Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja studia - kierunek studiów

Współczesne społeczeństwo jest niezwykle zróżnicowane, a profilaktyka społeczna i resocjalizacja wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej oraz wszelkimi jej przejawami w społeczeństwie. Kierunek ma charakter specjalistyczny, a wiedza którą zdobędzie podczas studiów jest interdyscyplinarna, co sprawi, że będziesz wszechstronnie wykształcony w dziedzinie profilaktyki społecznej. Jeżeli zatem myślisz o pracy z ludźmi to profilaktyka społeczna i resocjalizacja jest kierunkiem, który powinieneś wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej ścieżki edukacyjnej!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja? Studia kształcą w zakresie pedagogiki, psychologii oraz socjologii, która pozwala zrozumieć procesy społeczne zachodzące w skali nie tylko krajowej, ale światowej. Poza wiedzą teoretyczną, kierunek stawia na umiejętności praktyczne oraz kształtowanie kompetencji interpersonalnych poprzez ćwiczenia czy warsztaty z zakresu zarządzania grupami oraz gromadzenia oraz przetwarzania informacji. Taka wiedza pozwoli Ci na skuteczne przeciwdziałanie patologii społecznej z naciskiem na przestępczość lub innym dewiacjom społecznym. Studia wymagają także odpowiednich cech charakteru. Powinieneś być osobą cierpliwą oraz wyrozumiałą na problemy innych.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się polityką i profilaktyką społeczną, resocjalizacją czy kontrolą przestępczości. Co więcej, Twoje wykształcenia pozwoli Ci na pracę w straży miejskiej czy policji. Praca będzie też na Ciebie czekać w instytucjach wykonujących kary izolacyjne i środki zabezpieczające lub poprawcze lub w oświatowych placówkach diagnostycznych. Jak widzisz możliwości jest dużo. Jeżeli zatem Twoim powołaniem jest praca na rzecz innych ludzi to profilaktyka społeczna i resocjalizacja może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, matematyka, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Kierunek profilaktyka społeczna i resocjalizacja prowadzony jest przez:

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • psychologii, pedagogiki, socjologii,polityki społecznej czy ekonomii,
  • migracji oraz społeczną adaptacją osób odmiennych kulturowo,
  • przeciwdziałania patologiom społecznym,
  • działania systemów kontroli społecznej oraz wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu osobistym z zachowaniem zasad etycznych przy poszanowaniu prawa,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Absolwent kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik instytucji społecznych zajmujących się polityka społeczną,
  • pracownik administracji państwowej,
  • pracownik organizacji samorządowej,
  • pracownik ochrony zdrowia,
  • pracownik biura polityki społecznej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA

Komentarze (0)