyczne, instytucjach prowadzących monitoring środowiska, instytucjach naukowych i oświatowych, biurach turystycznych, administracji wodnej, agencjach rozwoju.

Na której uczelni rozpocząć studia? Kandydaci czasami nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważny jest wybór zdobywania wykształcenia. Jeśli wybór pada na Warszawę, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Krzysiek, student Geografii mówi:

„Geografia to kierunek dla każdego, kto jest ciekawy świata. Studia na Uniwersytecie Warszawskim sprawią, że stanie się jeszcze bardziej ciekawy – chociażby ze względu na ilość interesujących specjalności.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Geografię na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Geografia na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • gromadzenia i przetwarzania danych w układach przestrzennych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej,
 • analizy interakcji między komponentami środowiska geograficznego i prognozowania zmian,
 • funkcjonowania procesów naturalnych i antropogenicznych kształtujących rzeźbę i krajobraz,
 • zasad kierowania zespołami dokonującymi ekspertyz stanu i zmian środowiska oraz przestrzennego zagospodarowania,
 • kreowania, zagospodarowania i przemian przestrzeni turystycznej,
 • technik i metod badawczych.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Geografia:

Absolwent kierunku Geografia na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

 • urzędach administracji państwowej i samorządowej,
 • wydawnictwach kartograficznych,
 • firmach konsultingowych i doradczych,
 • jednostkach wykonujących opracowania eksperckie i planistyczne,
 • instytucjach prowadzących monitoring środowiska,
 • instytucjach naukowych i oświatowych,
 • biurach turystycznych,
 • agencjach rozwoju,
 • służbach geodezyjnych,
 • firmach zajmujących się oceną oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • administracji wodnej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Geografia na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, chemia.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Geografia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW

Komentarze (0)