Historia

Historia

Historia

22.03.2022

Historia – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku historia na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku historia w UW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku historia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • antropologia
 • historia starożytna ziem polskich
 • łacina
 • historia Polski 1914- 1945
 • historia Polski po 1945 roku
 • historia Polski XIX wieku
 • historia powszechna po 1945 roku
 • nauki pomocnicze historii średniowiecza
 • socjologia

 

Uniwersytet Warszawski to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie kraju. W bogatej ofercie edukacyjnej zainteresowani kształceniem odnajdą, między innymi, kierunek Historia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest nabycie umiejętności warsztatowych, pozwalających na samodzielną pracę badawczą oraz wykształcenie wśród przyszłych historyków postawy otwartości na różnorodne podejścia metodologiczne i gotowości do samodzielnego podejmowania i rozwiązywania problemów badawczych. Historia na Uniwersytecie Warszawskim to umiejętność sprawnego zdobywania danych i ich weryfikacji, umiejętność sprawnego pisania, umiejętność pracy w grupie, merytorycznej dyskusji i wspólnego rozwiązywania problemów, umiejętność samodzielnej pracy.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: antropologia, historia starożytna ziem polskich, łacina, historia Polski 1914- 1945, historia Polski po 1945 roku, historia Polski XIX wieku, historia powszechna po 1945 roku, nauki pomocnicze historii średniowiecza, socjologia, podstawy metodologii historii. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Historii na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w archiwach, szkolnictwie, muzeach historycznych, centrach kultury, organizacjach samorządowych i społecznych, wydawnictwach, redakcjach czasopism.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Konrad, student Historii mówi:

„Jest takie powiedzenie, że nie znać historii to być zawsze dzieckiem. Ten, kto tym dzieckiem nie chce być, powinien wybrać studia na Uniwersytecie Warszawskim.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

HISTORIA - ważne informacje

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Historię na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Historia na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • źródeł wykorzystywanych w badaniach nad wybraną epoką,
 • wydawnictw pomocniczych wykorzystywanych w badaniach nad wybraną epoką,
 • warsztatu oraz problematyki badawczej wybranych dziedzin historii,
 • znaczenia ujęcia porównawczego w badaniach historycznych,
 • głównych nurtów historiografii dla wybranych obszarów badawczych,
 • metod wnioskowania historycznego,
 • tłumaczenia dawnych tekstów z wybranego języka na język polski,
 • wpływu przeszłości na świadomość i tożsamość współczesnych ludzi i społeczeństw.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Historia:

Absolwent kierunku Historia na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • archiwach,
 • szkolnictwie,
 • muzeach historycznych,
 • centrach kultury,
 • organizacjach samorządowych i społecznych,
 • wydawnictwach,
 • redakcjach czasopism.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Kandydaci na kierunek Historia powinni wyróżniać się dobrą pamięcią do dat. Taka umiejętność przyda się jeszcze przed rozpoczęciem studiów, aby nie przeoczyć ważnych terminów. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się w pierwszych dniach czerwca i na początku drogi do bycia studentem należy zarejestrować się w systemie IRK, czyli Internetowej Rejestracji Kandydata. Posiadając własny profil kandydaci mogą wprowadzać wyniki maturalne, dokonywać obowiązkowych opłat, a także otrzymywać wiadomości na czele z tą o przyjęciu w poczet studentów.

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc oraz wyczerpania listy rezerwowej, istnieje możliwość otwarcia dodatkowej tury rekrutacji w okresie sierpniowo- wrześniowym. To szansa dla tych, którym nie uda się zakwalifikować na studia w pierwszym etapie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Czym są dokumenty rekrutacyjne? To zestaw różnorodnych pism, które musi złożyć każdy, kto został zakwalifikowany na studia. Co istotne, pisma te muszą być wydrukowane i pozostawione w dziekanacie. O jakie dokumenty chodzi? Na przykład:

 • oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości,
 • ankietę osobową zawierającą zdjęcie,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego,
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego lub organizowanego przez uczelnię, który brany jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie należy przedstawić upoważnienie dla osoby składającej dokument.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Najważniejszą opłatą rekrutacyjną jest ta, którą należy uiścić na wstępie postępowania kwalifikacyjnego, aby w ogóle móc do niego dołączyć. Opłaty należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż do końca dnia następującego po ostatnim dniu rejestracji na kierunek. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków. Czy to jedyna opłata? Po odnalezieniu naszego nazwiska na liście przyjętych, przyjdzie nam jeszcze zapłacić za wydanie ELS, czyli Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Każdy maturzysta, niezależnie od wybranego kierunku studiów, musi zdawać język polski, matematykę i język obcy. Osoby startujące na Historię powinny jeszcze dobrać choć jeden przedmiot dodatkowy, a może to być na przykład: historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Każdy kandydat na studia spotka się z takim terminem jak „próg kwalifikacji”. Co ważne, stosując się do określonego wzoru można obliczyć szansę na dostanie się na wymarzony kierunek. Niniejszy wzór wygląda następująco:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;

P – wynik z języka polskiego;

M – wynik z matematyki;

J – wynik z języka obcego;

X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;

a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Powyższy przelicznik dotyczy kandydatów zdających tzw. nową maturę, czyli od 2005 roku.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Maksymalną  liczbę  punktów  możliwych  do  zdobycia  w  postępowaniu  kwalifikacyjnym  otrzymują laureaci oraz finaliści:

 • Olimpiady  Historycznej.

Maksymalną  liczbę  punktów  możliwych  do  zdobycia  z  dodatkowego  przedmiotu  obowiązkowego otrzymują laureaci:

 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Konkursu „Historia i kultura Żydów polskich”,
 • Konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP,
 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców  Unii Europejskiej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)