Chemia studia Politechnika Wrocławska

Chemia – Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska oferuje naukę na ponad pięćdziesięciu kierunkach. Jednym z nich jest Chemia, prowadzona na studiach drugiego stopnia.
Kierunek Chemia na Politechnice Wrocławskiej realizowany jest na Wydziale Chemicznym. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy pozwalającej na rozwiązywanie problemów chemicznych- również w niestandardowych sytuacjach. Chemia na Politechnice Wrocławskiej to uwaga skierowana, przede wszystkim, na zagadnienia związane z analityką chemiczną, chemią metali i polimerów, chemią medyczną.
Studia na kierunku Chemia na Politechnice Wrocławskiej dzielą się na dwie specjalności: Analityka środowiska i żywności, Chemia związków organicznych i polimerów. Jakie przedmioty stanowią siatkę zajęć? Na przykład: metody badań materiałów, krystalografia, analiza instrumentalna, grafika inżynierska, pomiary w aparaturze procesowej, techniki syntezy polimerów, chemia teoretyczna, materiałoznawstwo. A jakie są perspektywy zatrudnienia po ukończeniu tego kierunku? Absolwenci mogą znaleźć pracę w firmach branży chemicznej, branży biochemicznej, przemyśle związanym z produkcją i przetwórstwem polimerów, laboratoriach analitycznych, jednostkach administracji publicznej związanej z ochroną środowiska. 
Na jakiej uczelni studiować Chemię? Jeśli chcemy zdobywać wykształcenie w stolicy Dolnego Śląska, warto zapytać: Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Edyta, studentka Chemii mówi:
„Politechnika Wrocławska to świetna uczelnia, o bardzo wysokiej randze. Dlatego studia tutaj to prestiż, powód do dumy i naprawdę duża przyjemność.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Chemię na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent kierunku Chemia na Politechnice Wrocławskiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • posługiwania się metodami chemii kwantowej, termodynamiki statystycznej oraz mechaniki i dynamiki molekularnej,
  • analizy instrumentalnej,
  • wyboru technik spektroskopowych do rozwiązywania określonego problemu,
  • krystalografii. 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Chemia:

Absolwent kierunku Chemia na Politechnice Wrocławskiej znajdzie zatrudnienie w:
  • firmach branży chemicznej i biochemicznej,
  • przemyśle związanym z produkcją i przetwórstwem polimerów,
  • laboratoriach analitycznych,
  • laboratoriach medycznych,
  • laboratoriach kontrolno- diagnostycznych,
  • jednostkach administracji publicznej związanych z ochroną środowiska. 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Chemia na Politechnice Wrocławskiej są: matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, język obcy. 
*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 


 

Komentarze (0)