Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze

Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze

Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Interesujesz się kulturą, chciałbyś mieć wpływa na kształtowanie pod tym względem naszego społeczeństwa, a dodatkowo Twoją mocną stroną są nauki humanistyczne? Jeżeli tak to Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze może być świetnym poczatkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tej dziedzinie. Jeżeli nie masz problemu z komunikacją interpersonalną to może to być kierunek dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze? Jest to kierunek z zakresu nauk humanistycznych, kształcący w dziedzinie kultury. Na pewno jest to kierunek, który stawia na intelektualne sprawności w rozwiązywaniu problemów oraz wyposaża w zdolność szybkiego przygotowania się do pełnienia różnych ról zawodowych w szeroko pojętych instytucjach życia kulturalnego. Przykładowymi przedmiotami mogą być: historia filozofii, filozofia kultury, aksjologia, podstawy językoznawstwa, wiedza o komunikacji i mediach, sztuki wizualne czy kultura muzyczna. Dzięki takiej różnorodności każdy powinien znaleźć coś dla siebie, a jedno jest pewne – na pewno nie będziesz mógł narzekać na nudę!

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze? Przy obecnej globalizacji zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie nieustannie rośnie. Będziesz mógł pracować w instytucjach kulturalnych, artystycznych, naukowo-badawczych, prasie, radiu i telewizji, wydawnictwach, agencjach reklamowych, stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, instytucjach edukacyjnych (po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji pedagogicznych). Jak widzisz możliwości jest całkiem dużo, jeżeli zatem interesujesz się dorobkiem innych krajów to Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze może być kierunkiem dla Ciebie!

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, język polski, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KULTUROZNAWSTWO – WIEDZA O KULTURZE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO - WIEDZA O KULTURZE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując kulturoznawstwo – wiedza o kulturze

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • zagadnień społecznych tworzących podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze,
 • analizy zjawiska kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, zna zasady ekonomiczne i prawne lece u podstaw organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury,
 • specyfiki kultury audiowizualnej w odniesieniu do innych typów kultury oraz dystynktywnych cech tej kultury, umiejętności analizy występujących w otoczeniu zjawisk kultury audiowizualnej,
 • kategorii używanych w badaniach nad kultur w różnych dyscyplinach,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek kulturoznawstwo – wiedza o kulturze jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku. To rozwiązanie jest skierowane do osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie nauce i zdobywaniu wykształcenia.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół zagadnień związanych z naukami humanistycznymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które aplikują na kierunek kulturoznawstwo – wiedza o kulturze zdobędą specjalistyczną wiedzę na temat szeroko pojętej kultury i różnorodnych dziedzin sztuki, takich jak film, literatura czy teatr. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Historia kultury antycznej
 • Antropologia kultury
 • Historia filozofii
 • Klasyczne teorie antropologiczne

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie licznych zajęć praktycznych, przewidzianych na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, rozwiniesz szereg cennych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Jako student nauczysz się analizować zjawiska kultury czy teksty literackie. Ponadto, rozwiniesz swój warsztat pisarki i nauczysz się tworzyć teksty naukowe, artystyczne oraz krytyczne, co z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Studenci poznają także wybrany język obcy, tym samym zwiększając swoje szanse na rozpoczęcie kariery zagranicznej.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze

Absolwent kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w instytucjach kulturalnych,
 • pracownik w pracowniach artystycznych,
 • pracownik instytucji naukowo-badawczych,
 • pracownik w prasie, radiu i telewizji,
 • pracownik instytucji społecznych lub wydawnictw.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO – WIEDZA O KULTURZE

Komentarze (0)