Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze

Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze

Dodaj do ulubionych

Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku kulturoznawstwo - wiedza o kulturze:

 • filozofia,
 • geografia,
 • historia,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • język grecki i kultura antyczna,
 • język mniejszości etnicznej,
 • język mniejszości narodowej,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • wiedza o tańcu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KULTUROZNAWSTWO - WIEDZA O KULTURZE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 05.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 10.08.2021
do 13.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku kulturoznawstwo - wiedza o kulturze

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując kulturoznawstwo – wiedza o kulturze

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze? Jest to kierunek z zakresu nauk humanistycznych, kształcący w dziedzinie kultury.

Na pewno jest to kierunek, który stawia na intelektualne sprawności w rozwiązywaniu problemów oraz wyposaża w zdolność szybkiego przygotowania się do pełnienia różnych ról zawodowych w szeroko pojętych instytucjach życia kulturalnego.

Przykładowymi przedmiotami mogą być: historia filozofii, filozofia kultury, aksjologia, podstawy językoznawstwa, wiedza o komunikacji i mediach, sztuki wizualne czy kultura muzyczna. Dzięki takiej różnorodności każdy powinien znaleźć coś dla siebie, a jedno jest pewne – na pewno nie będziesz mógł narzekać na nudę!

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • zagadnień społecznych tworzących podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze,
 • analizy zjawiska kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, zna zasady ekonomiczne i prawne lece u podstaw organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury,
 • specyfiki kultury audiowizualnej w odniesieniu do innych typów kultury oraz dystynktywnych cech tej kultury, umiejętności analizy występujących w otoczeniu zjawisk kultury audiowizualnej,
 • kategorii używanych w badaniach nad kultur w różnych dyscyplinach,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek kulturoznawstwo – wiedza o kulturze jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku. To rozwiązanie jest skierowane do osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół zagadnień związanych z naukami humanistycznymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które aplikują na kierunek kulturoznawstwo – wiedza o kulturze zdobędą specjalistyczną wiedzę na temat szeroko pojętej kultury i różnorodnych dziedzin sztuki, takich jak film, literatura czy teatr. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Historia kultury antycznej
 • Antropologia kultury
 • Historia filozofii
 • Klasyczne teorie antropologiczne

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie licznych zajęć praktycznych, przewidzianych na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, rozwiniesz szereg cennych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Jako student nauczysz się analizować zjawiska kultury czy teksty literackie.

Ponadto, rozwiniesz swój warsztat pisarki i nauczysz się tworzyć teksty naukowe, artystyczne oraz krytyczne, co z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Studenci poznają także wybrany język obcy, tym samym zwiększając swoje szanse na rozpoczęcie kariery zagranicznej.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Interesujesz się kulturą, chciałbyś mieć wpływa na kształtowanie pod tym względem naszego społeczeństwa, a dodatkowo Twoją mocną stroną są nauki humanistyczne?

Jeżeli tak to Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze może być świetnym poczatkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tej dziedzinie. Jeżeli nie masz problemu z komunikacją interpersonalną to może to być kierunek dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KULTUROZNAWSTWO - WIEDZA O KULTURZE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku kulturoznawstwo - wiedza o kulturze na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KULTUROZNAWSTWO - WIEDZA O KULTURZE STUDIA I STOPNIA

KULTUROZNAWSTWO - WIEDZA O KULTURZE STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek kulturoznawstwo - wiedza o kulturze na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Przedmioty:

filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku kulturoznawstwo - wiedza o kulturze na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
120
II stopnia:
54
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek kulturoznawstwo - wiedza o kulturze na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
55,38
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze? Przy obecnej globalizacji zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie nieustannie rośnie.

Będziesz mógł pracować w instytucjach kulturalnych, artystycznych, naukowo-badawczych, prasie, radiu i telewizji, wydawnictwach, agencjach reklamowych, stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, instytucjach edukacyjnych (po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji pedagogicznych).

Jak widzisz możliwości jest całkiem dużo, jeżeli zatem interesujesz się dorobkiem innych krajów to Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze może być kierunkiem dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w instytucjach kulturalnych,
 • pracownik w pracowniach artystycznych,
 • pracownik instytucji naukowo-badawczych,
 • pracownik w prasie, radiu i telewizji,
 • pracownik instytucji społecznych lub wydawnictw.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO - WIEDZA O KULTURZE

Komentarze (0)