Matematyka UW

Matematyka – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to jedna z najbardziej znamienitych polskich szkół wyższych. W bogatej ofercie dydaktycznej, kandydaci odnajdą kierunek Matematyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Matematyka na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat matematyki i jej zastosowań. Studenci nabywają umiejętności przeprowadzania rozumowań matematycznych, dokonywania złożonych obliczeń, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie, czy też wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych. Matematyka na Uniwersytecie Warszawskim to także nabycie umiejętności posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych.

Studia na kierunku Matematyka na Uniwersytecie Warszawskim nie posiadają specjalności, a program nauczania składa się z następujących przedmiotów: analiza matematyczna, geometria z algebrą liniową, programowanie obiektowe, algebra, topologia, rachunek prawdopodobieństwa, równania różniczkowe zwyczajne, matematyka dyskretna, statystyka, bazy danych, metody numeryczne. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Matematyki na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie w bankach, firmach maklerskich, firmach konsultingowych, firmach informatycznych, instytucjach naukowych, szkołach.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Jagoda, studentka Matematyki mówi:

„Nauka powinna dawać przyjemność i satysfakcję. Powinna dawać także poczucie, że pozyskiwana wiedza już niedługo stanie się kluczem do sukcesu zawodowego. Jeżeli studentowi zależy na takich odczuciach, powinien wybrać studia na Uniwersytecie Warszawskim.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Matematykę na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • logiki i teorii mnogości,
 • obliczania granic ciągów, funkcji jednej i wielu zmiennych,
 • badania zbieżności ciągów i szeregów,
 • rozwiązywania równań liniowych i ich interpretowania w terminach wektorów i odwzorowań liniowych,
 • obliczania prawdopodobieństw zdarzeń losowych,
 • rozpoznawania i specyfikowania algorytmicznych problemów matematycznych,
 • analizy funkcjonalnej,
 • algebry i teorii liczb,
 • geometrii i topologii.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Matematyka:

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach maklerskich,
 • firmach konsultingowych,
 • bankach,
 • firmach informatycznych,
 • szkołach,
 • instytucjach naukowych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Matematyka na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy, oraz przedmiot do wyboru.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia matematyczne wybrać

Studia na kierunku Matematyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia matematyczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki matematyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

Komentarze (0)