Matematyka

Matematyka

Matematyka

22.03.2022

Matematyka – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku matematyka na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku matematyka w UW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku matematyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • geometria z algebrą liniową
 • programowanie obiektowe
 • algebra
 • topologia
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • równania różniczkowe zwyczajne
 • matematyka dyskretna

 

Uniwersytet Warszawski to jedna z najbardziej znamienitych polskich szkół wyższych. W bogatej ofercie dydaktycznej, kandydaci odnajdą kierunek Matematyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat matematyki i jej zastosowań. Studenci nabywają umiejętności przeprowadzania rozumowań matematycznych, dokonywania złożonych obliczeń, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie, czy też wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych. Matematyka na Uniwersytecie Warszawskim to także nabycie umiejętności posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: analiza matematyczna, geometria z algebrą liniową, programowanie obiektowe, algebra, topologia, rachunek prawdopodobieństwa, równania różniczkowe zwyczajne, matematyka dyskretna, statystyka, bazy danych, metody numeryczne. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Matematyki na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie w bankach, firmach maklerskich, firmach konsultingowych, firmach informatycznych, instytucjach naukowych, szkołach.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Jagoda, studentka Matematyki mówi:

„Nauka powinna dawać przyjemność i satysfakcję. Powinna dawać także poczucie, że pozyskiwana wiedza już niedługo stanie się kluczem do sukcesu zawodowego. Jeżeli studentowi zależy na takich odczuciach, powinien wybrać studia na Uniwersytecie Warszawskim.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

MATEMATYKA - ważne informacje

Matematyka studia Warszawa

Matematyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Matematykę na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • logiki i teorii mnogości,
 • obliczania granic ciągów, funkcji jednej i wielu zmiennych,
 • badania zbieżności ciągów i szeregów,
 • rozwiązywania równań liniowych i ich interpretowania w terminach wektorów i odwzorowań liniowych,
 • obliczania prawdopodobieństw zdarzeń losowych,
 • rozpoznawania i specyfikowania algorytmicznych problemów matematycznych,
 • analizy funkcjonalnej,
 • algebry i teorii liczb,
 • geometrii i topologii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Matematyka:

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach maklerskich,
 • firmach konsultingowych,
 • bankach,
 • firmach informatycznych,
 • szkołach,
 • instytucjach naukowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Postępowanie kwalifikacyjne na Matematykę rusza na początku czerwca, a cały proces prowadzony jest do lipca. Przez ten czas kandydaci muszą założyć indywidualne konto w Internetowej Rejestracji Kandydata, wprowadzić uzyskane na maturze wyniki, dokonać opłaty rekrutacyjnej. IRK to specjalny system służący nie tylko zaznaczeniu swojej obecności w procesie kwalifikacji, ale również platforma dzięki której kandydaci dowiedzą się o wyniku postępowania. Zdarza się, że limit miejsc nie zostanie wyczerpany. To szansa dla tych, którym nie udało się dostać na studia w pierwszej turze i między innymi dla nich otwierana jest druga, zazwyczaj w okresie sierpniowo- wrześniowym.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Idąc na studia matematyczne należy liczyć i to nie tylko w dosłownym znaczeniu. Należy liczyć, że postępowanie kwalifikacyjne zakończy się sukcesem i będziemy mogli cieszyć się z bycia studentem jednej z najlepszych uczelni w kraju. Ale zanim to nastąpi, musimy złożyć odpowiednie dokumenty. Jakie?

 • oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości,
 • ankietę osobową ze zdjęciem i podpisem,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS),
 • dowód wpłaty,
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego,
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego lub organizowanego przez uczelnię,
 • w przypadku świadectwa maturalnego wydanego poza granicami kraju, poświadczenie takiego świadectwa oraz tłumaczenie przysięgłe.

O czym warto pamiętać? Dokumenty rekrutacyjne należy składać w dziekanacie osobiście. W przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie należy przedstawić upoważnienie dla osoby składającej dokument, wraz z informacją na temat przetwarzania danych osobowych podpisaną przez osobę upoważnioną.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Najważniejszą opłatą, jaką przyjdzie nam uiścić to zwyczajna opłata rekrutacyjna. Dlatego zwyczajna, ponieważ pobierana jest od każdego kandydata, na każdy kierunek kształcenia. Kiedy trzeba wnieść tę opłatę? Wszystkie informacje dotyczące płatności można odnaleźć na swoim profilu IRK, w zakładce o nazwie „płatności”.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Wszyscy maturzyści muszą zmierzyć się z językiem polskim, językiem obcym i matematyką i naturalnie, ten ostatni przedmiot wydaje się najważniejszy w kontekście rekrutacji. Chcąc studiować Matematykę warto zatem przysiąść do pogłębiania wiedzy i umiejętności z tego przedmiotu, gdyż wiedza ta potrzebna będzie nie tylko na maturze, ale i podczas studiów.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Kandydaci na studia matematyczne nie mają problemów z obliczaniem i podstawianiem danych do wzoru, a istnieje właśnie specjalny wzór, dzięki któremu mogą obliczyć swoje rekrutacyjne szanse.

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;

P – wynik z języka polskiego;

M – wynik z matematyki;

J – wynik z języka obcego;

X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;

a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Olimpiady i konkursy to solidny trening oraz motywacja do pogłębiania wiedzy. To także ulgi dla kandydatów na studia. Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

laureaci następujących olimpiad szczebla centralnego:

 • Olimpiady Historycznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Astronomicznej,
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Lingwistyki Matematycznej,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;

finaliści następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Astronomicznej,
 • Olimpiady Fizycznej;

finaliści następujących międzynarodowych olimpiad przedmiotowych:

 • Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Wiedzy o Astronomii i Astrofizyce,
 • Międzynarodowej Olimpiady Nauk Przyrodniczych.

laureaci:

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)