Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska – Politechnika Wrocławska 2021

Studia na kierunku Inżynieria środowiska na Politechnice Wrocławskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • mechanika i wytrzymałość materiałów
 • instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
 • pomiary i analiza zanieczyszczeń powietrza
 • laboratorium oczyszczania gazów
 • urządzenia mechaniczne w inżynierii środowiska

 

Politechnika Wrocławska od początku istnienia zajmuje istotne miejsce na edukacyjnej mapie naszego kraju. Jakie kierunki kształcenia czekają na kandydatów? Na przykład Inżynieria środowiska, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym, które dotyczą urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska. Studenci poznają zagadnienia związane z procesami i technologiami oczyszczania ścieków i wody, monitoringiem i ochroną powietrza atmosferycznego, czy tez sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, ciepłowniczymi i gazowymi.
Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: analiza matematyczna, mechanika i wytrzymałość materiałów, instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, pomiary i analiza zanieczyszczeń powietrza, laboratorium oczyszczania gazów, urządzenia mechaniczne w inżynierii środowiska, chemia, biologia w inżynierii środowiska, chemia wody, gospodarka odpadami, rysunek techniczny i geometria wykreślna. A co po studiach? Absolwenci Inżynierii środowiska na Politechnice Wrocławskiej znajdą zatrudnienie w administracji publicznej, zakładach przemysłowych, jednostkach naukowych i dydaktycznych, ośrodkach rozwojowych, laboratoriach badawczych, firmach doradczych i eksperckich, branżowych firmach handlowych.
Wybór odpowiedniej uczelni i kierunku studiów to ważna decyzja, dlatego kandydaci zadają wiele pytań, które mają tę decyzję ułatwić. Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Kamila, studentka Inżynierii środowiska mówi:
„Wybrałam studia na Politechnice Wrocławskiej, aby stać się specjalistką w wybranej dziedzinie. Podchodzę poważnie do tematu swojego wykształcenia, dlatego też studia na tej uczelni spełniają moje edukacyjne oczekiwania.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię środowiska na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Politechnice Wrocławskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • procesów chemicznych zachodzących w środowisku,
 • przewidywania, planowania i stosowania procesów chemicznych w neutralizacji zanieczyszczeń,
 • oceny zagrożeń biologicznych środowiska wewnętrznego i zewnętrznego,
 • wizualizacji utworów inżynierskich,
 • projektowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • praw rządzących przepływem płynów,
 • funkcjonowania geoekosystemów,
 • działania, projektowania i stosowania urządzeń i technologii chroniących powietrze atmosferyczne,
 • sporządzania dokumentacji hydrologicznych i zasobowych,
 • sieci i instalacji sanitarnych,
 • gospodarki odpadami.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria środowiska:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Politechnice Wrocławskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • administracji publicznej w zakresie nadzoru i inwestycji,
 • zakładach przemysłowych,
 • jednostkach naukowych i dydaktycznych,
 • ośrodkach rozwojowych,
 • laboratoriach badawczych,
 • firmach doradczych i eksperckich,
 • branżowych firmach handlowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku inżynieria środowiska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

 

Komentarze (0)