Socjologia UW

Socjologia – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski kształci studentów w ramach dwudziestu jeden wydziałów. Jakie kierunku oferowane są kandydatom? Na przykład Socjologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Filozofii i Socjologii. Najważniejszym założeniem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem różnych nauk i dyscyplin, takich jak: psychologia, polityka społeczna, ekonomia i zarządzanie. Studenci uczą się diagnozować i intepretować zjawiska społeczne, a także analizować i wyjaśniać rzeczywistość społeczną. Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim to także zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy problemem badawczym, zmiennymi a źródłami i narzędziami wykorzystywanymi w badaniach.

Studia na kierunku Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim nie posiadają specjalności, a program nauczania zbudowany jest na następujących przedmiotach: filozofia, logika, historia społeczna, metodologia, klasyczne teoria socjologiczne, współczesne społeczeństwo polskie, statystyka, ekonomia, demografia społeczna, psychologia społeczna, metody badań jakościowych, procesy zmiany społecznej, socjologia szczegółowa, metody badań ilościowych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w administracji publicznej, firmach badań społecznych i rynkowych, organizacjach trzeciego sektora, firmach public relations, mediach i instytucjach kultury.

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Julka, studentka Socjologii mówi:

„Uniwersytet Warszawski to jedna z najważniejszych polskich uczelni i studia tutaj to ogromny prestiż. Dyplom uzyskany na tej uczelni to paszport do kariery.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Socjologię na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania procesów i zjawisk społecznych,
 • rozpoznawania osobliwości kultur lokalnych,
 • analizy danych zastanych,
 • psychologii społecznej,
 • analizowania struktur grupowych i interakcji w grupie,
 • analizy rozkładu zmiennych losowych,
 • metody badań ilościowych i jakościowych,
 • statystyki społecznej,
 • zasad badań marketingowych,
 • zarządzania projektami.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Socjologia:

Absolwent kierunku Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

 • administracji publicznej,
 • firmach badań społecznych i rynkowych,
 • organizacjach trzeciego sektora,
 • firmach public relations,
 • mediach,
 • instytucjach kultury.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy, oraz dowolny przedmiot do wyboru.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Socjologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filozofii i Socjologii UW

Komentarze (0)