Historia UW

Historia – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie kraju. W bogatej ofercie edukacyjnej zainteresowani kształceniem odnajdą, między innymi, kierunek Historia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Historia na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Historycznym. Celem kształcenia jest nabycie umiejętności warsztatowych, pozwalających na samodzielną pracę badawczą oraz wykształcenie wśród przyszłych historyków postawy otwartości na różnorodne podejścia metodologiczne i gotowości do samodzielnego podejmowania i rozwiązywania problemów badawczych. Historia na Uniwersytecie Warszawskim to umiejętność sprawnego zdobywania danych i ich weryfikacji, umiejętność sprawnego pisania, umiejętność pracy w grupie, merytorycznej dyskusji i wspólnego rozwiązywania problemów, umiejętność samodzielnej pracy.

Studia na kierunku Historia na Uniwersytecie Warszawskim posiadają następujące specjalności: Nauczycielska, Archiwistyczna, Edytorska, Popularyzatorska. Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: antropologia, historia starożytna ziem polskich, łacina, historia Polski 1914- 1945, historia Polski po 1945 roku, historia Polski XIX wieku, historia powszechna po 1945 roku, nauki pomocnicze historii średniowiecza, socjologia, podstawy metodologii historii. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Historii na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w archiwach, szkolnictwie, muzeach historycznych, centrach kultury, organizacjach samorządowych i społecznych, wydawnictwach, redakcjach czasopism.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Konrad, student Historii mówi:

„Jest takie powiedzenie, że nie znać historii to być zawsze dzieckiem. Ten, kto tym dzieckiem nie chce być, powinien wybrać studia na Uniwersytecie Warszawskim.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Historię na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Historia na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • źródeł wykorzystywanych w badaniach nad wybraną epoką,
 • wydawnictw pomocniczych wykorzystywanych w badaniach nad wybraną epoką,
 • warsztatu oraz problematyki badawczej wybranych dziedzin historii,
 • znaczenia ujęcia porównawczego w badaniach historycznych,
 • głównych nurtów historiografii dla wybranych obszarów badawczych,
 • metod wnioskowania historycznego,
 • tłumaczenia dawnych tekstów z wybranego języka na język polski,
 • wpływu przeszłości na świadomość i tożsamość współczesnych ludzi i społeczeństw.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Historia:

Absolwent kierunku Historia na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

 • archiwach,
 • szkolnictwie,
 • muzeach historycznych,
 • centrach kultury,
 • organizacjach samorządowych i społecznych,
 • wydawnictwach,
 • redakcjach czasopism.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Historia na Uniwersytecie Warszawskim znajdują się: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia historyczne wybrać

Studia na kierunku Historia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia historyczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki historyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Historycznym UW

Komentarze (0)