Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Dodaj do ulubionych

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym).

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja:

 • biologia,
 • filozofia,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja? Studia kształcą w zakresie pedagogiki, psychologii oraz socjologii, która pozwala zrozumieć procesy społeczne zachodzące w skali nie tylko krajowej, ale światowej.

Poza wiedzą teoretyczną, kierunek stawia na umiejętności praktyczne oraz kształtowanie kompetencji interpersonalnych poprzez ćwiczenia czy warsztaty z zakresu zarządzania grupami oraz gromadzenia oraz przetwarzania informacji.

Taka wiedza pozwoli Ci na skuteczne przeciwdziałanie patologii społecznej z naciskiem na przestępczość lub innym dewiacjom społecznym. Studia wymagają także odpowiednich cech charakteru. Powinieneś być osobą cierpliwą oraz wyrozumiałą na problemy innych.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • psychologii, pedagogiki, socjologii,polityki społecznej czy ekonomii,
 • migracji oraz społeczną adaptacją osób odmiennych kulturowo,
 • przeciwdziałania patologiom społecznym,
 • działania systemów kontroli społecznej oraz wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu osobistym z zachowaniem zasad etycznych przy poszanowaniu prawa,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja?

 

1. Tryb i typ studiów

Lepiej zapobiegać niż leczyć – z tym stwierdzeniem z dużym prawdopodobieństwem zgodzi się większość lekarzy, psychologów oraz specjalistów zajmujących się szerzeniem ogólnie rozumianej profilaktyki społecznej oraz wdrażaniem działań resocjalizacyjnych.

Studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja nauczą cię rozpoznawania i przeciwdziałania dysfunkcjom społecznym i zawodowym, zapewnią kompleksową naukę wdrażania działań resocjalizacyjnych i pomocowych u osób w każdym wieku.

Aby stać się ekspertem w swojej dziedzinie, należy najpierw zapoznać się w sposób szczegółowy z zagadnieniami podstawowymi, które kształtują właściwe podejście do problemu i pozwalają na zaproponowanie własnych rozwiązań. Dlatego też studenci profilaktyki społecznej i resocjalizacji zetkną się z takimi naukami, jak psychologia, socjologia, pedagogika, czy filozofia.

 

Studia na kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja będziesz mógł rozpocząć w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, dzięki czemu zyskasz szansę na samodzielne ukształtowanie swojego planu dnia podczas roku akademickiego.

Studia stacjonarne adresowane są głównie do osób, które cenią systematyczność i chcą studiować w tygodniu. Podczas pięciu dni roboczych zostanie im zaprezentowana profesjonalna siatka kształcenia.

Studia niestacjonarne mają charakter weekendowy, dlatego studenci, którzy zdecydują się właśnie na tę opcję, zobowiążą się do uczęszczania w zjazdach, odbywających się najczęściej co dwa lub trzy tygodnie i trwające kilka godzin, a nawet cały dzień.

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Dla kogo ten kierunek

Współczesne społeczeństwo jest niezwykle zróżnicowane, a profilaktyka społeczna i resocjalizacja wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej oraz wszelkimi jej przejawami w społeczeństwie.

Kierunek ma charakter specjalistyczny, a wiedza którą zdobędzie podczas studiów jest interdyscyplinarna, co sprawi, że będziesz wszechstronnie wykształcony w dziedzinie profilaktyki społecznej.

Jeżeli zatem myślisz o pracy z ludźmi to profilaktyka społeczna i resocjalizacja jest kierunkiem, który powinieneś wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej ścieżki edukacyjnej!

 

3. Gdzie studiować Profilaktykę społeczną i reoscjalizację

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Profilaktyka społeczna i resocjalizacja:

 

Ile trwają studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja?

Studia na kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja składają się z dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy z nich trwa trzy lata, a jego absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu licencjata oraz kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, będziesz mógł pomyśleć o kontynuowaniu nauki na studiach magisterskich, które trwają dwa lata lub wkroczeniu na ścieżkę zawodową.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Praca po studiach
Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się polityką i profilaktyką społeczną, resocjalizacją czy kontrolą przestępczości.
Co więcej, Twoje wykształcenia pozwoli Ci na pracę w straży miejskiej czy policji. Praca będzie też na Ciebie czekać w instytucjach wykonujących kary izolacyjne i środki zabezpieczające lub poprawcze lub w oświatowych placówkach diagnostycznych. Jak widzisz możliwości jest dużo.
Jeżeli zatem Twoim powołaniem jest praca na rzecz innych ludzi to profilaktyka społeczna i resocjalizacja może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!
 
Absolwent kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik instytucji społecznych zajmujących się polityka społeczną,
 • pracownik administracji państwowej,
 • pracownik organizacji samorządowej,
 • pracownik ochrony zdrowia,
 • pracownik biura polityki społecznej.

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA

Komentarze (0)