Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

07.06.2022

Ochrona środowiska – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku ochrona środowiska na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku ochrona środowiska w UW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 34

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • fizyka
 • hydrologia i klimatologia
 • geologia i geomorfologia
 • chemia organiczna
 • ochrona przyrody
 • botanika
 • zoologia
 • ekologia ogólna

 

Uniwersytet Warszawski proponuje kandydatom na studia bazę ciekawych kierunków. Jednym z nich jest Ochrona środowiska, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Najważniejszym założeniem nauki jest uzyskanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych i nauk o środowisku. Studenci uczą się analizować procesy dokonujące się w przyrodzie, oraz wpływ człowieka na środowisko.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Program nauczania zawiera następujące przedmioty: fizyka, hydrologia i klimatologia, geologia i geomorfologia, chemia organiczna, ochrona przyrody, botanika, zoologia, ekologia ogólna, ekologia terenowa, instrumenty ochrony środowiska, flora i fauna. A co po studiach? Absolwenci Ochrony środowiska na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie w organizacjach pozarządowych, zajmujących się praktycznym wdrażaniem ochrony przyrody, instytucjach administracji publicznej, sprawujących nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, instytutach badawczych prowadzących badania lub monitoring stanu środowiska, firmach, świadczących usługi z zakresu konsultingu środowiskowego, ocen oddziaływania na środowisko.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Zuza, studentka Ochrony środowiska mówi:

„Uniwersytet Warszawski to szansa na świetne wykształcenie i dobrą pozycję na wymagającym rynku pracy.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA - ważne informacje

Ochrona środowiska studia Warszawa

Ochrona środowiska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ochronę środowiska na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów biologicznych warunkujących życie na różnych poziomach jego organizacji,
 • klasyfikacji podstawowych grup organizmów,
 • interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej,
 • identyfikacji zagrożeń ekologicznych,
 • posługiwania się skutecznymi instrumentami ochrony przyrody,
 • interpretacji zjawisk i procesów klimatologicznych, meteorologicznych i hydrologicznych,
 • zarządzania środowiskiem.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ochrona środowiska:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • organizacjach pozarządowych, zajmujących się praktycznym wdrażaniem ochrony przyrody,
 • instytucjach administracji publicznej, sprawujących nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska,
 • instytutach badawczych prowadzących badania lub monitoring stanu środowiska,
 • firmach, świadczących usługi z zakresu konsultingu środowiskowego, czy ocen oddziaływania na środowisko.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)