Polityka społeczna

Polityka społeczna

Polityka społeczna

23.03.2022

Polityka społeczna – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku polityka społeczna na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku polityka społeczna w UW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku polityka społeczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia społeczna i gospodarcza XX wieku
 • komunikacja interpersonalna
 • metodologia nauk społecznych
 • socjologia problemów społecznych
 • polityka gospodarcza
 • lokalna polityka społeczna
 • teoria polityki społecznej
 • procesy decyzyjne

 

Uniwersytet Warszawski to czołówka rodzimego kształcenia wyższego. Szeroka oferta edukacyjna przyciąga szeroki grono kandydatów, którzy mogą wybrać, między innymi, kierunek Polityka społeczna, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy o rodzajach, przejawach, strukturze i dynamice problemów społecznych w skali krajowej, lokalnej, globalnej oraz związkach między nimi i ich strukturalnych uwarunkowaniach. Studenci poznają prawno-administracyjne podstawy działania krajowych i lokalnych podmiotów polityki społecznej, zasady finansowania i zarządzania instytucjami polityki społecznej, czy też zasady zabezpieczenia społecznego i dostarczania usług społecznych.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Program nauczania zbudowany jest na następujących przedmiotach: historia społeczna i gospodarcza XX wieku, komunikacja interpersonalna, metodologia nauk społecznych, socjologia problemów społecznych, polityka gospodarcza, lokalna polityka społeczna, teoria polityki społecznej, procesy decyzyjne, rozwój lokalny i regionalny, techniki zarządzania, strategie rozwoju społecznego, dialog społeczny i obywatelski, podstawy prawa, system polityczny RP, statystyka społeczna, demografia społeczna, prawo pracy. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w instytucjach państwowych, strukturach samorządowych i organizacjach pozarządowych oraz w organizacjach międzynarodowych wyspecjalizowanych w zakresie zagadnień społecznych.

 

Opinie

Wybraliśmy kierunek studiów- Politykę społeczną. Ale która uczelnia będzie najlepsza do zgłębiania wiedzy? Jeśli planujemy studiować w stolicy, warto zapytać: Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Robert, student Polityki społecznej mówi:

„Studia na Uniwersytecie Warszawskim to zdobywanie bagażu wiedzy, konkretnych umiejętności i różnych kompetencji, bez których nie moglibyśmy funkcjonować w dzisiejszym świecie, nie tylko pod kątem zawodowym.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

POLITYKA SPOŁECZNA - ważne informacje

Polityka społeczna studia Warszawa

Polityka społeczna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Politykę społeczną na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Polityka społeczna na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretowania zjawisk społecznych i trafnego rozpoznawania problemów społecznych,
 • źródeł informacji o problemach społecznych i sposobach pozyskiwania i opracowywania danych o problemach społecznych,
 • projektowania i realizacji badań społecznych,
 • analizowania programów społecznych i działania polityki społecznej w różnych skalach i dziedzinach,
 • analizy danych demograficznych,
 • przepisów prawa pracy,
 • zasad finansowania i zarządzania instytucjami polityki społecznej,
 • zasad zabezpieczenia społecznego i dostarczania usług społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Polityka społeczna:

Absolwent kierunku Polityka społeczna na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach międzynarodowych,
 • instytucjach państwowych,
 • instytucjach samorządowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku polityka społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny dowolnego kierunku studiów. Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej na podstawie artykułu naukowego, który zostanie podany do wiadomości kandydatów na stronie IRK.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)