Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Współczesne społeczeństwo jest niezwykle zróżnicowane, a profilaktyka społeczna i resocjalizacja wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej oraz wszelkimi jej przejawami w społeczeństwie. Kierunek ma charakter specjalistyczny, a wiedza którą zdobędzie podczas studiów jest interdyscyplinarna, co sprawi, że będziesz wszechstronnie wykształcony w dziedzinie profilaktyki społecznej. Jeżeli zatem myślisz o pracy z ludźmi to profilaktyka społeczna i resocjalizacja jest kierunkiem, który powinieneś wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej ścieżki edukacyjnej!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja? Studia kształcą w zakresie pedagogiki, psychologii oraz socjologii, która pozwala zrozumieć procesy społeczne zachodzące w skali nie tylko krajowej, ale światowej. Poza wiedzą teoretyczną, kierunek stawia na umiejętności praktyczne oraz kształtowanie kompetencji interpersonalnych poprzez ćwiczenia czy warsztaty z zakresu zarządzania grupami oraz gromadzenia oraz przetwarzania informacji. Taka wiedza pozwoli Ci na skuteczne przeciwdziałanie patologii społecznej z naciskiem na przestępczość lub innym dewiacjom społecznym. Studia wymagają także odpowiednich cech charakteru. Powinieneś być osobą cierpliwą oraz wyrozumiałą na problemy innych.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się polityką i profilaktyką społeczną, resocjalizacją czy kontrolą przestępczości. Co więcej, Twoje wykształcenia pozwoli Ci na pracę w straży miejskiej czy policji. Praca będzie też na Ciebie czekać w instytucjach wykonujących kary izolacyjne i środki zabezpieczające lub poprawcze lub w oświatowych placówkach diagnostycznych. Jak widzisz możliwości jest dużo. Jeżeli zatem Twoim powołaniem jest praca na rzecz innych ludzi to profilaktyka społeczna i resocjalizacja może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, matematyka, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • psychologii, pedagogiki, socjologii,polityki społecznej czy ekonomii,
  • migracji oraz społeczną adaptacją osób odmiennych kulturowo,
  • przeciwdziałania patologiom społecznym,
  • działania systemów kontroli społecznej oraz wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu osobistym z zachowaniem zasad etycznych przy poszanowaniu prawa,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja?

Lepiej zapobiegać niż leczyć – z tym stwierdzeniem z dużym prawdopodobieństwem zgodzi się większość lekarzy, psychologów oraz specjalistów zajmujących się szerzeniem ogólnie rozumianej profilaktyki społecznej oraz wdrażaniem działań resocjalizacyjnych. Studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja nauczą cię rozpoznawania i przeciwdziałania dysfunkcjom społecznym i zawodowym, zapewnią kompleksową naukę wdrażania działań resocjalizacyjnych i pomocowych u osób w każdym wieku. Aby stać się ekspertem w swojej dziedzinie, należy najpierw zapoznać się w sposób szczegółowy z zagadnieniami podstawowymi, które kształtują właściwe podejście do problemu i pozwalają na zaproponowanie własnych rozwiązań. Dlatego też studenci profilaktyki społecznej i resocjalizacji zetkną się z takimi naukami, jak psychologia, socjologia, pedagogika, czy filozofia.

Studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja będziesz mógł rozpocząć w ramach studiów stacjonarnych oraz zaocznych, dzięki czemu zyskasz szansę na samodzielne ukształtowanie swojego planu dnia podczas roku akademickiego. Studia stacjonarne adresowane są głównie do osób, które cenią systematyczność i chcą studiować w tygodniu. Podczas pięciu dni roboczych zostanie im zaprezentowana profesjonalna siatka kształcenia. Studia niestacjonarne mają charakter weekendowy, dlatego studenci, którzy zdecydują się właśnie na tę opcję, zobowiążą się do uczęszczania w zjazdach, odbywających się najczęściej co dwa lub trzy tygodnie i trwające kilka godzin, a nawet cały dzień.

Ile trwają studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja?

Studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja składają się z dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy z nich trwa trzy lata, a jego absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu licencjata oraz kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, będziesz mógł pomyśleć o kontynuowaniu nauki na studiach magisterskich, które trwają dwa lata lub wkroczeniu na ścieżkę zawodową.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Absolwent kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik instytucji społecznych zajmujących się polityka społeczną,
  • pracownik administracji państwowej,
  • pracownik organizacji samorządowej,
  • pracownik ochrony zdrowia,
  • pracownik biura polityki społecznej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA

Komentarze (0)