Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze

Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze

Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Interesujesz się kulturą, chciałbyś mieć wpływa na kształtowanie pod tym względem naszego społeczeństwa, a dodatkowo Twoją mocną stroną są nauki humanistyczne? Jeżeli tak to Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze może być świetnym poczatkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tej dziedzinie. Jeżeli nie masz problemu z komunikacją interpersonalną to może to być kierunek dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze? Jest to kierunek z zakresu nauk humanistycznych, kształcący w dziedzinie kultury. Na pewno jest to kierunek, który stawia na intelektualne sprawności w rozwiązywaniu problemów oraz wyposaża w zdolność szybkiego przygotowania się do pełnienia różnych ról zawodowych w szeroko pojętych instytucjach życia kulturalnego. Przykładowymi przedmiotami mogą być: historia filozofii, filozofia kultury, aksjologia, podstawy językoznawstwa, wiedza o komunikacji i mediach, sztuki wizualne czy kultura muzyczna. Dzięki takiej różnorodności każdy powinien znaleźć coś dla siebie, a jedno jest pewne – na pewno nie będziesz mógł narzekać na nudę!

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze? Przy obecnej globalizacji zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie nieustannie rośnie. Będziesz mógł pracować w instytucjach kulturalnych, artystycznych, naukowo-badawczych, prasie, radiu i telewizji, wydawnictwach, agencjach reklamowych, stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, instytucjach edukacyjnych (po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji pedagogicznych). Jak widzisz możliwości jest całkiem dużo, jeżeli zatem interesujesz się dorobkiem innych krajów to Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze może być kierunkiem dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, język polski, język obcy.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KULTUROZNAWSTWO – WIEDZA O KULTURZE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO – WIEDZA O KULTURZE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
  Województwo
  SORTOWANIE:

  Nic nie znaleziono

  Zobacz inne kierunki Humanistyczne

  Typ studiów
  Województwo
  SORTOWANIE:

  Wiedza, którą zdobędziesz, studiując kulturoznawstwo – wiedza o kulturze

  Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • zagadnień społecznych tworzących podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze,
  • analizy zjawiska kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, zna zasady ekonomiczne i prawne lece u podstaw organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury,
  • specyfiki kultury audiowizualnej w odniesieniu do innych typów kultury oraz dystynktywnych cech tej kultury, umiejętności analizy występujących w otoczeniu zjawisk kultury audiowizualnej,
  • kategorii używanych w badaniach nad kultur w różnych dyscyplinach,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

  Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze

  Absolwent kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik w instytucjach kulturalnych,
  • pracownik w pracowniach artystycznych,
  • pracownik instytucji naukowo-badawczych,
  • pracownik w prasie, radiu i telewizji,
  • pracownik instytucji społecznych lub wydawnictw.

  MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO – WIEDZA O KULTURZE

  Komentarze (0)