Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski proponuje kandydatom na studia bazę ciekawych kierunków. Jednym z nich jest Ochrona środowiska, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Najważniejszym założeniem nauki jest uzyskanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych i nauk o środowisku. Studenci uczą się analizować procesy dokonujące się w przyrodzie, oraz wpływ człowieka na środowisko.

Program nauczania zawiera następujące przedmioty: fizyka, hydrologia i klimatologia, geologia i geomorfologia, chemia organiczna, ochrona przyrody, botanika, zoologia, ekologia ogólna, ekologia terenowa, instrumenty ochrony środowiska, flora i fauna. A co po studiach? Absolwenci Ochrony środowiska na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie w organizacjach pozarządowych, zajmujących się praktycznym wdrażaniem ochrony przyrody, instytucjach administracji publicznej, sprawujących nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, instytutach badawczych prowadzących badania lub monitoring stanu środowiska, firmach, świadczących usługi z zakresu konsultingu środowiskowego, ocen oddziaływania na środowisko.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Zuza, studentka Ochrony środowiska mówi:

„Uniwersytet Warszawski to szansa na świetne wykształcenie i dobrą pozycję na wymagającym rynku pracy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ochronę środowiska na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów biologicznych warunkujących życie na różnych poziomach jego organizacji,
 • klasyfikacji podstawowych grup organizmów,
 • interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej,
 • identyfikacji zagrożeń ekologicznych,
 • posługiwania się skutecznymi instrumentami ochrony przyrody,
 • interpretacji zjawisk i procesów klimatologicznych, meteorologicznych i hydrologicznych,
 • zarządzania środowiskiem.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ochrona środowiska:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • organizacjach pozarządowych, zajmujących się praktycznym wdrażaniem ochrony przyrody,
 • instytucjach administracji publicznej, sprawujących nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska,
 • instytutach badawczych prowadzących badania lub monitoring stanu środowiska,
 • firmach, świadczących usługi z zakresu konsultingu środowiskowego, czy ocen oddziaływania na środowisko.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Ochrona środowiska na Uniwersytecie Warszawskim znajdują się: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, oraz do wyboru: fizyka i astronomia/fizyka, chemia, matematyka, informatyka.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Ochrona środowiska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Biologii UW

Komentarze (0)