Kognitywistyka UW

Kognitywistyka – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to najdłużej działająca szkoła wyższa w stolicy. Szeroki wachlarz kierunków zapewnia kształcenie z zakresu wielu dziedzin i zagadnień, a jednym z nich jest Kognitywistyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Kognitywistyka na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na dwóch wydziałach: Wydziale Filozofii i Socjologii oraz Wydziale Psychologii. Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat pojęć, metod, koncepcji i podejścia stosowanego w badaniach dotyczących mózgu i umysłu, jak i teoretycznych prób ujęcia zagadnienia świadomości w ramach badań naukowych. Studenci zapoznają się z zagadnieniami klasycznej ontologii stanowiącymi źródło współczesnej kognitywistyki, współczesnymi dziedzinami filozofii związanymi z kognitywistyką, jak i badaniami prowadzonymi obecnie na pograniczu antropologii i logiki. Kognitywistyka na Uniwersytecie Warszawskim to nabycie umiejętności wieloaspektowego spojrzenia na problemy związane z poznaniem ludzkim, jego rozwojem oraz ewentualnymi dysfunkcjami.

Studia na kierunku Kognitywistyka na Uniwersytecie Warszawskim, na drugim stopniu, dzielą się na tzw. ścieżki tematyczne: Ścieżkę neurokognitywistyczną, Ścieżkę obliczeniową.

Ścieżka neurokognitywistyczna zakłada wiedzę teoretyczną i metodologiczną z zakresu mózgowych podstaw procesów umysłowych, posługiwania się nowoczesnymi technikami badania aktywności mózgu oraz planowania i analizy badań z ich użyciem. Studenci uczą się wykorzystywać nowe technologie do wspierania rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży, diagnozy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Ścieżka obliczeniowa zakłada wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw i metod modelowania procesów umysłowych, językowych i społecznych. Nacisk położony jest na zachowanie człowieka i jego wytwory oraz na środowiskowe i kulturowe, a nie tylko neuronalne, czynniki je determinujące.

Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: metodologia badań psychologicznych, psychologia eksperymentalna, logika i teoria mnogości, filozofia języka, lingwistyka, filozofia umysłu, psychologia procesów poznawczych, metody badania funkcjonującego mózgu, metody i modele statystyczne w badaniach eksperymentalnych, przetwarzanie języka naturalnego. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Kognitywistyki na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w ośrodkach przetwarzania danych, agencjach reklamowych, agencjach public relations, serwisach internetowych, firmach brokerskich, instytutach naukowych.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Edyta, studentka Kognitywistyki mówi:

„Uniwersytet Warszawski oferuje nowoczesną wiedzę, dzięki której łatwiej o ciekawą pracę.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Kognitywistykę na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Kognitywistyka na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • komunikacji we współczesnym społeczeństwie informacyjnym,
 • systemów poznawczych w kategoriach reprezentacji i procesów psychologicznych i procesów neuronalnych w centralnym układzie nerwowym,
 • analitycznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów,
 • sztucznej inteligencji,
 • posługiwania się technologiami informatycznymi przy wyszukiwaniu i analizie informacji.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Kognitywistyka:

Absolwent kierunku Kognitywistyka na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

 • ośrodkach przetwarzania danych,
 • agencjach reklamowych,
 • agencjach public relations,
 • mediach,
 • serwisach internetowych,
 • firmach brokerskich,
 • instytutach naukowych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Kognitywistyka na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, filozofia, informatyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Kognitywistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filozofii i Socjologii UW

Komentarze (0)