Kulturoznawstwo Europy Środkowo- Wschodniej

Kulturoznawstwo Europy Środkowo- Wschodniej

Kulturoznawstwo Europy Środkowo- Wschodniej

Kulturoznawstwo Europy Środkowo- Wschodniej

Kulturoznawstwo Europy Środkowo- Wschodniej – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski należy do czołówki polskich szkół wyższych. Bogata oferta dydaktyczna przyciąga szeroki grono kandydatów, którzy mogą wybrać, między innymi, kierunek Kulturoznawstwo Europy Środkowo- Wschodniej, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat regionu Europy Środkowo-Wschodniej i jej poszczególnych krajów, czyli Niemiec, Ukrainy, Rosji, Czech, Słowacji, Litwy i Białorusi. Studenci wybierają dwa kraje regionu, o których będą chcieli się uczyć oraz dwa języki obce.

W toku nauki realizowane są następujące przedmioty: komunikacja interkulturowa, historia kraju regionu, historia kultury i sztuki kraju regionu, historia literatury kraju regionu, historia sztuk audiowizualnych i performatywnych w Europie Środkowo- Wschodniej, teoria kultury, kultura audiowizualna, socjologia kultury, media w Europie Środkowo- Wschodniej, antropologia słowa, antropologia obrazu, organizacja i zarządzanie kulturą. A co po studiach? Absolwenci Kulturoznawstwa Europy Środkowo- Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem i animacją kultury, organizacjach pozarządowych, służbie cywilnej i samorządach, placówkach dyplomatycznych, placówkach edukacyjnych, placówkach naukowo- badawczych.

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Matylda, studentka Kulturoznawstwa Europy Środkowo- Wschodniej mówi:

„Każdemu polecam studia na Uniwersytecie Warszawskim. To najlepsza polska uczelnia, a zajęcia prowadzą znamienite nazwiska polskiej nauki. Studia tutaj to ogromny prestiż.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kulturoznawstwo Europy Środkowo- Wschodniej:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo Europy Środkowo- Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • mediów i kultury wizualnej pogranicza regionu Europy Środkowo- Wschodniej,
  • przedmiotów humanistycznych i kulturoznawczych,
  • literatury i sztuki poszczególnych krajów Europy Środkowo- Wschodniej,
  • problematyki historyczno-politycznej, gospodarczej, społeczno-religijnej, w regionie i w poszczególnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Kulturoznawstwo Europy Środkowo- Wschodniej:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo Europy Środkowo- Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

  • instytucjach zajmujących się upowszechnianiem i animacją kultury,
  • organizacjach pozarządowych, służbie cywilnej i samorządach,
  • placówkach dyplomatycznych,
  • placówkach edukacyjnych,
  • placówkach naukowo- badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Kulturoznawstwo Europy Środkowo- Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy, oraz do wyboru: biologia, chemia, historia, fizyka, fizyka i astronomia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia.

*Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia humanistyczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW

Komentarze (0)