Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska – Politechnika Wrocławska 2021

Studia na kierunku Inżynieria środowiska na Politechnice Wrocławskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • mechanika i wytrzymałość materiałów
 • instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
 • pomiary i analiza zanieczyszczeń powietrza
 • laboratorium oczyszczania gazów
 • urządzenia mechaniczne w inżynierii środowiska

 

Politechnika Wrocławska od początku istnienia zajmuje istotne miejsce na edukacyjnej mapie naszego kraju. Jakie kierunki kształcenia czekają na kandydatów? Na przykład Inżynieria środowiska, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym, które dotyczą urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska. Studenci poznają zagadnienia związane z procesami i technologiami oczyszczania ścieków i wody, monitoringiem i ochroną powietrza atmosferycznego, czy tez sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, ciepłowniczymi i gazowymi.
Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: analiza matematyczna, mechanika i wytrzymałość materiałów, instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, pomiary i analiza zanieczyszczeń powietrza, laboratorium oczyszczania gazów, urządzenia mechaniczne w inżynierii środowiska, chemia, biologia w inżynierii środowiska, chemia wody, gospodarka odpadami, rysunek techniczny i geometria wykreślna. A co po studiach? Absolwenci Inżynierii środowiska na Politechnice Wrocławskiej znajdą zatrudnienie w administracji publicznej, zakładach przemysłowych, jednostkach naukowych i dydaktycznych, ośrodkach rozwojowych, laboratoriach badawczych, firmach doradczych i eksperckich, branżowych firmach handlowych.
Wybór odpowiedniej uczelni i kierunku studiów to ważna decyzja, dlatego kandydaci zadają wiele pytań, które mają tę decyzję ułatwić. Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Kamila, studentka Inżynierii środowiska mówi:
„Wybrałam studia na Politechnice Wrocławskiej, aby stać się specjalistką w wybranej dziedzinie. Podchodzę poważnie do tematu swojego wykształcenia, dlatego też studia na tej uczelni spełniają moje edukacyjne oczekiwania.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię środowiska na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Politechnice Wrocławskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • procesów chemicznych zachodzących w środowisku,
 • przewidywania, planowania i stosowania procesów chemicznych w neutralizacji zanieczyszczeń,
 • oceny zagrożeń biologicznych środowiska wewnętrznego i zewnętrznego,
 • wizualizacji utworów inżynierskich,
 • projektowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • praw rządzących przepływem płynów,
 • funkcjonowania geoekosystemów,
 • działania, projektowania i stosowania urządzeń i technologii chroniących powietrze atmosferyczne,
 • sporządzania dokumentacji hydrologicznych i zasobowych,
 • sieci i instalacji sanitarnych,
 • gospodarki odpadami.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria środowiska:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Politechnice Wrocławskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • administracji publicznej w zakresie nadzoru i inwestycji,
 • zakładach przemysłowych,
 • jednostkach naukowych i dydaktycznych,
 • ośrodkach rozwojowych,
 • laboratoriach badawczych,
 • firmach doradczych i eksperckich,
 • branżowych firmach handlowych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku inżynieria środowiska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

 

Komentarze (0)