Polityka społeczna

Polityka społeczna

Polityka społeczna – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to czołówka rodzimego kształcenia wyższego. Szeroka oferta edukacyjna przyciąga szeroki grono kandydatów, którzy mogą wybrać, między innymi, kierunek Polityka społeczna, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy o rodzajach, przejawach, strukturze i dynamice problemów społecznych w skali krajowej, lokalnej, globalnej oraz związkach między nimi i ich strukturalnych uwarunkowaniach. Studenci poznają prawno-administracyjne podstawy działania krajowych i lokalnych podmiotów polityki społecznej, zasady finansowania i zarządzania instytucjami polityki społecznej, czy też zasady zabezpieczenia społecznego i dostarczania usług społecznych.

Program nauczania zbudowany jest na następujących przedmiotach: historia społeczna i gospodarcza XX wieku, komunikacja interpersonalna, metodologia nauk społecznych, socjologia problemów społecznych, polityka gospodarcza, lokalna polityka społeczna, teoria polityki społecznej, procesy decyzyjne, rozwój lokalny i regionalny, techniki zarządzania, strategie rozwoju społecznego, dialog społeczny i obywatelski, podstawy prawa, system polityczny RP, statystyka społeczna, demografia społeczna, prawo pracy. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w instytucjach państwowych, strukturach samorządowych i organizacjach pozarządowych oraz w organizacjach międzynarodowych wyspecjalizowanych w zakresie zagadnień społecznych.

Wybraliśmy kierunek studiów- Politykę społeczną. Ale która uczelnia będzie najlepsza do zgłębiania wiedzy? Jeśli planujemy studiować w stolicy, warto zapytać: Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Robert, student Polityki społecznej mówi:

„Studia na Uniwersytecie Warszawskim to zdobywanie bagażu wiedzy, konkretnych umiejętności i różnych kompetencji, bez których nie moglibyśmy funkcjonować w dzisiejszym świecie, nie tylko pod kątem zawodowym.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Politykę społeczną na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Polityka społeczna na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretowania zjawisk społecznych i trafnego rozpoznawania problemów społecznych,
 • źródeł informacji o problemach społecznych i sposobach pozyskiwania i opracowywania danych o problemach społecznych,
 • projektowania i realizacji badań społecznych,
 • analizowania programów społecznych i działania polityki społecznej w różnych skalach i dziedzinach,
 • analizy danych demograficznych,
 • przepisów prawa pracy,
 • zasad finansowania i zarządzania instytucjami polityki społecznej,
 • zasad zabezpieczenia społecznego i dostarczania usług społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Polityka społeczna:

Absolwent kierunku Polityka społeczna na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach międzynarodowych,
 • instytucjach państwowych,
 • instytucjach samorządowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Polityka społeczna na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy, oraz do wyboru: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński), język mniejszości etnicznej (łemkowski), język regionalny (kaszubski), język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka.

*Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Polityka społeczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Komentarze (0)