Agrobiznes

Agrobiznes

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - kierunki studiów

Agrobiznes - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku agrobiznes na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku agrobiznes znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mikrobiologia
 • fizjologia roślin z biochemią
 • żywienie roślin
 • podstawy reologii i metrologii
 • podstawy uprawy roślin
 • rynki finansowe w sektorze rolno-spożywczym
 • logistyka w przedsiębiorstwie rolniczym

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to uczelnia, na którą startuje rocznie około ośmiu tysięcy kandydatów. Jakie kierunki kształcenia wybierają? Między innymi Agrobiznes, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy przyrodniczej z elementami zagadnień biznesowych. Studenci poznają zasady funkcjonowania przedsiębiorczości sektora żywnościowego na obszarach wiejskich, a także nabywają umiejętności dobierania odpowiednich narzędzi do rozwiązywania konkretnych problemów dotyczących działalności w agrobiznesie, a także zrozumienie wielu problemów, które łączą się z zagadnieniami społecznymi, ekonomicznymi i gospodarczymi. 
W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: mikrobiologia, fizjologia roślin z biochemią, żywienie roślin, podstawy reologii i metrologii, podstawy uprawy roślin, rynki finansowe w sektorze rolno-spożywczym, logistyka w przedsiębiorstwie rolniczym, marketing w agrobiznesie, pestycydy a środowisko, przechowalnictwo i przetwórstwo, rolnictwo ekologiczne. A co po studiach? Absolwenci Agrobiznesu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu znajdą zatrudnienie w administracji rolnej, przedsiębiorstwach sfery przetwórstwa i obrotu rolnego, instytucjach zajmujących się organizacją i zarządzaniem produkcją oraz analizą finansową, instytutach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych, jednostkach samorządu terytorialnego.
Jeśli szukamy dla siebie nowoczesnych kierunków, warto sprawdzić która uczelnia zapewni wysoko rozwinięte kształcenie. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu opinie? Filip, student Agrobiznesu mówi:
„Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to nowoczesna uczelnia, która prowadzi kształcenie dostosowane do współczesnej rzeczywistości. Ucząc się tutaj, wiemy, że na pewno wykorzystamy zdobytą wiedzę.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Agrobiznes na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu:

Absolwent kierunku Agrobiznes na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • metod oceny zjawisk przyrodniczych i ekonomicznych,
 • zasad rachunku ekonomicznego,
 • zasad logistyki i komunikowania w funkcjonowaniu agrobiznesu,
 • zasad organizacji przedsiębiorstw,
 • zasad funkcjonowania rynków rolnych,
 • regulacji prawnych z zakresu prawa rolnego oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
 • systemów produkcji rolniczej,
 • założeń zrównoważonego rozwoju,
 • sporządzania biznesplanów przedsięwzięcia gospodarczego,
 • wpływu zjawisk pogodowych na warunki produkcji rolniczej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Agrobiznes:

Absolwent kierunku Agrobiznes na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:
 • administracji rolnej,
 • przedsiębiorstwach sfery przetwórstwa i obrotu rolnego,
 • instytucjach zajmujących się organizacją i zarządzaniem produkcją oraz analizą finansową,
 • instytutach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych,
 • jednostkach doradczych,
 • jednostkach samorządu terytorialnego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku agrobiznes brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego. Lista rankingowa (w ramach limitu miejsc) jest równoznaczna z listą zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów UPWr.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Agrobiznes - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy kierunki

Jakie są kierunki rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym

Komentarze (0)