Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to czołówka rodzimego kształcenia wyższego. Szeroka oferta edukacyjna przyciąga szeroki grono kandydatów, którzy mogą wybrać, między innymi, kierunek Profilaktyka społeczna i resocjalizacyjna, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem nauki jest wykształcenie specjalistów dla instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych, którzy zajmują się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemów społecznych, w tym organizacją środowiska społecznego osób i grup doświadczających takich problemów. Studenci uczą się rozumieć zjawiska, problemy społeczne i prawne oraz procesy polityczne występujące w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej, a także diagnozować uwarunkowania i dynamikę zjawisk wymagających interwencji, dobierać odpowiednie, naukowo zweryfikowane środki przeciwdziałania, a także właściwie stosować procedury i metody projektowania i wdrażania działań zapobiegających i naprawczych.

Program nauczania zbudowany jest na następujących przedmiotach: podstawowe prawa i wolności człowieka, teoria społeczeństwa i problemów społecznych, psychologiczne koncepcje człowieka, wprowadzenie do problematyki służb społecznych, promocja i profilaktyka zdrowia, psychologia kliniczna i elementy psychiatrii, statystyka, socjologia organizacji wspólnot lokalnych, polityka kryminalna, prawo i polityka penitencjarna, usługi społeczne, polityka społeczna, organizacje pozarządowe i wolontariat. A co po studiach? Absolwenci kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie w zakładach karnych, zakładach poprawczych, placówkach profilaktycznych, instytucjach opieki i pomocy społecznej, ośrodkach reintegracji osób społecznie wykluczonych oraz innych instytucjach i organizacjach zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Jola, studentka Profilaktyki społecznej i resocjalizacji mówi:

„Studia na Uniwersytecie Warszawskim dają bardzo ważne poczucie tego, że już niedługo, po opuszczeniu murów uczelni, zdobyta wiedza zostanie wykorzystana w celach zawodowych. To dla studentów bardzo ważne uczucie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Profilaktykę społeczną i resocjalizacje:

Absolwent kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wyjaśniania zaangażowania jednostek i grup w zachowania problemowe, dewiacyjne, przestępcze,
 • działań zbiorowych tworzących system społecznej kontroli mający swój udział w kształtowaniu wzorów socjalizacji,
 • prowadzenia prac badawczych oraz konstruowania i wdrażania projektów praktycznych w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji,
 • diagnozowania uwarunkowań i dynamiki zjawisk wymagających interwencji,
 • pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą,
 • organizowania oraz kierowania pracą zespołową.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja:

Absolwent kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach karnych,
 • zakładach poprawczych,
 • placówkach profilaktycznych,
 • instytucjach opieki i pomocy społecznej,
 • ośrodkach reintegracji osób społecznie wykluczonych oraz innych instytucjach i organizacjach zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Profilaktyka społeczna i resocjalizacja na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy, oraz do wyboru: filozofia, historia, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

Komentarze (0)