Chemia

Chemia

Chemia

31.01.2022

Chemia – Politechnika Wrocławska 2022

Studia na kierunku Chemia na Politechnice Wrocławskiej to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku chemia w PWR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 1,5 roku lub 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku chemia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • metody badań materiałów
 • krystalografia
 • analiza instrumentalna
 • grafika inżynierska
 • pomiary w aparaturze procesowej
 • techniki syntezy polimerów

 

Politechnika Wrocławska oferuje naukę na ponad pięćdziesięciu kierunkach. Jednym z nich jest Chemia, prowadzona na studiach drugiego stopnia.
 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy pozwalającej na rozwiązywanie problemów chemicznych- również w niestandardowych sytuacjach. Chemia na Politechnice Wrocławskiej to uwaga skierowana, przede wszystkim, na zagadnienia związane z analityką chemiczną, chemią metali i polimerów, chemią medyczną.
Jakie przedmioty stanowią siatkę zajęć? Na przykład: metody badań materiałów, krystalografia, analiza instrumentalna, grafika inżynierska, pomiary w aparaturze procesowej, techniki syntezy polimerów, chemia teoretyczna, materiałoznawstwo. A jakie są perspektywy zatrudnienia po ukończeniu tego kierunku? Absolwenci mogą znaleźć pracę w firmach branży chemicznej, branży biochemicznej, przemyśle związanym z produkcją i przetwórstwem polimerów, laboratoriach analitycznych, jednostkach administracji publicznej związanej z ochroną środowiska.
 

Opinie

Na jakiej uczelni studiować Chemię? Jeśli chcemy zdobywać wykształcenie w stolicy Dolnego Śląska, warto zapytać: Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Edyta, studentka Chemii mówi:
„Politechnika Wrocławska to świetna uczelnia, o bardzo wysokiej randze. Dlatego studia tutaj to prestiż, powód do dumy i naprawdę duża przyjemność.”
 
 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

CHEMIA - ważne informacje

Chemia studia Wrocław

Chemia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Chemię na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent kierunku Chemia na Politechnice Wrocławskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • posługiwania się metodami chemii kwantowej, termodynamiki statystycznej oraz mechaniki i dynamiki molekularnej,
 • analizy instrumentalnej,
 • wyboru technik spektroskopowych do rozwiązywania określonego problemu,
 • krystalografii. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Chemia:

Absolwent kierunku Chemia na Politechnice Wrocławskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • firmach branży chemicznej i biochemicznej,
 • przemyśle związanym z produkcją i przetwórstwem polimerów,
 • laboratoriach analitycznych,
 • laboratoriach medycznych,
 • laboratoriach kontrolno- diagnostycznych,
 • jednostkach administracji publicznej związanych z ochroną środowiska. 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Komentarze (0)