Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo – Politechnika Wrocławska 2021

Studia na kierunku cyberbezpieczeństwo na Politechnice Wrocławskiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku cyberbezpieczeństwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • teoria systemów
 • technika obliczeniowa
 • kodowanie
 • kryptografia
 • sieci komputerowe

 

Politechnika Wrocławska to uczelnia charakteryzująca się multidyscyplinarnym charakterem kształcenia. W szerokiej ofercie dydaktycznej, kandydaci natrafią na kierunek Cyberbezpieczeństwo, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.
Głównym nałożeniem nauki jest zdobycie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz ochrony danych. Studenci uczą się oceniać poziom bezpieczeństwa systemu lub sieci w aspektach prawnych, etycznych i organizacyjnych w świetle obowiązującego prawa, projektować, konfigurować i diagnozować sieci teleinformatyczne z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa, czy też przeprowadzać audyt bezpieczeństwa systemów i sieci.
Z jakich przedmiotów składa się program nauczania? Znajdziemy w nim takie zagadnienia jak: analiza matematyczna, rachunek prawdopodobieństwa, teoria systemów, technika obliczeniowa, kodowanie, kryptografia, sieci komputerowe, podstawy przetwarzania sygnałów, zaawansowane techniki sieciowe, audytowanie sieci teleinformatycznych, bezpieczeństwo systemów operacyjnych, systemy monitorowania i detekcji zagrożeń, bazy danych, aplikacje multimedialne, bezpieczne usługi internetowe. A co po studiach? Absolwenci Cyberbezpieczeństwa na Politechnice Wrocławskiej znajdą zatrudnienie w instytucjach związanych z informatyką i telekomunikacją, bankach, biurach projektowych, biurach rozwojowych, firmach produkujących sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, centrach danych. 
Wybór odpowiedniej uczelni i kierunku studiów to ważna decyzja, dlatego kandydaci zadają wiele pytań, które mają tę decyzję ułatwić. Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Grzesiek, student Cyberbezpieczeństwa mówi:
„Politechnika Wrocławska to nowoczesna uczelnia, która proponuje swoim studentom innowacyjną wiedzę, dopasowaną do współczesnej rzeczywistości.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Cyberbezpieczeństwo na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent kierunku Cyberbezpieczeństwo na Politechnice Wrocławskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • teorii i techniki pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
 • technik informatycznych związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i prezentowaniem informacji,
 • własności funkcji,
 • inżynierii i metodologii programowania obiektowego,
 • cyfrowego kanału telekomunikacyjnego,
 • oceniania poziomu bezpieczeństwa systemów lub sieci w aspektach prawnych, etycznych i organizacyjnych,
 • projektowania, konfigurowania i diagnozowania sieci teleinformatycznych z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa,
 • wykrywania zagrożeń. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Cyberbezpieczeństwo:

Absolwent kierunku Cyberbezpieczeństwo na Politechnice Wrocławskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • w instytucjach związanych z informatyką i telekomunikacją,
 • bankach,
 • biurach projektowych,
 • biurach rozwojowych,
 • firmach produkujących sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny,
 • centrach danych. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJArtykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

 

 


 

Komentarze (0)