Historia - Warszawa

Historia - Warszawa

Historia - Warszawa

Studia w Warszawie

historia

Odkryj kierunek historia w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Historia studia Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku historia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. 

 

Studia w Warszawie na kierunku historia zostały stworzone z myślą o pasjonatach historii, którzy chcieliby też znacznie lepiej zrozumieć otaczających ich współczesny świat! W trakcie kształcenia otrzymają oni rozległą wiedze historyczną dotyczącą poszczególnych epok. Dotyczyć ona będzie polityki, przemian społecznych, kultury i sztuki.

Co więcej – studenci zdobywać będą również praktyczne kompetencje związane z analizą i interpretacją różnorodnych źródeł historycznych. Nauczą się także korzystania z nowoczesnych narzędzi ułatwiających codzienną pracę historyka. A co można robić po zakończeniu kształcenia? Na absolwentów czekają posady nauczycieli czy pracowników różnorodnych instytucji kultury na przykład muzeów.

czytaj dalej wszystko o Historia - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek historia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie historia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Filozofia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku filozofia

Jak wygląda rekrutacja na kierunek historia w Warszawie?

Język polski, historia, historia sztuki, WOS, języki obce – to między innymi właśnie te przedmioty powinny znaleźć się w kręgu zainteresowań każdego maturzysty, który chciałby wziąć udział w rekrutacji na kierunek taki jak historia. Warto również odpowiednio wcześnie zorientować się, które z przedmiotów zdawać na maturze na poziomie rozszerzonym – to może znacząco zwiększyć szasnę znalezienia się na listach osób przyjętych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Historia w Warszawie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

HISTORIA WARSZAWA STUDIA I STOPNIA

HISTORIA WARSZAWA STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

HISTORIA WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

HISTORIA WARSZAWA STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku historia w Warszawie?

Kierunki studiów takie jak historia nie są nowością na rynku akademickim. Cieszą się one długą tradycją akademicką, nie charakteryzuje ich jednak tak duża popularność jak chociażby prawa czy psychologii. Studia historyczne będą dobrym wyborem dla osób, których zainteresowania oscylują właśnie wokół tego obszaru.

W trakcie wszystkich semestrów kształcenia na studentów czekać będzie wiele różnorodnych zajęć oraz wykładów. Studentom nie powinny być także obce konwersatoria, które są czasem żywych dyskusji, analiz tekstów źródłowych oraz rozmów.

Kierunki studiów takie jak historia pozwalają na poznanie i usystematyzowanie wiedzy związanych z dziejami Polski oraz z historią powszechną. Warto pamiętać, że historia jest wbrew pozorom bardzo interdyscyplinarną nauką i dotyka niemal każdej dziedziny życia – nie tylko polityki, lecz także kultury czy sztuki.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku historia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (licencjackie);
 • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne;
 • studia niestacjonarne.

Kierunki takie jak historia wiążą się z kształceniem dwustopniowym. Studenci swoją akademicką przygodę rozpoczynają od studiów licencjackich. Są one czasem zdobywania podstawowej wiedzy oraz kwalifikacji. Po ich zakończeniu studenci mogą kontynuować naukę i przygotowywać się do obrony pracy magisterskiej na studiach II stopnia.

Studia historyczne można rozpocząć w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Studia niestacjonarne najczęściej odbywają się podczas weekendowych zjazdów, kiedy to studenci uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach praktycznych. Należy pamiętać jednak, że kształcenie w trybie zaocznym wiąże się z uiszczaniem opłat za czesne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia historyczne wyposażają przede wszystkim w rozległą wiedzę. Studenci poznają szczegółowo historię Polski, jak i powszechną. Analizują jej różnorodne aspekty związane z polityką, przemianami społecznymi, sztuką, kulturą czy filozofią.

A czego właściwie uczą się studenci historii? Przede wszystkim tego, jak powinna wyglądać rzetelna analiza tekstów źródłowych. Ma to także związek z kształtowaniem umiejętności interpretacyjnych. Studenci podczas wszystkich semestrów kształcenia uczą się, jak korzystać z tego typu źródeł i jak wykorzystywać je podczas pracy naukowej. Zajęcia specjalnościowe pomagają z kolei rozwijać umiejętności zawodowe.

Ile trwają studia na kierunku historia w Warszawie?

Studia na kierunku historia trwają 3 lata w przypadku kształcenia I stopnia. Studia magisterskie trwają z kolei 2 lata.

Jaka praca po studiach na kierunku historia w Warszawie?

Studia na kierunku historia wyposażają studentów w praktyczne kwalifikacje zawodowe. Ich absolwenci mogą dowolnie kształtować swoją karierę, która w dużej mierze będzie uzależniona jednak od ukończonej specjalności. Historycy posiadają często uprawnienia pozwalające chociażby na wykonywanie zawodu nauczyciela.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku historia:

 • szkoły;
 • muzea;
 • instytucje kulturalne;
 • media;
 • jednostki administracyjne;
 • fundacje;
 • organizacje pozarządowe itd.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Historia w Warszawie?

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Warszawie

studia w Warszawie

 

HISTORIA - ważne informacje

historia studia

studia historyczne w Warszawie

studia historyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki historyczne w Warszawie

Komentarze (0)