Inżynieria systemów

Inżynieria systemów

Inżynieria systemów

Inżynieria systemów – Politechnika Wrocławska 2021

Studia na kierunku inżynieria systemów na Politechnice Wrocławskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria systemów znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • metody numeryczne
 • modelowanie i symulacja systemów sterowania
 • zaawansowane metody wspomagania decyzji
 • systemy czasu rzeczywistego
 • systemy wbudowane
 • zarządzanie produkcją
 • systemy informatyczne w logistyce

 

Politechnika Wrocławska od początku istnienia zajmuje istotne miejsce na edukacyjnej mapie naszego kraju. W gronie kilkudziesięciu kierunków kształcenia, kandydaci odnajdą, między innymi kierunek Inżynieria systemów, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat sposobów tworzenia zespołów złożonych ze specjalistów z różnych obszarów techniki i zarządzania nimi. Studenci uczą się posługiwania się narzędziami informatyki, w tym pisania prostych programów, projektowania baz danych i aktywnego korzystania z zasobów Internetu. Ponadto, program nauczania obejmuje elementy mikroekonomii, tajniki zarządzania finansami przedsiębiorstwa, zasady ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, czy też zagadnienia z obszaru gospodarki rynkowej.
Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: metody numeryczne, modelowanie i symulacja systemów sterowania, zaawansowane metody wspomagania decyzji, systemy czasu rzeczywistego, systemy wbudowane, zarządzanie produkcją, systemy informatyczne w logistyce, systemy zarządzania jakością, metody analizy wymagań dla systemów usługowych, projektowanie i implementacja systemów webowych. Jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Inżynierię systemów na Politechnice Wrocławskiej znajdą zatrudnienie w jednostkach badawczo- projektowych, jednostkach doradczych, instytucjach naukowych, ośrodkach badawczo- rozwojowych.
Przed wyborem odpowiedniej uczelni, kandydaci zadają sobie wiele pytań, by jak najlepiej porównać oferty edukacyjne, a wystarczy postawić zaledwie jedno pytanie: Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Piotrek, student Inżynierii systemów mówi:
„Wybrałem Politechnikę Wrocławską, bo posiada ciekawą, nowoczesną ofertę edukacyjną. Każdy, kto chce zdobyć wiedzę praktyczną ma tutaj taką okazję.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię systemów na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent kierunku Inżynieria systemów na Politechnice Wrocławskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • projektowania, uruchamiania i eksploatowania złożonych procesów wytwarzania i procesów usługowych,
 • posługiwania się narzędziami informatyki w zakresie programowania, baz danych i korzystania z zasobów Internetu,
 • zasad ochrony własności intelektualnej,
 • systemów wspomagających podejmowanie decyzji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria systemów:

Absolwent kierunku Inżynieria systemów na Politechnice Wrocławskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • jednostkach badawczo- projektowych,
 • jednostkach doradczych,
 • instytucjach naukowych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku inżynieria systemów - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

 

Komentarze (0)