Inżynieria systemów - Wrocław

Inżynieria systemów - Wrocław

Inżynieria systemów - Wrocław

Studia we Wrocławiu

inżynieria systemów

Odkryj kierunek inżynieria systemów we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Inżynieria systemów studia Wrocław 2021 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku inżynieria systemów to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Inżynieria systemów - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek inżynieria systemów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Inżynieria systemów stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie inżynieria systemów jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lub 3,5 roku • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Informatyka techniczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka techniczna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek inżynieria systemów?

Zainteresowani kierunkiem inżynieria systemów powinni wcześniej zapoznać się z wymaganiami kwalifikacyjnymi, które ustalane są indywidualnie przez poszczególne wrocławskie uczelnie. Kandydaci na tego typu studia inżynierskie muszą zdawać obowiązkowe przedmioty maturalne, ale warto także przedstawić wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym.

Pamiętaj, że w zależności od poziomu edukacji, proces rekrutacji będzie wyglądał inaczej. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2021
do 27.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2021
do 18.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2021
do 27.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku inżynieria systemów na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA SYSTEMÓW WROCŁAW STUDIA I STOPNIA

INŻYNIERIA SYSTEMÓW WROCŁAW STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek inżynieria systemów na poszczególnych uczelniach

Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Przedmioty:

fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA SYSTEMÓW WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku inżynieria systemów na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
90
II stopnia:
45
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek inżynieria systemów na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
354,2
II stopnia:
58,96
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Kierunki informatyczne w mieście Wrocławiu

Rozwiń

Popularne kierunki informatyczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA SYSTEMÓW WE WROCŁAWIU?

Inżynieria systemów we Wrocławiu to kierunek stworzony na potrzeby rynku pracy. Prowadzony jest przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, ale znajdziesz go także na uczelniach niepublicznych.

Studenci tego typu inżynierskiej propozycji kształcenia zdobędą wiedzę i umiejętności odnoszące się przede wszystkim do systemów informatycznych oraz ich zastosowania. Interdyscyplinarnie tworzony program studiów nawiązuje do kierunków „Systems Engineering”, które prowadzone są na uczelniach zagranicznych.

Studenci będą mieli okazję nauczyć się projektować i wdrażać systemy oraz poznają ważne klasy systemowe, to znaczy: systemy Business Intelligence, systemy wspomagania decyzji oraz systemy Internetu rzeczy.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria systemów możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Inżynierię systemów we Wrocławiu możesz studiować na pierwszym i drugim stopniu. Studia inżynierskie trwają trzy i pół roku (siedem semestrów). Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia, a realizowane są w trakcie trzech semestrów (półtora roku).

Kształcenie na studiach inżynierskich odbywa się przede wszystkim stacjonarnie. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku.

Studia dzienne na uczelniach publicznych są bezpłatne, kandydaci muszą jednak uiścić opłatę rekrutacyjną. Na uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Inżynieria systemów to kierunek, który zapewni Ci zdobycie rzetelnego wykształcenia, które obejmuje treści z zakresu analizy matematycznej, algebry i fizyki, ale także z matematyki dyskretnej i statystyki matematycznej. Są to niezbędne podstawy, by uzyskać wiedzę kierunkową i umiejętności obejmujące systemy informatyczne oraz ich zastosowanie.

W trakcie postępującego kształcenia studenci uczą się projektować i wdrażać systemy, które mają spełniać ustalone wymagania, również pod względem bezpieczeństwa.

Z pewnością poznasz metody analizy dużych wolumenów danych i informacji (Big Data), a także nauczysz się pisać programy w języku Python, projektować bazy danych, wykorzystywać myślenie systemowe, użyteczne w przypadku opracowywania innowacyjnych projektów w systemach zgodnych z wybraną „ścieżką kształcenia”.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA SYSTEMÓW WE WROCŁAWIU?

Studia na kierunku Inżynieria systemów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA SYSTEMÓW WE WROCŁAWIU?

Absolwenci inżynierii systemów szczycą się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami związanymi z projektowaniem, analizą i eksploatacją systemów złożonych, przede wszystkim złożonych systemów informatycznych. Znają także zasady funkcjonowania przedsiębiorstw oraz mają odpowiednie uprawnienia do zarządzania projektami zwłaszcza w obszarze IT.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku inżynieria systemów:

  • duże firmy działające w obszarze IT i branżach pokrewnych
  • własna działalność gospodarcza
  • administracja rządowa i samorządowa

Możesz pracować w charakterze inżyniera systemów, projektanta lub analityka biznesowego, specjalisty od analiz i wykorzystania danych. Absolwenci sprawnie posługują się narzędziami informatyki w zakresie programowania oraz baz danych. Potrafią wykorzystywać takie systemy jak Business Intelligence, informatyczne systemy sterowania i Internet rzeczy.

Komentarze (0)