Elektronika i telekomunikacja

Elektronika i telekomunikacja

Elektronika i telekomunikacja

Elektronika i telekomunikacja – Politechnika Wrocławska 2021

Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja na Politechnice Wrocławskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku elektronika i telekomunikacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • algebra z geometrią analityczną
 • elektryczność i magnetyzm
 • optyka falowa
 • inżynieria materiałowa
 • języki skryptowe
 • technika analogowa
 • grafika inżynierska

 

Politechnika Wrocławska to uczelnia, której początki sięgają 1945 roku. W szerokiej ofercie dydaktycznej, kandydaci odnajdą, między innymi, kierunek Elektronika i telekomunikacja, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Założeniem nauki jest pozyskanie wiedzy z obszaru elektroniki, informatyki, optoelektroniki, mikrosystemów i telekomunikacji. Studenci nabywają umiejętności niezbędnych do wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. Elektronika i telekomunikacja na Politechnice Wrocławskiej to kierunek kładący największy nacisk na problematykę związaną z nowoczesnymi technologiami wytwarzania mikro- i nanoukładów elektronicznych oraz mikro- i nanosystemów.
W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: analiza matematyczna, algebra z geometrią analityczną, elektryczność i magnetyzm, optyka falowa, inżynieria materiałowa, języki skryptowe, technika analogowa, grafika inżynierska, analogowe i cyfrowe układy elektroniczne, mikrosystemy, przetwarzanie sygnałów, technika mikrofalowa, procesory sygnałowe. A jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończą Elektronikę i telekomunikację na Politechnice Wrocławskiej znajdą zatrudnienie w roli projektanta, serwisanta i administratora sieci i systemów światłowodowych i fotonicznych, specjalisty analiz numerycznych układów elektronicznych, fotonicznych i mikrosystemów, integratora systemów wykorzystujących najnowsze wyroby elektroniczne i mikrosystemowe dla zastosowań badawczych, przemysłowych i elektroniki użytkowej.
W jaki sposób podjąć najlepszą decyzję dotyczącą naszej edukacji? Jak dokładnie sprawdzić, czy wybrana przez nas uczelnia rzeczywiście sprosta naszym oczekiwaniom? To bardzo proste. Wystarczy zapytać: Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Konrad, student Elektroniki i telekomunikacji mówi:
„Nie zamieniłbym Politechniki Wrocławskiej na żadną inną uczelnię. Tutaj rodzą się ciekawe pomysły, innowacyjne projekty, a także marzenia, które dzięki solidnej wiedzy będziemy mogli spełnić.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Elektronikę i telekomunikację na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent kierunku Elektronika i telekomunikacja na Politechnice Wrocławskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • procesów konstruowania i wytwarzania urządzeń elektronicznych,
 • implementacji algorytmów w wybranym języku programowania i środowisku programistycznym,
 • tworzenia programów strukturalnych i obiektowych,
 • analogowych i cyfrowych technik transmisji danych,
 • metod pomiarów wielkości elektrycznych,
 • projektowania, konstruowania, uruchamiania i testowania układów elektronicznych,
 • doboru podzespołów optoelektronicznych do wybranych zastosowań,
 • analizy wyników przeprowadzanych badań.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Elektronika i telekomunikacja:

Absolwent kierunku Elektronika i telekomunikacja na Politechnice Wrocławskiej może znaleźć zatrudnienie jako:
 • projektant układów i systemów elektronicznych i fotonicznych,
 • projektant systemów pomiarowych,
 • projektant oprogramowania dla systemów komputerowych i układów mikrokontrolerowych,
 • projektant, serwisant i administrator sieci i systemów światłowodowych i fotonicznych,
 • specjalista analiz numerycznych układów elektronicznych, fotonicznych i mikrosystemów,
 • integrator systemów wykorzystujących najnowsze wyroby elektroniczne i mikrosystemowe dla zastosowań badawczych, przemysłowych i elektroniki użytkowej. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie, wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej

 

Komentarze (0)