Inżynieria systemów studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Pod nazwą Inżynieria systemów kryje się kierunek będący odpowiedzią na istniejące od wielu lat na uczelniach zagranicznych studia Systems Engineering. Kierunek wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom pracodawców na inżynierów wykształconych z umiejętnością całościowego spojrzenia na świat technologii. Jeżeli zatem chciałbyś dołączyć do tego grona to ten kierunek jest dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Studia mają zdecydowanie innowacyjny charakter. Pierwszy rok ma na celu zapoznanie studenta z wiedzą dotyczącą świata technologii, zaś kolejne kształcą już w ramach wybranej przez Ciebie specjalizacji: systemy energetyczne, systemy sterowania, systemy zarządzania wiedzą, systemy logistyczne oraz procesy biochemiczne. Do dyspozycji będziesz mieć także swojego opiekuna studiów. Co więcej, dowiesz się o tworzeniu zespołów złożonych ze specjalistów z różnych obszarów techniki i zarządzać nimi, co pozwoli Ci w przyszłości nie tylko efektywnie współpracować z zespołem, ale być może też założyć własną działalność gospodarczą.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Inżynieria systemów? Po ukończeniu studiów będziesz w stanie zaprojektować proces od jego fazy laboratoryjnej przez techniczną aż po dystrybucję i marketing gotowego produktu. Dzięki temu będziesz mógł pracować jako kierownik interdyscyplinarnymi zespołami projektowymi. Co więcej, będziesz też przygotowany do pracy w instytucjach naukowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych różnych dyscyplin badawczych i branż. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to Inżynieria systemów może być świetntym kierunkiem dla Ciebie!

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na inżynierię systemów, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, informatyka, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA SYSTEMÓW

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE INŻYNIERIA SYSTEMÓW JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Specjalności na kierunku informatyka

Specjalności na kierunku informatyka

Specjalności na kierunku informatyka

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Informatyka   stopień: (I)  (II)
Mechanika i budowa maszyn   stopień: (I)  (II)

Specjalności na kierunku informatyka

Specjalności na kierunku mechanika i budowa maszyn

Specjalności na kierunku elektrotechnika i automatyka

Specjalności na kierunku informatyka (wydział automatyki, elektroniki i informatyki pś)

Specjalności na kierunku informatyka (wydział elektryczny pś)

Specjalności na kierunku informatyka

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Elektronika i telekomunikacja   stopień: (I)  (II)  (Jednolite)
Mechatronika   stopień: (I)  (II)  (Jednolite)

Specjalności na kierunku elektronika i telekomunikacja

Specjalności na kierunku mechatronika

Specjalności na kierunku logistyka

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020 / 2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2020
do 14.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2020
do 22.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 25.09.2020
do 01.10.2020
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2020
do 22.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2020
do 22.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA SYSTEMÓW

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię systemów

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • matematyki, obejmującą liczby zespolone, wielomiany, rachunek macierzowy z zastosowaniem do rozwiązywania układów równań liniowych, geometrię analityczną, rachunek różniczkowy i całkowy, funkcje jednej i wielu zmiennych, podstawy matematyki dyskretnej – potrzebną do zrozumienia i konstrukcji opisów formalnych systemów technicznych i nietechnicznych, a także do rozwiązywania elementarnych problemów analizy i syntezy dla systemów o różnej naturze,
  • metod oraz systemów wspomagających procesy podejmowania decyzji zwłaszcza w warunkach ryzyka i niepewności, decyzji grupowych, decyzji wieloaspektowych – niezbędną do wspomagania podejmowania decyzji w systemach składających się podsystemów technicznych i zespołów ludzkich,
  • mechaniki klasycznej, mechaniki: kwantowej, ruchu falowego; termodynamiki fenomenologicznej, zjawisk transportowych,
  • metod statystyczne i narzędzi informatycznego gromadzenia, analizy i prezentacji danych oraz wyników symulacji, odnoszących się do systemów o różnej naturze,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA SYSTEMÓW STUDIA STACJONARNE

Czas trwania studiów na kierunku inżynieria systemów na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA SYSTEMÓW STUDIA I STOPNIA

INŻYNIERIA SYSTEMÓW STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek inżynieria systemów na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria systemów

Absolwent kierunku inżynieria systemów znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • kierownik zespołu projektowego,
  • pracownik zajmujący się procesami usługowymi,
  • pracownik w instytucjach naukowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych różnych dyscyplin badawczych i branż.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU INŻYNIERIA SYSTEMÓW

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA SYSTEMÓW

Komentarze (0)