Socjologia

Socjologia

Socjologia

06.07.2022

Socjologia – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku socjologia na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku socjologia w UW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 120
 • studia stacjonarne II stopnia: 59

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku socjologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • filozofia
 • logika
 • historia społeczna
 • metodologia
 • klasyczne teoria socjologiczne
 • współczesne społeczeństwo polskie
 • statystyka
 • ekonomia

 

Uniwersytet Warszawski kształci studentów w ramach dwudziestu jeden wydziałów. Jakie kierunku oferowane są kandydatom? Na przykład Socjologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem różnych nauk i dyscyplin, takich jak: psychologia, polityka społeczna, ekonomia i zarządzanie. Studenci uczą się diagnozować i intepretować zjawiska społeczne, a także analizować i wyjaśniać rzeczywistość społeczną. Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim to także zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy problemem badawczym, zmiennymi a źródłami i narzędziami wykorzystywanymi w badaniach.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Program nauczania zbudowany jest na następujących przedmiotach: filozofia, logika, historia społeczna, metodologia, klasyczne teoria socjologiczne, współczesne społeczeństwo polskie, statystyka, ekonomia, demografia społeczna, psychologia społeczna, metody badań jakościowych, procesy zmiany społecznej, socjologia szczegółowa, metody badań ilościowych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w administracji publicznej, firmach badań społecznych i rynkowych, organizacjach trzeciego sektora, firmach public relations, mediach i instytucjach kultury.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Julka, studentka Socjologii mówi:

„Uniwersytet Warszawski to jedna z najważniejszych polskich uczelni i studia tutaj to ogromny prestiż. Dyplom uzyskany na tej uczelni to paszport do kariery.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

SOCJOLOGIA - ważne informacje

Socjologia studia Warszawa

Socjologia studia

Socjologia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Socjologię na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania procesów i zjawisk społecznych,
 • rozpoznawania osobliwości kultur lokalnych,
 • analizy danych zastanych,
 • psychologii społecznej,
 • analizowania struktur grupowych i interakcji w grupie,
 • analizy rozkładu zmiennych losowych,
 • metody badań ilościowych i jakościowych,
 • statystyki społecznej,
 • zasad badań marketingowych,
 • zarządzania projektami.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Socjologia:

Absolwent kierunku Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji publicznej,
 • firmach badań społecznych i rynkowych,
 • organizacjach trzeciego sektora,
 • firmach public relations,
 • mediach,
 • instytucjach kultury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Proces rekrutacji na kierunek Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim można podzielić na kilka etapów. Pierwszym z nich jest założenie indywidualnego profilu w systemie IRK, czyli Internetowej Rejestracji Kandydata, a zrobić to można już od pierwszych dni czerwca. Bardzo ważnym miesiącem dla kandydatów jest lipiec, ponieważ właśnie wtedy można dokonywać ostatnich rejestracji, wprowadzania wyników, wnoszenia opłat oraz składania dokumentów. Co ważne, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc oraz wyczerpania listy rezerwowej, uczelnia może otworzyć dodatkową turę rekrutacji w sierpniu.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zestaw dokumentów niezbędnych do tego, by stać się pełnoprawnym studentem. Co istotne, należy je wydrukować z naszego konta w systemie IRK, podpisać i zanieść do dziekanatu. Jeśli nie możemy zrobić tego osobiście, warto poprosić o to kogoś znajomego, kto ze specjalnym, imiennym upoważnieniem złoży dokumenty w naszym imieniu. O jakich dokumentach mowa? Między innymi:

 • oryginale, bądź odpisie świadectwa dojrzałości,
 • ankiecie osobowej z naszym zdjęciem,
 • podaniu o wyrobienie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,
 • zaświadczeniu o zdobytych tytułach laureata, bądź finalisty różnorodnych konkursów i olimpiad.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłaty rekrutacyjne to nic nowego i każdy kandydat na studia zobowiązany jest wnieść takie opłaty. Kiedy należy dokonać opłaty rekrutacyjnej? Na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata, w zakładce „Płatności” znajduje się data, do której najpóźniej należy dokonać przelewu na wybrany kierunek kształcenia oraz data, do której opłata rekrutacyjna za ten kierunek musi być zaksięgowana na Uniwersytecie Warszawskim. Po wpływie opłaty rekrutacyjnej na konto bankowe uczelni, na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata pojawi się potwierdzenie jej dokonania.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Spektrum przedmiotów branych pod uwagę w procesie rekrutacyjnym na Socjologię jest dość szerokie, choć oczywiście należy zacząć od przedmiotów zdawanych przez wszystkich, czyli języka polskiego, matematyki i języka obcego. W gronie przedmiotów, które można wybrać jako dowolne znajdują się: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Każdy kandydat może obliczyć szanse swojego rekrutacyjnego powodzenia. Jak to zrobić? Wystarczy tylko podstawić wyniki do określonego wzoru.

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;

P – wynik z języka oryginalnego matury;

M – wynik z matematyki;

J – wynik z języka obcego;

X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;

a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu  kwalifikacyjnym otrzymują laureaci następujących olimpiad:

 • Olimpiady  Historycznej,
 • Olimpiady  Matematycznej,
 • Olimpiady  Informatycznej,
 • Olimpiady  Literatury  i Języka Polskiego,
 • Olimpiady  Wiedzy Ekonomicznej,
 • Olimpiady  Filozoficznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego  przedmiotu otrzymują finaliści  następujących olimpiad przedmiotowych:

 • Olimpiady  Matematycznej – z matematyki,
 • Olimpiady  Informatycznej – z matematyki,
 • Olimpiady  Historycznej – z historii.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)