Matematyka - Warszawa

Matematyka - Warszawa

Matematyka - Warszawa

Studia w Warszawie

matematyka

Odkryj kierunek matematyka w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Matematyka studia Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku matematyka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Matematyka w Warszawie to studia stworzone z myślą o osobach, które chciałyby poznać tajniki królowej nauk. W siatce programowej tego kierunku nie zabraknie więc zajęć poświęconych algebrze, geometrii, trygonometrii czy matematyce różniczkowej. Studenci zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także uczą się jej praktycznego wykorzystywania.

Doskonale rozwinięte kwalifikacje pozwolą zadbać o swoją zawodową przyszłość? Absolwenci matematyki będą realizować się między innymi w roli nauczycieli. Czekać ich będzie praca wszędzie tam, gdzie wymagane są wysokie zdolności matematyczne – może być to więc sektor bankowy czy też ubezpieczeniowy.

 

czytaj dalej wszystko o Matematyka - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek matematyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Matematyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku matematyka

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Matematyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek matematyka?

Kto może pomyśleć bez obaw o studiach takich jak matematyka? Przede wszystkim te osoby, które nie obawiają się intensywnej nauki przedmiotów ścisłych. To bowiem właśnie one znajdują szczególne miejsce wśród wymogów rekrutacyjnych! Przyszli kandydaci na studia matematyczne powinni ze zdwojoną uwagą poświęcić się ich nauce. Oprócz tego warto zadbać o zrobienie gruntownej powtórki z dowolnie wybranego języka ścisłego nowożytnego.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 06.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 27.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.08.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 27.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 09.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 23.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 23.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 05.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku matematyka w Warszawie

Czas trwania studiów na kierunku matematyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MATEMATYKA WARSZAWA STUDIA I STOPNIA

MATEMATYKA WARSZAWA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek matematyka na poszczególnych uczelniach

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przedmioty:

chemia, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Przedmioty:

dowolny przedmiot, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MATEMATYKA WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

MATEMATYKA WARSZAWA STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku matematyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
90
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
240
II stopnia:
70
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek matematyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
186
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
61,20
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
82,23
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Kierunki matematyczne i statystyczne w Warszawie

Popularne kierunki matematyczne i statystyczne niestacjonarne w Warszawie

Jak wyglądają studia na kierunku matematyka?

Królowa nauk – matematyka. Nie warto polemizować z tym stwierdzeniem. Znajduje ona bowiem zastosowanie w niemal każdej dziedzinie życia i stanowi podłoże dla wielu innych nauk. Wciąż też odkrywane są jej nowe możliwości, które postępują wraz z cywilizacyjnym rozwojem technologicznym.

Studia na kierunku matematyka obfitują zarówno w wykłady, jak i ćwiczenia praktyczne. W siatce programowej znalazło się wiele różnorodnych przedmiotów, które krok po kroku omawiają poszczególne działy. Są pośród nich: analiza matematyczna, geometria, matematyka obliczeniowa czy równania różniczkowe. Studenci spotykają się również z podstawami informatyki czy statystyki.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku matematyka możemy podzielić na:

1. Typ:

  • studia I stopnia (licencjackie);
  • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

  • studia stacjonarne;
  • studia niestacjonarne.

Studia na kierunku matematyka dzielą się na dwa typy kształcenia. Większość studentów swoją przygodę akademicką rozpocznie od kształcenia I stopnia. Uczestniczą oni wtedy w szeregu wykładów i ćwiczeń praktycznych, które zapewniają podstawowe kompetencje zawodowe. Po zakończeniu studiów I stopnia można pożegnać się z nauką lub zadbać o pełnię wykształcenia na studiach II stopnia. Mają one charakter uzupełniający. Po ich zakończeniu absolwenci dysponują tytułem inżyniera.

Kierunki takie jak matematyka w Warszawie można rozpocząć również w dowolnie wybranym trybie – stacjonarnym lub niestacjonarnym. Trzeba pamiętać jednak, że studia II stopnia będą wiązać się z uiszczaniem opłat za czesne. Pozwalają one jednak na pogodzenie ze sobą różnorodnych aktywności.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci matematyki otrzymują między innymi gruntowną wiedzę z zakresu różnorodnych twierdzeń i teorii matematycznych. Największe znaczenie będą mieć jednak umiejętności pozyskiwane podczas wszystkich semestrów kształcenia. Pokazuje to również procent ćwiczeń, który znacznie przewyższa część teoretyczną.

Kierunki studiów takie jak matematyka pozwalają przede wszystkim na wykorzystywanie wiedzy podczas praktycznych działań. Studenci potrafią dokonywać rozległe analizy czy rozwiązywać zaawansowane działania matematyczne. W podstawie znalazły się również przedmioty, które pozwalają na poznanie metod programowania.

Ile trwają studia na kierunku matematyka w Warszawie?

Studia na kierunku matematyka trwają 3 lata na studiach I stopnia i 2 lata na studiach II stopnia.

Jaka praca po studiach na kierunku matematyka w Warszawie?

Matematyka to jedna z tych dyscyplin naukowych, która jest wiecznie żywa. Nieustannie czerpiemy z jej potencjału i dostrzegamy nowe, innowacyjne możliwości, które pomagają w rozwoju innych nauk. W praktyce oznacza to, że nieustannie potrzebni są nowi specjaliści z tego obszaru. Mogą oni liczyć na satysfakcjonujące oferty zatrudnienia.

Możliwości pracy po studiach takich jak matematyka:

  • instytucje finansowe;
  • firmy ubezpieczeniowe;
  • instytucje zajmujące się analizą danych;
  • sektor edukacji;
  • różnorodne odmiany przemysłu itd.

Komentarze (0)