Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze

Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze

Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze

10.04.2022

Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku kulturoznawstwo - wiedza o kulturze na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku kulturoznawstwo - wiedza o kulturze w UW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku kulturoznawstwo - wiedza o kulturze znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • antropologia kultury
 • historia filozofii
 • historia kultury antycznej
 • współczesne teorie antropologiczne
 • medialność w kulturze współczesnej
 • historia kultury polskiej do końca XVIII wieku

 

Uniwersytet Warszawski kształci studentów w ramach dwudziestu jeden wydziałów. Jakie kierunku oferowane są kandydatom? Na przykład Kulturoznawstwo- wiedza o kulturze, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy dotyczącej zagadnień społecznych tworzących podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze. Studenci uczą się analizować zjawiska kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także poznają zasady ekonomiczne i prawne organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: antropologia kultury, historia filozofii, historia kultury antycznej, współczesne teorie antropologiczne, medialność w kulturze współczesnej, historia kultury polskiej do końca XVIII wieku. Absolwenci Kulturoznawstwa- wiedzy o kulturze na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie w wydawnictwach, działach promocji książki, redakcjach pism, radiu i telewizji, teatrach, muzeach, kinach, mediach elektronicznych, ośrodkach kultury, galeriach, klubach, rządowych, samorządowych i pozarządowych instytucjach upowszechniających i promujących kulturę, agencjach promocyjnych i reklamowych, agencjach public relations.

 

Opinie

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje nieporządek w głowach kandydatów. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia sprosta wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Martyna, studentka Kulturoznawstwa- wiedzy o kulturze mówi:

„Wybrałam studia na Uniwersytecie Warszawskim, przede wszystkim, ze względu na ciekawe specjalności, których nie ma na innych uczelniach.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

KULTUROZNAWSTWO - WIEDZA O KULTURZE - ważne informacje

Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze studia 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kulturoznawstwo- wiedzę o kulturze:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo- wiedza o kulturze na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania zjawisk kulturowych,
 • analizowania występujących w otoczeniu zjawisk kultury audiowizualnej,
 • zasad działania instytucji kulturalnych,
 • nowoczesnego i współczesnego miasta jako rzeczywistości kulturowej i środowiska komunikacyjnego,
 • badania i rozumienia kultury współczesnej,
 • filozofii kultury.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Kulturoznawstwo- wiedza o kulturze:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo- wiedza o kulturze na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach kultury,
 • mediach,
 • muzeach,
 • galeriach sztuki,
 • wydawnictwach,
 • samorządowych i pozarządowych instytucjach upowszechniających i promujących kulturę,
 • agencjach promocyjnych i reklamowych,
 • agencjach public relations.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kulturoznawstwo - wiedza o kulturze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku studiów. Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe i składa się z rankingu średniej ocen z toku studiów wyższych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Uniwersytet Warszawski to marzenie i cel wielu młodych ludzi. Możliwość kształcenia się w stołecznej uczelni działa jak magnes, stąd ci, którzy chcą zostać studentami muszą wykazać się nie tylko bardzo dobrymi wynikami maturalnymi, lecz także skrupulatnością w działaniu. Postępowanie rekrutacyjne na Kulturoznawstwo rusza na początku czerwca i rozpoczyna się od założenia indywidualnego profilu w specjalnym systemie internetowym. IRK, czyli Internetowa Rejestracja Kandydata to dla osób marzących o nauce na Uniwersytecie Warszawskim najważniejszy adres w sieci. Po założeniu konta możemy opłacić proces rekrutacyjny, wprowadzić wyniki egzaminów maturalnych, a na koniec otrzymać wiadomość o przyjęciu na pierwszy rok.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Każdy, kto zostanie zakwalifikowany na studia musi dopełnić niezbędnych formalności. Świeżo upieczeni studenci muszą złożyć w dziekanacie odpowiednie dokumenty, bez których tak naprawdę nie będą mogli funkcjonować w akademickiej przestrzeni. Co warto zaznaczyć, wszystkie dokumenty należy złożyć w formie tradycyjnej, papierowej, najlepiej osobiście. W przypadku gdy nie możemy osobiście stawić się na uczelni, nasze dokumenty może złożyć osoba trzecia, lecz musi posiadać odpowiednie, podpisane upoważnienie. Naszymi dokumentami rekrutacyjnymi są:

 • oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości,
 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego,
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego lub organizowanego przez uczelnię.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłaty rekrutacyjne nie powinny nikogo dziwić, ponieważ obowiązują wszędzie i na wszystkich kierunkach. Aby dokładnie wiedzieć ile i kiedy zapłacić wystarczy wejść w zakładkę „płatności”, która znajduje się na profilu naszego systemu IRK. Opłaty powinno dokonać się z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż do końca dnia następującego po ostatnim dniu rejestracji na kierunek. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Kulturoznawstwo to dyscyplina humanistyczna, łącząca w sobie różne dziedziny. Na tej podstawie obszar przedmiotów kwalifikacyjnych jest całkiem spory. Naturalnie, nie możemy zapominać o przedmiotach obowiązkowych, czyli języku polskim, języku obcym i matematyce! A jaki przedmiot można wybrać w ramach przedmiotu dowolnego? Na przykład: historię, historię sztuki, wiedzę o społeczeństwie, geografię, czy język mniejszości narodowej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Pomimo tego, że Kulturoznawstwo jest dziedziną humanistyczną, to podczas trwania rekrutacji mogą przydać się umiejętności liczenia. Wszystko po to, aby zorientować się jakie mamy szanse przeczytać swoje nazwisko na liście przyjętych. Obliczaniu swoich szans służy następujący wzór:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;

P – wynik z języka polskiego;

M – wynik z matematyki;

J – wynik z języka obcego;

X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;

a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują laureaci następujących olimpiad szczebla centralnego:

 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Artystycznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej "Gwiezdny Krąg",
 • Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)