Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie profilaktyka społeczna i resocjalizacja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Kaliszu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Kaliszu

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Uniwersytet Dolnośląski DSW

Uniwersytet Dolnośląski DSW

Resocjalizacja stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku resocjalizacja

Lubelska Akademia WSEI

Lubelska Akademia WSEI

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 16 października 2023 r. | profilaktyka społeczna i resocjalizacja - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | profilaktyka społeczna i resocjalizacja - uczelnie >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja:

 • biologia,
 • filozofia,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja? Studia kształcą w zakresie pedagogiki, psychologii oraz socjologii, która pozwala zrozumieć procesy społeczne zachodzące w skali nie tylko krajowej, ale światowej.

Poza wiedzą teoretyczną, kierunek stawia na umiejętności praktyczne oraz kształtowanie kompetencji interpersonalnych poprzez ćwiczenia czy warsztaty z zakresu zarządzania grupami oraz gromadzenia oraz przetwarzania informacji.

Taka wiedza pozwoli Ci na skuteczne przeciwdziałanie patologii społecznej z naciskiem na przestępczość lub innym dewiacjom społecznym. Studia wymagają także odpowiednich cech charakteru. Powinieneś być osobą cierpliwą oraz wyrozumiałą na problemy innych.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • psychologii, pedagogiki, socjologii,polityki społecznej czy ekonomii,
 • migracji oraz społeczną adaptacją osób odmiennych kulturowo,
 • przeciwdziałania patologiom społecznym,
 • działania systemów kontroli społecznej oraz wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu osobistym z zachowaniem zasad etycznych przy poszanowaniu prawa,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja?

 

1. Tryb i typ studiów

Lepiej zapobiegać niż leczyć – z tym stwierdzeniem z dużym prawdopodobieństwem zgodzi się większość lekarzy, psychologów oraz specjalistów zajmujących się szerzeniem ogólnie rozumianej profilaktyki społecznej oraz wdrażaniem działań resocjalizacyjnych.

Studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja nauczą cię rozpoznawania i przeciwdziałania dysfunkcjom społecznym i zawodowym, zapewnią kompleksową naukę wdrażania działań resocjalizacyjnych i pomocowych u osób w każdym wieku.

Aby stać się ekspertem w swojej dziedzinie, należy najpierw zapoznać się w sposób szczegółowy z zagadnieniami podstawowymi, które kształtują właściwe podejście do problemu i pozwalają na zaproponowanie własnych rozwiązań. Dlatego też studenci profilaktyki społecznej i resocjalizacji zetkną się z takimi naukami, jak psychologia, socjologia, pedagogika, czy filozofia.

 

Studia na kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja będziesz mógł rozpocząć w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, dzięki czemu zyskasz szansę na samodzielne ukształtowanie swojego planu dnia podczas roku akademickiego.

Studia stacjonarne adresowane są głównie do osób, które cenią systematyczność i chcą studiować w tygodniu. Podczas pięciu dni roboczych zostanie im zaprezentowana profesjonalna siatka kształcenia.

Studia niestacjonarne mają charakter weekendowy, dlatego studenci, którzy zdecydują się właśnie na tę opcję, zobowiążą się do uczęszczania w zjazdach, odbywających się najczęściej co dwa lub trzy tygodnie i trwające kilka godzin, a nawet cały dzień.

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Dla kogo ten kierunek

Współczesne społeczeństwo jest niezwykle zróżnicowane, a profilaktyka społeczna i resocjalizacja wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej oraz wszelkimi jej przejawami w społeczeństwie.

Kierunek ma charakter specjalistyczny, a wiedza którą zdobędzie podczas studiów jest interdyscyplinarna, co sprawi, że będziesz wszechstronnie wykształcony w dziedzinie profilaktyki społecznej.

Jeżeli zatem myślisz o pracy z ludźmi to profilaktyka społeczna i resocjalizacja jest kierunkiem, który powinieneś wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej ścieżki edukacyjnej!

 

3. Gdzie studiować Profilaktykę społeczną i reoscjalizację

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Profilaktyka społeczna i resocjalizacja:

 

Ile trwają studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja?

Studia na kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja składają się z dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy z nich trwa trzy lata, a jego absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu licencjata oraz kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, będziesz mógł pomyśleć o kontynuowaniu nauki na studiach magisterskich, które trwają dwa lata lub wkroczeniu na ścieżkę zawodową.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Praca po studiach
Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się polityką i profilaktyką społeczną, resocjalizacją czy kontrolą przestępczości.
Co więcej, Twoje wykształcenia pozwoli Ci na pracę w straży miejskiej czy policji. Praca będzie też na Ciebie czekać w instytucjach wykonujących kary izolacyjne i środki zabezpieczające lub poprawcze lub w oświatowych placówkach diagnostycznych. Jak widzisz możliwości jest dużo.
Jeżeli zatem Twoim powołaniem jest praca na rzecz innych ludzi to profilaktyka społeczna i resocjalizacja może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!
 
Absolwent kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik instytucji społecznych zajmujących się polityka społeczną,
 • pracownik administracji państwowej,
 • pracownik organizacji samorządowej,
 • pracownik ochrony zdrowia,
 • pracownik biura polityki społecznej.

Poziom i forma studiów

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja studia I stopnia

Zobacz inne kierunki psychologiczne i społeczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki psychologiczne i społeczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (1)

Przemysław odpowiedz

Ciekawy artykuł, ja wybrałem podyplomówkę na WSKZ z resocjalizacji, bo zależało mi na uzupełnieniu kwalifikacji- zostałem o to poproszony przez Panią Dyrektor w szkole, w której ucze przy rozmowie o podwyżkę. Całość kształcenia online i możliwość wyboru dni w których się uczy, przekonały mnie.