Kulturoznawstwo- wiedza o kulturze

Kulturoznawstwo- wiedza o kulturze

Kulturoznawstwo- wiedza o kulturze UW

Kulturoznawstwo- wiedza o kulturze – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski kształci studentów w ramach dwudziestu jeden wydziałów. Jakie kierunku oferowane są kandydatom? Na przykład Kulturoznawstwo- wiedza o kulturze, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Kulturoznawstwo- wiedza o kulturze na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Polonistyki. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy dotyczącej zagadnień społecznych tworzących podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze. Studenci uczą się analizować zjawiska kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także poznają zasady ekonomiczne i prawne organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury.

Studia na kierunku Kulturoznawstwo- wiedza o kulturze na Uniwersytecie Warszawskim, na drugim stopniu, dzielą się na następujące specjalności: Animacja kultury, Kultura wizualna, Kultura miejska, Teatr, performans, widowisko, Reprezentacje i upamiętnienia Zagłady Żydów. Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: antropologia kultury, historia filozofii, historia kultury antycznej, współczesne teorie antropologiczne, medialność w kulturze współczesnej, historia kultury polskiej do końca XVIII wieku. Absolwenci Kulturoznawstwa- wiedzy o kulturze na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie w wydawnictwach, działach promocji książki, redakcjach pism, radiu i telewizji, teatrach, muzeach, kinach, mediach elektronicznych, ośrodkach kultury, galeriach, klubach, rządowych, samorządowych i pozarządowych instytucjach upowszechniających i promujących kulturę, agencjach promocyjnych i reklamowych, agencjach public relations.

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje nieporządek w głowach kandydatów. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia sprosta wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Martyna, studentka Kulturoznawstwa- wiedzy o kulturze mówi:

„Wybrałam studia na Uniwersytecie Warszawskim, przede wszystkim, ze względu na ciekawe specjalności, których nie ma na innych uczelniach.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Kulturoznawstwo- wiedzę o kulturze na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo- wiedza o kulturze na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania zjawisk kulturowych,
 • analizowania występujących w otoczeniu zjawisk kultury audiowizualnej,
 • zasad działania instytucji kulturalnych,
 • nowoczesnego i współczesnego miasta jako rzeczywistości kulturowej i środowiska komunikacyjnego,
 • badania i rozumienia kultury współczesnej,
 • filozofii kultury.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Kulturoznawstwo- wiedza o kulturze:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo- wiedza o kulturze na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

 • ośrodkach kultury,
 • mediach,
 • muzeach,
 • galeriach sztuki,
 • wydawnictwach,
 • samorządowych i pozarządowych instytucjach upowszechniających i promujących kulturę,
 • agencjach promocyjnych i reklamowych,
 • agencjach public relations.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Kulturoznawstwo- wiedza o kulturze na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy, oraz do wyboru: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, geografia, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Kulturoznawstwo- wiedza o kulturze - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Polonistyki UW

Komentarze (0)