Kognitywistyka

Kognitywistyka

Kognitywistyka – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to najdłużej działająca szkoła wyższa w stolicy. Szeroki wachlarz kierunków zapewnia kształcenie z zakresu wielu dziedzin i zagadnień, a jednym z nich jest Kognitywistyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat pojęć, metod, koncepcji i podejścia stosowanego w badaniach dotyczących mózgu i umysłu, jak i teoretycznych prób ujęcia zagadnienia świadomości w ramach badań naukowych. Studenci zapoznają się z zagadnieniami klasycznej ontologii stanowiącymi źródło współczesnej kognitywistyki, współczesnymi dziedzinami filozofii związanymi z kognitywistyką, jak i badaniami prowadzonymi obecnie na pograniczu antropologii i logiki. Kognitywistyka na Uniwersytecie Warszawskim to nabycie umiejętności wieloaspektowego spojrzenia na problemy związane z poznaniem ludzkim, jego rozwojem oraz ewentualnymi dysfunkcjami.

Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: metodologia badań psychologicznych, psychologia eksperymentalna, logika i teoria mnogości, filozofia języka, lingwistyka, filozofia umysłu, psychologia procesów poznawczych, metody badania funkcjonującego mózgu, metody i modele statystyczne w badaniach eksperymentalnych, przetwarzanie języka naturalnego. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Kognitywistyki na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w ośrodkach przetwarzania danych, agencjach reklamowych, agencjach public relations, serwisach internetowych, firmach brokerskich, instytutach naukowych.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Edyta, studentka Kognitywistyki mówi:

„Uniwersytet Warszawski oferuje nowoczesną wiedzę, dzięki której łatwiej o ciekawą pracę.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kognitywistykę na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Kognitywistyka na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • komunikacji we współczesnym społeczeństwie informacyjnym,
 • systemów poznawczych w kategoriach reprezentacji i procesów psychologicznych i procesów neuronalnych w centralnym układzie nerwowym,
 • analitycznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów,
 • sztucznej inteligencji,
 • posługiwania się technologiami informatycznymi przy wyszukiwaniu i analizie informacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Kognitywistyka:

Absolwent kierunku Kognitywistyka na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach przetwarzania danych,
 • agencjach reklamowych,
 • agencjach public relations,
 • mediach,
 • serwisach internetowych,
 • firmach brokerskich,
 • instytutach naukowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Kognitywistyka na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, filozofia, informatyka.

*Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Kognitywistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filozofii i Socjologii UW

Komentarze (0)