Inżynieria systemów

Inżynieria systemów

Inżynieria systemów

Inżynieria systemów – Politechnika Wrocławska 2021

Studia na kierunku inżynieria systemów na Politechnice Wrocławskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria systemów znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • metody numeryczne
 • modelowanie i symulacja systemów sterowania
 • zaawansowane metody wspomagania decyzji
 • systemy czasu rzeczywistego
 • systemy wbudowane
 • zarządzanie produkcją
 • systemy informatyczne w logistyce

 

Politechnika Wrocławska od początku istnienia zajmuje istotne miejsce na edukacyjnej mapie naszego kraju. W gronie kilkudziesięciu kierunków kształcenia, kandydaci odnajdą, między innymi kierunek Inżynieria systemów, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat sposobów tworzenia zespołów złożonych ze specjalistów z różnych obszarów techniki i zarządzania nimi. Studenci uczą się posługiwania się narzędziami informatyki, w tym pisania prostych programów, projektowania baz danych i aktywnego korzystania z zasobów Internetu. Ponadto, program nauczania obejmuje elementy mikroekonomii, tajniki zarządzania finansami przedsiębiorstwa, zasady ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, czy też zagadnienia z obszaru gospodarki rynkowej.
Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: metody numeryczne, modelowanie i symulacja systemów sterowania, zaawansowane metody wspomagania decyzji, systemy czasu rzeczywistego, systemy wbudowane, zarządzanie produkcją, systemy informatyczne w logistyce, systemy zarządzania jakością, metody analizy wymagań dla systemów usługowych, projektowanie i implementacja systemów webowych. Jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Inżynierię systemów na Politechnice Wrocławskiej znajdą zatrudnienie w jednostkach badawczo- projektowych, jednostkach doradczych, instytucjach naukowych, ośrodkach badawczo- rozwojowych.
Przed wyborem odpowiedniej uczelni, kandydaci zadają sobie wiele pytań, by jak najlepiej porównać oferty edukacyjne, a wystarczy postawić zaledwie jedno pytanie: Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Piotrek, student Inżynierii systemów mówi:
„Wybrałem Politechnikę Wrocławską, bo posiada ciekawą, nowoczesną ofertę edukacyjną. Każdy, kto chce zdobyć wiedzę praktyczną ma tutaj taką okazję.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię systemów na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent kierunku Inżynieria systemów na Politechnice Wrocławskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • projektowania, uruchamiania i eksploatowania złożonych procesów wytwarzania i procesów usługowych,
 • posługiwania się narzędziami informatyki w zakresie programowania, baz danych i korzystania z zasobów Internetu,
 • zasad ochrony własności intelektualnej,
 • systemów wspomagających podejmowanie decyzji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria systemów:

Absolwent kierunku Inżynieria systemów na Politechnice Wrocławskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • jednostkach badawczo- projektowych,
 • jednostkach doradczych,
 • instytucjach naukowych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku inżynieria systemów - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

 

Komentarze (0)